BIORITEM IN NJEGOV POMEN V NAŠEM  ŽIVLJENJU

Bioritemske cikluse je opazil že Hipokrat, bolj natančno pa so se z njimi začeli ukvarjati šele v prejšnjem stoletju. Wilhelm Filess, specialist za bolezni nosu in grla, je odkril 23 in 28-dnevni ciklus v življenju vsakega posameznika. Opazil je, da so pacienti različno občutljivi na bolezni glede na te cikluse. Vzrok je našel v dvospolnosti celic. Njegovo teorijo je kasneje povzel tudi Sigmund Freud. Alfred Teltscher, zdravnik in profesor, je opazil, da sposobnosti njegovih študentov naraščajo in upadajo v 33-dnevnem ciklusu. Z njim sta se strinjala tudi Filess in Swoboda, ki je leta 1904 objavil rezultate svojih 10-letnih raziskovanj, med katerimi je tudi sam opazil 23 in 28-dnevni ciklus. Menila sta, da ciklus uravnavajo izločki žleze ščitnice. Teorijo sta podprla tudi z raziskavami, vendar dalj od nje nista prisla, ker se zamisel ni ujemala s takratnim "znanstvenim" mišljenjem.

Vsi trije ciklusi se začnejo ob rojstvu na srednji - ničelni točki. Ciklusi se periodično ponavljajo skozi vse naše življenje. Emocionalni ciklus traja 28, telesni 23, intelektualni, ki so ga odkrili in raziskali veliko kasneje, pa 33 dni. Zgornja polovica je pozitivna, spodnja pa negativna. Ko krivulja prečka vodoravno linijo, pomeni, da smo v kritičnem dnevu. Takrat so nesreče veliko bolj pogoste. Kadar sta dve krivulji v kritičnem obdobju, je nevarnost še toliko večja. Ljudje preživimo približno 20% svojega časa v kritičnem obdobju, ki lahko traja tudi do 48 ur. V teh dneh se ne bi smeli izpostavljati večjim naporom ali tveganjim.

Na vsakih 21.252 dni (58.2 let) pride tudi do trikratnega kriticnega dneva.

Švicarji so bili prvi, ki so opravljali operacije glede na pacientov bioritem. Dr. Friedrich Pirchner je preučeval letalske nesreče švicarske letalske družbe in ugotovil, da se jih je od 204 kar 70% zgodilo na kritične dneve pilotov in drugega osebja. Profesor Reinhold Bochow je preučeval nesreče s poljedelskimi stroji. Izkazalo se je, da je verjetnost nesreče na kritični dan kar 171x večja kot druge dni. Nekatere družbe upoštevajo bioritme svojih uslužbencev. Swissair ne dovoli, da bi skupaj pilotirala dva pilota, ki imata hkrati kritični dan. Zueriška družba za mestni prevoz je za 50% zmanjšala število nesreč, ko je začela upoštevati kritične dneve svojih uslužbencev. Še večji uspeh je dosegla japonska družba Ohmi, ki je opremila svoje voznike taksijev in avtobusov s karticami z označenimi krtičnimi dnevi.


stran je še v delu - sledi še popolnejša razlaga...

V spodnja okenca vpišite ustrezne podatke

Kritični so dnevi, v katerih posamezna krivulja seka ničelno (vodoravno) linijo