v  

ŠPORT INVALIDOV

športni ribolov

SPONZORJI
DONATORJI

 

home

aktualno ZŠIS panoge športniki novosti vsebina
koledarji tekmovanja rezultati sponzorji zgodovina arhiv povezave
Knjiga gostov - klepet s športniki
Olimpijski komite Slovenije Evropski Paraolimpijski komite Mednarodni Paraolimpjski komite Evropski olimpijski komite

sporazum MOK-IPC

 

statut zveze

 

splošni pravilniki

organizacija tekem

 

pravilniki

nadomestila

nagrajevanje

 

tehnični pravilniki

balinanje

golbal

hp - šah

kegljanje

košarka

namizni tenis

odbojka

plavanje

ribolov

streljanje

smučanje

šah

tenis

panoge

alpsko smučanje

atletika

atletika gluhi

balinanje

bowling

golbal

kegljanje

kolesarjenje

košarka na vozičkih

košarka

mali maraton

mali nogomet

maraton

namizni tenis

odbojka

plavanje

sedeča odbojka

streljanje

šah

športni ribolov

tenis na vozičkih

tenis

 
 
 
 
 
 
 

 

Email Forum Gbook

 

XII. Paraolimpijske igre - Atene 2004 Zimske Paraolimpijske igre - Torino 2006 XIII. Paraolimijske igre - Peking 2008 Paraolimpijska reprezentanca - Atene 2004 Foto Galerija - Atene 2004

TEHNIČNI PRAVILNIK

Štev.: Jf/Od/111/2004

 

Na podlagi 32. člena Splošnega pravilnika za izvedbo tekmovanj v Zvezi za šport invalidov Slovenije (v nadaljnjem besedilu ZŠIS) je Komisija za tekmovalni šport (v nadaljnjem besedilu KTŠ) na svoji  11.seji dne 22.1.2004  sprejela

 

Tehnični pravilnik za organizacijo in izvajanje tekmovanj v ribolovu s plovcem

 

1. SPLOŠNI DEL

 

1. člen

 

Z določbami tega pravilnika se ureja in določa organizacija ter izvedba državnega prvenstva v ribolovu .

 

2. člen

 

Državno prvenstvo v ribolovu s plovcem se  izvede v skladu s splošnim pravilnikom za izvedbo tekmovanj v ZŠIS, koledarjem tekmovanj, po  določilih Ribiške zveze Slovenije objavljenih v Pravilniku o tekmovanjih v lovu rib s plovcem (Izdaja 4 marec 1995) in Pravilniku o športnem ribolovu (izdaja 27.2.1997), po Pravilniku o tekmovanju v lovu rib s plovcem za potrebe  Zveze paraplegikov Slovenije (za sedeče tekmovalce)  in določilih tega pravilnika.

 

3. člen

 

Državno prvenstvo v ribolovu s plovcem  se izvaja v terminu, ki je določen v koledarju ZŠIS.

 

2. TEKMOVANJE

 

4. člen

 

Tekmovanje je posamično in ni ločeno po spolu ali starosti.

 

5. člen

 

Na tekmovanju lahko sodelujejo le tekmovalci, ki so si na področnih-regijskih tekmovanjih Zveze delovnih invalidov Slovenije (ZDIS-a)  ali Zveze paraplegikov Slovenije (ZPS)  priborili pravico do sodelovanja ter po trije najboljši iz ostalih invalidskih organizacij

.

Na državno prvenstvo se kvalificira po 30 posameznikov iz predtekmovanj (posebno za ZDIS in posebno ZPS)

 

6. člen

 

Izvajalec ali lastnik (upravljalec) ribnika ali reke lahko določi posebne omejitve, glede na značilnosti lovišča.

 

7. člen

 

Če je tekmovanje na enem prostoru se vedno izvede dirigirani žreb na tak način, da se ribolovna mesta primerna za dostop in ribolov vozičkarjev najprej dodeli tem invalidom, nato pa preostala mesta še drugim tekmovalcem.

 

3. KATEGORIJE

 

8.člen

 

Na državnem prvenstvu v ribolovu s plovcem so tekmovalci razdeljeni v dve kategoriji: na tekmovalce, ki lahko lovijo stoje in tekmovalce, ki lahko lovijo le sede.

 

 

4. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

9.člen

 

Tehnični pravilnik za ribolov stopi v veljavo 1.3.2004.

S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati pravilnik št. Bd/Mi 364/2000

Predsednik KTŠ:
Janez Furlan
 
Olimpijski komite Slovenije Neposredni prenosi s Paraolimpijskih iger Paraolimpijske igre - Atene 2004 Paraolimpijske igre - Sydney 2000
Mednarodni Olimpijski komite Mednarodni Paraolimpijski komite

home

aktualno ZŠIS panoge športniki novosti vsebina
koledarji tekmovanja rezultati sponzorji zgodovina arhiv povezave

 

Copyright (c) 2000 - 2004: Edvard Bogataj

Posodobljeno: 11-05-05.