v  

ŠPORT INVALIDOV

plavanje

SPONZORJI
DONATORJI

 

home

aktualno ZŠIS panoge športniki novosti vsebina
koledarji tekmovanja rezultati sponzorji zgodovina arhiv povezave
Knjiga gostov - klepet s športniki
Olimpijski komite Slovenije Evropski Paraolimpijski komite Mednarodni Paraolimpjski komite Evropski olimpijski komite

sporazum MOK-IPC

 

statut zveze

 

splošni pravilniki

organizacija tekem

 

pravilniki

nadomestila

nagrajevanje

 

tehnični pravilniki

balinanje

golbal

hp - šah

kegljanje

košarka

namizni tenis

odbojka

plavanje

ribolov

streljanje

smučanje

šah

tenis

panoge

alpsko smučanje

atletika

atletika gluhi

balinanje

bowling

golbal

kegljanje

kolesarjenje

košarka na vozičkih

košarka

mali maraton

mali nogomet

maraton

namizni tenis

odbojka

plavanje

sedeča odbojka

streljanje

šah

športni ribolov

tenis na vozičkih

tenis

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Email Forum Gbook

 

XII. Paraolimpijske igre - Atene 2004 Zimske Paraolimpijske igre - Torino 2006 XIII. Paraolimijske igre - Peking 2008 Paraolimpijska reprezentanca - Atene 2004 Foto Galerija - Atene 2004

TEHNIČNI PRAVILNIK

Štev.: Bd/Mi-577/2000

Na podlagi 32. člena Splošnega pravilnika za izvedbo tekmovanj v Zvezi za šport invalidov Slovenije (v nadaljnjem besedilu ZŠIS) je Komisija za tekmovalni šport (v nadaljevanju KTŠ)  na svoji  41.seji dne 5.5.2000 sprejela

Tehnični pravilnik za organizacijo in izvajanje tekmovanj v plavanju

 

1.      SPLOŠNI DEL

1. člen

Z določbami tega pravilnika se ureja in določa organizacija ter izvedba državnega prvenstva v plavanju .

2 člen

Državno prvenstvo v plavanju se  izvede v skladu s splošnim pravilnikom za izvedbo tekmovanj v Zvezi za šport invalidov Slovenije, pravilih FINA (Federation International de Natation Amateur) dopolnjenih s pravili  SAEC – SW  (Sports Assembly Executive Committee for Swimming) za plavanje invalidov (objavljenih v IPC Handbook-u, IV del, poglavje 13), IPC pravilih za klasifikacijo plavalcev  in določilih tega pravilnika.

3. člen

Državno prvenstvo v plavanju  se izvede pod pogojem, da je plavanje kot športna panoga v programih nacionalnih invalidskih organizacij, članic ZŠIS.

4. člen

Državno prvenstvo v plavanju  se izvaja v terminu, ki je določen v koledarju ZŠIS.

 

2.      TEKMOVANJE

5. člen

Tekmovanje je posamično in ločeno po spolu  na člane in članice ter po starosti na člansko in mladinsko kategorijo. Za izvedbo mladinske kategorije morata biti v kategoriji vsaj dva tekmovalca, v nasprotnem primeru mora tekmovalec sodelovati v članski kategoriji.

6. člen

Tekmuje se v disciplinah praviloma na  50 m. Izvedba je lahko v 25 ali 50 m bazenu.

7.člen

Tekmuje se v prsnem, hrbtnem in prostem slogu.

8. člen

Če je v posameznih disciplinah 2 ali manj tekmovalcev lahko izvajalec kombinira-združuje štarte iz dveh ali več disciplin.

9. člen

Na državnem prvenstvu v plavanju lahko sodelujejo člani nacionalnih invalidskih organizacij, članic ZŠIS in drugi invalidi, ki so na predtekmovanjih dosegli predpisano časovno normo.

 

3.      KATEGORIJE

10. člen

Državno prvenstvo se izvede v naslednjih kategorijah :

a) SPLOŠNE POŠKODBE

Kategorije od P1 – P 10  ( odgovarja mednarodnim kategorijam S1 – S10)

(Op. Brez SB1-SB10 za gibanje v prsnem stilu)

                        Moški             Ženske

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P Nac

b) GLUHI

PG

c) SLEPI IN SLABOVIDNI

 

PB1                           

PB2                                                               

PB3   

Skrajšani opisi značilnosti v posameznih kategorijah so v prilogi pravilnika.

d.) MULTIPLA SKLEROZA

PMS

                                            11. člen

Norme določi vsako leto KTŠ ob sprejemu koledarja državnih prvenstev.

 

4.  PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12.člen

Tehnični pravilnik za plavanje stopi v veljavo 5.5.2000.

 

                                                                                                Predsednik KTŠ:

                                                                                                Janez Furlan

 


Priloga tehničnega pravilnika za športno panogo plavanje :

-         opis kategorij 

 

Priloga tehničnega pravilnika za plavanje

 

Opis kategorij:

 

SPLOŠNE POŠKODBE

P1

Tetraplegija (poškodba pod C4/5) ali poliomielitis (slaba kontrola glave in trupa ter omejene možnosti potiskanja v vodi nazaj v vseh okončinah).

 

P2

Tetraplegija (poškodba pod C6/7) ali poliomielitis (omejena funkcija potiskanja v vodi nazaj v  gibih obeh rok, zmerna oslabitev mišičevja s slabo gibljivostjo v ramenih-primerljivo s tetraplegijo C6..)

 

P3

Tetraplegija ali tetrapareza (poškodba pod C6) ali poliomielitis (zmerna spastična tetraplegija s slabo kontrolo trupa in glave,  slabo koordinacijo gibov pri potiskanju v vodi nazaj, amputacija vseh udov s kratkimi krni, mišična oslabelost v vseh okončinah, artrogripoza na vseh okončinah..)

 

P4

Tetraplegija, tetrapareza (poškodba pod C7), poliomielitis..(možna iztegnitev prstov, prizadetost mišic trupa in omejitev gibanja v vodi nazaj v ramenih in komolcih, artrogripoza v vseh okončinah, z zmerno omejenim gibanjem v spodnjih okončinah ter dobro zmožnostjo gibanja v vodi nazaj v zgornjih okončinah).

 

P5

Paraplegija (poškodba pod T1), tetrapareza (poškodba pod C8) z omejeno funkcijo trupa, poliomielitis, zmerna hemiplegija.. (spastičnost, zadovoljiva funkcija trupa in možnostjo gibanja v vodi nazaj v ramenih in komolcih, oslabelost skeletnih mišic primerljivo s tetraparezo (pod C8), artrogripoza, ahondroplazija (130 cm)…)

 

P6

Paraplegija (poškodba T9-L1), poliomielitis,  zmerna hemiplegija, nadkomolčna ali nadkolenska amputacija na isti strani, obojestranska amputacija rok s krni krajšimi od ¼ dolžine rok, prirojena prikrajšava treh okončin, ahondroplazija (ne več kot 130 cm višine), skrajšava rok na 2/3 normalne dolžine in nadkolenska amputacija, nadkolenska amputacija s težjo funkcionalno omejitvijo ramena na isti strani.. (zadovoljiva kontrola trupa in zadovoljiva do dobra zmožnost gibanja v vodi nazaj…)

 

P7

Paraplegija (poškodba L2/3)in paraplegija z malo prizadetostjo trupa, poliomielitis, zmerna hemiplegija, dvojna podkomolčna amputacija, dvojna nadkolenska amputacija (krajši krni od ½ normalne dolžine nog), nadkomolčna in podkolenska amputacija diagonalno, paraliza zgornje okončine in zmerna omejenost funkcije noge na isti strani..

 

P8

Paraplegija (poškodba L4/5), poliomielitis, minimalna prisotnost hemiplegije, minimalna spastičnost v vseh okončinah, paraplegija z zelo malo prizadetostjo trupa, obojestranska nadkolenska amputacija s krni daljšimi od ½ normalne dolžine  nog, obojestranska podkolenska amputacija s krni krajšimi od 1/3 normalne dolžine nog, podkomolčna amputacija ali primerljiva okvara Brahialnega spleta, obojestranska amputacija zapestja (do vključno ¼ dlani), zmerna zatrdelost v spodnjih okončinah.

 

P9

Paraplegija z zmožnostjo hoje in minimalno prizadetostjo okončin, poliomielitis z eno nefunkcionalno nogo, monoplegija ali šibka celotna funkcionalna koordinacija, enojna podkolenska amputacija, dvojna podkolenska amputacija s krni daljšimi od 1/3 normalne dolžine nog, enojna podkomolčna amputacija, delna ohromitev na spodnjih okončinah z večjo prizadetostjo na eni strani…

 

P10

Sindrom Caude equine in poliomielitis (prizadetost S1/2) z minimalno prizadetostjo spodnjih okončin, vidna prizadetost zaradi spastičnosti, pareza na eni nogi, zmerna zatrdelost v enem kolku, enojna podkolenska amputacija, obojestranska amputacija stopal, vzdolžna ali prečna amputacija dlani…

 

NACIONALNA KATEGORIJA-P Nac:

Vsi člani invalidskih organizacij, katerih invalidnost ne ustreza oz. ni primerljiva z zgornjim opisom kategorij.

 

GLUHI

PG

S gluhi in naglušni tekmovalci – po določilih CISS

 

SLEPI IN SLABOVIDNI

PB1   

Tekmovalci brez zaznave svetlobe v obeh očeh do zaznave svetlobe, ampak brez sposobnosti prepoznave oblike roke v katerikoli razdalji ali smeri.

 

PB2   

Tekmovalci, ki so sposobni prepoznati obliko roke do vidne ostrine 2/60 in/ali vidnega polja manj kot 5 stopinj

 

PB3   

Tekmovalci, ki so sposobni  zaznati vidno  ostrino več kot 2/60 do vizualne ostrine 6/60 in/ali vidnim poljem več kot 5 stopinj in manj kot 20 stopinj.

 

Vsa klasifikacija se opravlja v boljšem očesu z boljšo korekcijo.

 

MULTIPLA SKLEROZA

 

PMS

Tekmovalci z diagnozo multipla skleroza.

Olimpijski komite Slovenije Neposredni prenosi s Paraolimpijskih iger Paraolimpijske igre - Atene 2004 Paraolimpijske igre - Sydney 2000
Mednarodni Olimpijski komite Mednarodni Paraolimpijski komite

home

aktualno ZŠIS panoge športniki novosti vsebina
koledarji tekmovanja rezultati sponzorji zgodovina arhiv povezave

 

Copyright (c) 2000 - 2004: Edvard Bogataj

Posodobljeno: 11-05-05.