v  

ŠPORT INVALIDOV

alpsko smučanje

SPONZORJI
DONATORJI

 

home

aktualno ZŠIS panoge športniki novosti vsebina
koledarji tekmovanja rezultati sponzorji zgodovina arhiv povezave
Knjiga gostov - klepet s športniki
Olimpijski komite Slovenije Evropski Paraolimpijski komite Mednarodni Paraolimpjski komite Evropski olimpijski komite

sporazum MOK-IPC

 

statut zveze

 

splošni pravilniki

organizacija tekem

 

pravilniki

nadomestila

nagrajevanje

 

tehnični pravilniki

balinanje

golbal

hp - šah

kegljanje

košarka

namizni tenis

odbojka

plavanje

ribolov

streljanje

smučanje

šah

tenis

panoge

alpsko smučanje

atletika

atletika gluhi

balinanje

bowling

golbal

kegljanje

kolesarjenje

košarka na vozičkih

košarka

mali maraton

mali nogomet

maraton

namizni tenis

odbojka

plavanje

sedeča odbojka

streljanje

šah

športni ribolov

tenis na vozičkih

tenis

 

Email Forum Gbook

 

XII. Paraolimpijske igre - Atene 2004 Zimske Paraolimpijske igre - Torino 2006 XIII. Paraolimijske igre - Peking 2008 Paraolimpijska reprezentanca - Atene 2004 Foto Galerija - Atene 2004

TEHNIČNI PRAVILNIK

Štev.: Bd/Mi-728/2000

Na podlagi 32. člena Splošnega pravilnika za izvedbo tekmovanj v Zvezi za šport invalidov Slovenije (v nadaljnjem besedilu ZŠIS) je Komisija za tekmovalni šport (v nadaljnjem besedilu KTŠ) na svoji  44  seji dne 17.10.2000   sprejela

 

Tehnični pravilnik za organizacijo in izvajanje tekmovanj v alpskem smučanju

 

1. SPLOŠNI DEL

1. člen

Z določbami tega pravilnika se ureja in določa organizacija ter izvedba državnega prvenstva v alpskem smučanju (veleslalom).

2. člen

Državno prvenstvo v alpskem smučanju se  izvede v skladu s splošnim pravilnikom za izvedbo tekmovanj v ZŠIS, koledarjem tekmovanj, po pravilih FIS, po mednarodnih pravilih za smučanje za invalide (IPC Handbook, 5 del, poglavje 4, Pravila za alpsko smučanje) in določilih tega pravilnika.

3. člen

Državno prvenstvo v smučanju se izvede le v primeru, da je smučanje, kot športna panoga v programih nacionalnih invalidskih organizacij, članic ZŠIS.

4. člen

Državno prvenstvo v smučanju se izvaja v terminu, ki je določen v koledarju ZŠIS.

 

2. TEKMOVANJE

5. člen

 

Tekmovanje je posamično, ločeno po spolu na člane in članice ter po starosti na člansko in mladinsko kategorijo. Za izvedbo mladinske kategorije morata biti v kategoriji vsaj dva tekmovalca, v nasprotnem primeru mora tekmovalec sodelovati v članski kategoriji.

                                                                        6. člen

Na tekmovanje se lahko prijavijo člani nacionalnih invalidskih organizacij, članic ZŠIS in drugi invalidi, ki so sodelovali na  predtekmovanjih.

Na državnem prvenstvu lahko nastopi prvih 33% tekmovalcev od skupnega števila udeležencev v nacionalni kategoriji.

3.  KATEGORIJE

                                                                        7. člen

Državno prvenstvo se izvede v naslednjih kategorijah, katerih opis je v prilogi tega pravilnika:

SLW1

SLW2

SLW3

SLW4

SLW5/6

SLW7/8

SLW9

SLW10,

SLW11,

SLW12

SB1

SB2/3

SNAC

SG

 

4. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE:

8. člen

Tehnični pravilnik za športno panogo alpsko smučanje stopi v veljavo 1.1. 2001.

 

                                                                                    Predsednik KTŠ:

                                                                                    JANEZ FURLAN

 


 

Priloga: opis kategorij za športno panogo smučanje


Opis kategorij                                                                                     Priloga

  

ŠPORTNIKI Z OMEJENIMI GIBALNIMI SPOSOBNOSTMI

  

Razred  SLW1

Primerni za razred LW1 so tisti športniki, ki imajo prizadeti obe spodnji okončini:

a.)   Tekmovalci, ki smučajo z dvema stabilizatorjema oz. dvema palicama poleg normalnih smuči, ki se držijo skupaj (obojestranska nadkolenska amputacija).

b.)   Tekmovalci, ki smučajo z dvema stabilizatorjema oz. dvema palicama poleg ene ali dveh normalnih smuči z eno podkolensko in eno nadkolensko amputacijo.

c.)    Tekmovalci, ki smučajo z dvema stabilizatorjema oz. dvema palicama in dvema normalnima ali drugačnimi smučmi in imajo prizadeti obe spodnji okončini (ne amputacija) z upadom najmanj 45 točk v obeh nogah ali ustrezno drugo invalidnost.

d.)   Tekmovalci, ki smučajo z dvema stabilizatorjema oz. dvema palicama poleg ene ali dveh normalnih smuči. Cerebralna paraliza (CP 5) z ohromelostjo v obeh nogah (diplegija).

e.)   Tekmovalci, ki smučajo z dvema stabilizatorjema oz. dvema palicama polegene ali dveh normalnih smuči. Cerebralna paraliza (CP 6) z ataktičnimi (ataksija) motnjami gibanja v vseh štirih okončinah.

 

Razred SLW2

Primerni za razred LW2 so tisti športniki z prizadetostjo v eni spodnji okončini:

a.)   Prizadeti smučarji, ki smučajo z dvema stabilizatorjema poleg ene normalne smuči; enojna nad ali podkolenska amputacija ali upad mišične moči za najmanj 30 točk v eni okončini ali ustrezna druga invalidnost.

b.)   Tekmovalci, ki smučajo z dvema stabilizatorjema poleg ene normalne smuči in ene manjše navezane smuči; prizadetost spodnje okončine.

c.)    Tekmovalci, ki smučajo z dvema stabilizatorjema  poleg ene normalne smuči in ene podpore za prizadeto spodnjo okončino.

d.)   Prizadeti tekmovalci, ki smučajo z dvema stabilizatorjema in normalnimi smučmi z enojno kolensko ali nadkolensko amputacijo.

e.)   Tekmovalci, ki smučajo z dvema stabilizatorjema poleg ene ali dveh normalnih smuči z umetnim kolkom in kolenom ene noge.

Opomba: Namesto stabilizatorjev (palic?) se lahko uporabljajo palica.

 

Razred SLW3

Primerni za razred LW3 so tekmovalci z prizadetostjo obeh spodnjih okončin, vendar z manjšo stopnjo prizadetostjo v primerjavi z razredom LW1 in LW2 in ki smučajo z normalnimi smučmi in dvema palicama oz. stabilizatorjema (palice?):

a.)   Dvojna podkolenska amputacija.

b.)   Prizadetost obeh spodnjih okončin z upadom mišične moči od 20 do 44 točk ali ustrezno drugo prizadetostjo.

c.)    Cerebralna paraliza (CP5)-zmerna do lažja diplegija v obeh spodnjih okončinah

d.)   Cerebralna paraliza (CP6)-ataktične motnje v obeh spodnjih okončinah.

 

Razred SLW4

Primerni za razred LW4 so tisti tekmovalci, ki imajo prizadeto eno spodnjo okončino in smučajo z normalnimi smučmi in dvema palicama:

a.)   Enojna podkolenska amputacija s protezo.

b.)   Motorična prizadetost (pareza ali paraliza) z upadom mišične moči za najmanj 20 točk ali ustrezna druga prizadetost.

c.)    Zatrjeno koleno.

d.)   Zatrjen kolk (umeten kolk).

Opomba: Za LW4 niso primerni tekmovalci:

-zatrjen gleženj ali gležnji (ni minimalna invalidnost)

 

Razred SLW5/7

Za zimske športe je razred sestavljen (kombiniran).

Primerni za razred LW5/7 so tekmovalci, ki imajo prizadeti obe zgornji okončini in smučajo z normalnimi smučmi in brez palic. Prizadetost naj bo takšna, da funkcionalna uporaba palic ni možna:

a.)   Dvojna amputacija zgornjih okončin

b.)   Motorična prizadetost (pareza, paraliza, dysmelia) obeh zgornjih okončin

Opomba: V primeru, da tekmovalci želijo, lahko uporabljajo proteze ali ortoze.

 

Razred SLW6/8

Za zimske športe je razred sestavljen (kombiniran).

Primerni za razred LW6/8 so tekmovalci s prizadetostjo ene zgornje okončine, ki smučajo z normalnimi smučmi in enim palicam. Prizadetost naj bo takšna, da je funkcionalna uporaba več kot ene palice ni možna:

a.)   Amputacija ene zgornje okončine

b.)   Motorična prizadetost (pareza, paraliza, dysmelia) ene zgornje okončine.

Opomba: V primeru, da tekmovalci želijo, lahko uporabljajo proteze in ortoze.

 

Razred SLW9/1

Primerni za ta razred so tekmovalci, ki imajo prizadeto eno zgornjo in eno spodnjo okončino in smučajo z opremo po lastni izbiri:

a.)   Prizadetost zgornje in spodnje okončine na isti strani, hujša prizadetost.

b.)   Isto, vendar diagonalno.

c.)    Cerebralna paraliza (CP7)-tekmovalci z težjo hemiplegijo s prizadetostjo ene zgornje in ene spodnje okončine, diagonalno ali na isti strani.

 

Razred SLW9/2

Primerni za razred LW9/2 so tekmovalci, ki imajo prizadeto eno zgornjo in eno spodnjo okončino in smučajo z opremo po lastni izbiri:

a.)   Tekmovalci, ki imajo prizadeto eno spodnjo in eno zgornjo okončino na isti strani, zmerna do lažja prizadetost

b.)   Isto, vendar diagonalno.

c.)    Cerebralna paraliza (CP7)- tekmovalci z minimalno hemiplegijo s prizadetostjo enezgornje in ene spodnje okončine, diagonalno ali na isti strani.

d.)   Cerebralna paraliza (CP8)- tekmovalci z minimalno prizadetostjo vseh štirih okončin.

 

Opomba:

-          Med tekmovanjem ni dovoljena nobena sprememba razreda ali opreme

-          Trenutno še ni zagotovljenega razreda za tekmovalce , ki imajo prizadeti več kot dve okončini

-          Obstaja  možnost tekmovanja v za tekmovalca manj ugodnem razredu (višjem)

Primer: Tekmovalec z dvojno amputacijo zgornjih okončin in s podkolensko amputacijo, lahko tekmuje v razredu LW4, LW5/7 ali LW9.

 

Razredi SLW10, SLW11, SLW12

Primerni tekmovalci za te razrede so tekmovalci s prizadetostjo v spodnjih okončinah in smučajo v sedečem položaju (»sitiski«) po lastni izbiri.

 

Razred SLW10

a.)   Tekmovalci s prizadetostjo spodnjih okončin, brez ravnotežja v sedečem položaju.

b.)   Cerebralna paraliza s prizadetostjo v vseh štirih okončinah (funkcionalna klasifikacija).

Seštevek točk 0-8 (guide line)

Primeri:

Tetra in para razredi 1,2 in zgornji 3 in stoječi LW razredi s prizadetostjo spodnjih okončin skupaj s trupom

 

Razred SLW11

a.)   Tekmovalci s prizadetostjo v spodnjih okončinah in zadovoljivim ravnotežjem v sedečem položaju.

b.)   Cerebralna paraliza s prizadetostjo v spodnjih okončinah.

- Seštevek točk 9-15 (guide-line)

        Primeri:

        Para razredi pod 3 in 4

        Stoječi LW razredi s prizadetostjo spodnjih okončin skupaj s funkcionalno   

        prizadetostjo trupa/kolkov.

       

        Tekmovalci, ki imajo funkcionalno sposobnost v spodnjih okončinah, jih ne 

        smejo uporabljati izven opreme        

        med celotnim časom trajanja tekmovanja.  

 

Razred SLW12/1

Tekmovalci s poškodbo hrbtenjače ali drugo prizadetostjo s funkcionalnimi spodnjimi okončinami in dobrim ravnotežjem v sedečem položaju.

Seštevek točk 16-18 (guide-line)

Primeri:

Para razredi 5 in 6

 

Razred SLW12/2

Tekmovalci z amputacijami v spodnjih okončinah.

 

S NAC

Nacionalna kategorija

Tekmovalci, ki ne izpolnjujejo kriterijev za minimalno invalidnost in zgoraj navedeni razredi ne zajemajo  njihove invalidnosti. Pogoj za nastop na tekmovanju je odločba o invalidnosti in članstvo v invalidski organizaciji, ki odgovarja za morebitno prijavo in udeležbo neinvalidov.

 

SLEPI IN SLABOVIDNI TEKMOVALCI

Primernost:

Primerni za tekmovanje so tekmovalci,ki izpolnjujejo kriterije za razrede B1, B2 (B3).

Opomba: B2 in B3 tekmujejo skupaj.

 

Klasifikacija:

B1            Tekmovalci brez zaznave svetlobe v obeh očeh do zaznave svetlobe, ampak brez sposobnosti prepoznave oblike roke v katerikoli razdalji ali smeri.

 

B2            Tekmovalci, ki so sposobni prepoznati obliko roke do vidne ostrine 2/60 in/ali vidnega polja manj kot 5 stopinj

 

B3            Tekmovalci, ki so sposobni  zaznati vidno  ostrino več kot 2/60 do vizualne ostrine 6/60 in/ali vidnim poljem več kot 5 stopinj in manj kot 20 stopinj.

 

Vsa klasifikacija se opravlja v boljšem očesu z boljšo korekcijo.

 

Razredi:

-          SB1

-          SB2/3 (skupaj)

 

GLUHI TEKMOVALCI

S G

S gluhi in naglušni tekmovalci – po določilih CISS
Olimpijski komite Slovenije Neposredni prenosi s Paraolimpijskih iger Paraolimpijske igre - Atene 2004 Paraolimpijske igre - Sydney 2000
Mednarodni Olimpijski komite Mednarodni Paraolimpijski komite

home

aktualno ZŠIS panoge športniki novosti vsebina
koledarji tekmovanja rezultati sponzorji zgodovina arhiv povezave

 

Copyright (c) 2000 - 2004: Edvard Bogataj

Posodobljeno: 11-05-05.