v  

ŠPORT INVALIDOV

sporazum ioc - ipc

SPONZORJI
DONATORJI

 

home

aktualno ZŠIS panoge športniki novosti vsebina
koledarji tekmovanja rezultati sponzorji zgodovina arhiv povezave
Knjiga gostov - klepet s športniki
Olimpijski komite Slovenije Evropski Paraolimpijski komite Mednarodni Paraolimpjski komite Evropski olimpijski komite

sporazum MOK-IPC

 

statut zveze

 

splošni pravilniki

organizacija tekem

 

pravilniki

nadomestila

nagrajevanje

 

tehnični pravilniki

balinanje

golbal

hp - šah

kegljanje

košarka

namizni tenis

odbojka

plavanje

ribolov

streljanje

smučanje

šah

tenis

panoge

alpsko smučanje

atletika

atletika gluhi

balinanje

bowling

golbal

kegljanje

kolesarjenje

košarka na vozičkih

košarka

mali maraton

mali nogomet

maraton

namizni tenis

odbojka

plavanje

sedeča odbojka

streljanje

šah

športni ribolov

tenis na vozičkih

tenis

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Email Forum Gbook

 

XII. Paraolimpijske igre - Atene 2004 Zimske Paraolimpijske igre - Torino 2006 XIII. Paraolimijske igre - Peking 2008 Paraolimpijska reprezentanca - Atene 2004 Foto Galerija - Atene 2004

SPORAZUM MED IPC IN IOC

Nelektoriran prevod

                                                                                       Igor Malič, julij 2001

PREVOD SPORAZUMA MED MOK IN IPC O BODOČI ORGANIZACIJI PARALIMPIJSKIH IGER

Sporazum sta podpisala 19 junija oba predsednika na sedežu  IOC ( = Mednarodni olimpijski komite - MOK)  v Lausanni. V veljavo bo stopil z izborom mesta –prireditelja iger v letu 2008 in bo del pogodbe med MOK in izbranim mestom-gostiteljem. V nadaljnjih pogajanjih bo potrebno doreči še marketinški del.

DOGOVOR MED

INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE (MOK) IN

INTERNATIONAL PARALYMPIC COMMITTE (IPC)

O ORGANIZACIJI PARAOLIMPIJSKIH IGER

Priporočilo 15.1 MOK-ove komisije 2000 terja, da »Vzpostaviti je potrebno jasna razmerja o povezavi med olimpijskimi  in paraolimpijskimi igrami. Kot rezultat tega je podpisan »Cooperation Agreement« ( Dogovor o sodelovanju) med MOK in IPC v oktobru 2000 v Sydneyu (AUS) ob izvedbi paraolimpijskih iger.

V pogodbi je ugotovljeno » MOK in IPC delita skupno verovanje v pravico do razvoja fizičnih in intelektualnih sposobnosti«. V nadaljevanju določa-našteva principe (načela) sodelovanja dveh organizacij. Vključuje tudi oceno o finančni podpori MOK administraciji  IPC in opombo, da bo potrebno doseči dogovor o organizaciji paraolimpijskih iger .

V postopku priprave drugega dogovora je MOK priznaval potrebo po dajanju pomoči IPC pri omogočanju in varovanju organizacije paraolimpijskih iger. V nasprotju z obstoječimi razmerami ta Dogovor zagotavlja sledeče možnosti IPC-ju in paraolimpijskim igram;

-          sedemletno obdobje priprav paraolimpijskih iger

-          polno podporo mesta – gostitelja in OCOG olimpijskih iger pri organizaciji paraolimpijskih iger

-          finančne garancije za obstoj paraolimpijskih iger

-          povečano (vzpostavitev) podporo paraolimpijskim športnikom in spremljajočemu osebju z olajšavami pri potovanjih, odpravi prijavnin in brezplačnemu  zagotavljanju nastanitev in lokalnega (»zemeljskega«) transporta 

-          povečano (vzpostavitev) podporo strokovnemu osebju z brezplačnimi potovanji, nastanitvami in lokalnem transportu

-          podporo administraciji IPC

V Dogovoru se poskuša izenačiti načela in organizacijo paraolimpijskih iger z olimpijskimi igrami, kjer je to primerno. Predvsem se to nanaša  na  integracijo organizacije olimpijskih in paralimpijskih iger  s tem da bi Organizacijski komite olimpijskih iger, ob upoštevanju odgovornosti IPC,  izvedel tudi paraolimpijske igre.

1.      Odgovornosti MOK in IPC

MOK priznava IPC kot vodstveni organ športa invalidov z izjemo športa gluhih in Specialno olimpiado. IPC je odgovoren v sodelovanju z Organizacijskim komitejem olimpijskih iger (OCOG)  za zagotavljanje in izdajo posebnih zahtev (pogojev) za paraolimpijske igre, za organizacijo in izvedbo paraolimpijskih iger, vključno tudi v prehodnem obdobju med olimpijskimi in paraolimpijskimi igrami.

OCOG bo soodgovoren skupaj z IPC-jem za organizacijo paraolimpijskih iger. Končne odločitve v situacijah, ki zadevajo izvedbo paraolimpijskih iger in ki jih ne  bo mogoče razrešiti med OCOG in IPC ali pa se bodo  pojavile pri zadevah v pristojnosti MOK-ove Koordinacijske komisije, bodo pa vplivale na izvedbo olimpijskih iger, bo končno odločitev sprejemal Izvršni komite MOK.

2.      Olimpijska listina in IPC priročnik  (Handbook)

V Olimpijski listini so uzakonjena - kodificirana - temeljna načela, pravila in podzakonski akti sprejeti na MOK in IPC se bo moral po njih tudi ravnati. Dodatno je IPC-jev priročnik vodilni -glavni dokument IPC.  Ugotovljeno  je da bo verjetno potrebno z amandmaji dopolniti oba dokumenta z namenom, da se uskladita  s tem Dogovorom.

Vsekakor pa, če bodo ti amandmaji imeli  določene in različne vplive  na finančne ali druge obligacije za OCOG, se bodo amandmaji in ti drugi vplivi razreševali v obojestransko zadovoljiv način.  

3.      Model organizacijskega komiteja

V preteklosti so obstajali različni modeli za organizacijo preteklih olimpijskih in paralimpijskih iger. Sledeč tem izkušnjam je bilo dogovorjeno, da je najučinkovitejša oblika organizacijskega komiteja za paraolimpijske igre ta, da se ga integrira v OCOG. Ta integracija se nanaša na vse nivoje organizacije od vodilnih do izvršnih struktur. OCOG bo pripravil ustrezne odločitve glede potreb v različnih oddelkih in glede osebja v OCOG, ki bo usmerjeno na specifične olimpijske in paraolimpijske zadeve (naloge).

Če bodo potrebne določene zakonske ali druge razlike znotraj OCOG,  se bo to dogovorno razreševalo med OCOG, MOK  in IPC.

4.      Koordinacija iger

Skladno s Priporočilom  15.1.3.  Komisije MOK 2000 bo IPC imel predstavnika v MOK Koordinacijski komisiji, vendar bo na njej lahko sodelovalo tudi dodatno IPC  osebje, če bo to potrebno. Ta način sodelovanja bo nadomestil obstoječi IPC povezovalni komite.

MOK in IPC sta izpostavila potrebo, da IPC določi in polno zaposli paraolimpijskega menedžerja za igre, z namenom, da koordinira potrebe pri izvedbi paraolimpijskih iger.

Strokovnjaki za vsak paraolimpijski šport bodo opravljali obisk mesta gostitelja iger pred igrami, z namenom sestanka z OCOG in sodelovanju pri planiranju stvari  za posamezni  šport. Dogovor zajema dva obiska dveh strokovnjakov za posamezni šport v času, ki bo dogovorjen med OCOG in IPC. OCOG bo kril stroške teh obiskov.

5.      Določitev paraolimpijskega športnega programa

5.1.            MOK in IPC se strinjata, da je zaradi operativnih razlogov nujno določiti športe 4 leta v naprej. Paraolimpijski športni program se mora odražati v maksimalnem številu športnikov navedenih v točki 7.1. spodaj in mora vsebovati ne več kot 22 športov za Letne Paralimpijske igre in 8 športov na Zimskih paralimpijskih igrah.

5.2.            Panoge in discipline paraolimpijskega športnega programa morajo biti končno finalizirane (opredeljene ) ne kasneje kot tri leta pred paraolimpijskimi igrami. Dogovorjeno je da ne sme biti več kot 450 disciplin na Letnih paraolimpijskih igrah, razen če ne bo drugače usklajeno med MOK, IPC in OCOG (ob ugotovitvi da je bilo na Sydneyskih igrah 550 disciplin) in 75 na Zimskih paraolimpijskih igrah, razen če ne bo med MOK, IPC in OCOG drugače usklajeno. Pri določevanju aktualnih disciplin programa paraolimpijskih iger je potrebno izvesti nadaljnje preverjanje glede števila razredov invalidnosti (class ; tj. disciplin) za vsak šport.

V športnem programu se mora odražati, da so paraolimpijske igre po statusu elitni tekmovalni športni dogodek. S tem namenom bo IPC določil ( specificiral)  pogoje glede števila nastopajočih v posameznih disciplinah in minimalne zahteve (kot je skupna udeležba in svetovni nivo dogodka-discipline) za šport v paraolimpijskem programu.

Z namenom, da se zagotovi konsistentnost z Olimpijsko listino in načeli programa olimpijskih iger, bo paraolimpijski športni program predmet razprave na MOK.

5.3. Tekmovališča za paraolimpijske igre

Kjer bo to le možno bodo za tekmovanja, netekmovalni del  in treninge  uporabljeni za paraolimpijske igre bili isti  objekti kot za olimpijske igre, zaradi minimiziranja  finančnih stroškov in izvedbenih naporov za OCOG.

5.4. Klasifikacijski procesi

MOK in IPC se strinjata, da je določevanje klasifikacij ( uvrščanje športnikov v razrede invalidnosti) potrebno eliminirati, čim bolj je to možno z paraolimpijskih iger. IPC bo predstavil klasifikacijski postopek, ki bo terjal klasifikacijo na paraolimpijskih igrah le izjemoma in kot je to običajno, v sodelovanju z zadevnimi mednarodnimi športnimi federacijami za invalide.

5.5. Mednarodne paraolimpijske športne federacij 

IPC bo začel voditi pregled nad obstoječo strukturo Neodvisnih paralimpijskih športnih federacij (IPSF), IPC športov in Mednarodnih organizacij za šport invalidov (IOSD) . Ta pregled bo vseboval tudi revizijo obstoječega stanja, vključevanja in povezovanja med olimpijskimi in od IOC priznanimi mednarodnimi federacijami in IPSF-ji.

IPC bo tudi pripravil dogovor z vsako IPSF, ki je zastopana v programu paraolimpijskih iger z namenom, da  se zagotovi upoštevanje vloge IPC in IOC pri paraolimpijskih igrah.

6.      Izbira časa in trajanja paraolimpijskih iger

Kot je to navedeno v Pogodbi z mestom gostiteljem – izvajalcem olimpijskih iger, bodo paraolimpijske igre potekale v istem mestu. Potekale bodo za olimpijskimi igrami v določenem času, ki bo dogovorjen med MOK in IPC.

Dogovorjen čas bo vseboval določila o treh posebnih fazah:

-          zapiranje olimpijske vasi in odhod olimpijcev in osebja

-          prehodno obdobje z dovoljenjem za prilagoditev prizorišč  iz olimpijskih v paraolimpijske (obdobje je pomembno tudi za osvežitev osebja OCOG)

-          odprtje paraolimpijskega naselja in objektov za trening pred svečano otvoritvijo paraolimpijskih iger.

Trajanje paraolimpijskih iger bo 12 dni za poletne paraolimpijske igre in 10 dni za zimske paraolimpijske igre (navedeno obdobje zajema čas od svečane otvoritve do uradne ceremonije zapiranja  iger, razen če ni med MOK in IPC drugače dogovorjeno.

7.      Največje število akreditiranih posameznikov na paraolimpijskih igrah

Operativni uspeh in pozitivni vtis paraolimpijskih iger je imel za posledico pomembno povečanje števila akreditiranih posameznikov v večini kategorij  udeležencev. Z namenom, da se regulira splošno povpraševanje naslovljeno na OCOG, bo določeno  največje možno število udeležencev po vrstah le teh.

7.1. Športniki, funkcionarji v ekipah in pomožno osebje

Ugotovilo se je maksimalno število športnikov, funkcionarjev v ekipah in » netekmujočih tekmovalcev« (kot so tekači-vodiči za slepe, usmerjevalci pri boccia, kolesarji-piloti) z namenom, da se omogoči natančno organizacijsko delo po športih/po tekmovališčih in za pomožno osebje prireditelja za pomoč športnikom/ekipnim funkcionarjem.

Števila ne smejo biti večja od spodaj navedenih:

                                                                 Poletne igre                           Zimske igre

Športnikov                                                   4.000                                         800

Funkcionarje v ekipah in                             2.200                                         900

»netekmovalnih tekmovalcev«

V ta namen je bilo dogovorjeno, da se  ponovno preveri načela izračuna količnika med funkcionarji in športniki.

Število športnikov in funkcionarjev, ki so stalno vezani na bivanje v vozičku ne bo smelo biti večje od 1.800 za poletne in 400 za zimske paraolimpijske igre zaradi potreb po natančnejšem planiranju v OCOG-u.

7.2.            Strokovno – tehnično osebje

Vzpostavljena  bo splošna strategija, ki bo jasno določala število, izbor in določanje strokovnega osebja v vsakem športu. Skupno število tehničnega osebja za poletne igre je lahko 800 ( od tega 300 mednarodnih in 500 domačih strokovnjakov, vse pa v odvisnosti od usposobljenosti gostiteljev v posamezni panogi ) razen če ne bo med IPC, MOK in OCOG drugače dogovorjeno in ob upoštevanju dejstva, da je v Sydneyu to število preseglo 900. Število tehničnega osebja na zimskih igrah bo lahko 100 (razmerje med mednarodnim in nacionalnim osebjem bo v bodoče šele določeno), razen če ne bo med MOK, IPC in OCOG drugače dogovorjeno. Tudi IPSF bodo zavezani k upoštevanju razvoja (uporabe) domačih strokovnjakov v svojih dogovorih z IPC.

OCOG bo zagotovil  tehničnemu osebju stroške potovanja v ekonomskem razredu od doma do mesta gostitelja.

7.3.            PRESS osebje

Dogovorjeno je da bo povečano javno in medijsko zanimanje o paraolimpijskih igrah  imelo za posledico povečano možnost za akreditacije na bodočih paraolimpijskih igrah. Vkljub temu, da se bo to spodbujalo in podpiralo tako na OCOG kot na IPC je sprejeto, da se število akreditacij press osebju ne bo smelo povečati čez 2000 za poletne in 800 za zimske paraolimpijske igre.

Posebno preverjanje  bo vodeno s strani IPC pri dodeljevanju press akreditacij na igrah. Prednost pri akreditacijah bo dana profesionalnemu press osebju.

8.          Paraolimpijska vas (naselje)

Paraolimpijska vas bo enaka kot za olimpijske igre, v njej pa bodo  nastanjeni športniki, osebje ekip, pomožno osebje športnikov in tehnično osebje. To nastanitev in druge odgovarjajoče usluge mora zagotoviti OCOG brezplačno.

Področje nastanitve tehničnega osebja mora biti ločeno od nastanitve športnikov in funkcionarjev v ekipah.

V kolikor se bo nastanitev novinarskega osebja zagotovila v paraolimpijski vasi, se jim bodo zaračunali stroški bivanja, njihova nastanitev pa bo ločena od ostalih dveh kategorij udeležencev.

8.1. Kapacitete naselja

Paraolimpijsko naselje se bo planiralo in zgradilo z upoštevanjem sledečih kapacitet:

                                                           poletne igre                       zimske igre

Športniki                                             4.000                                    800

Funkcionarji ekip in

»netekmujoči tekmovalci«                 2.200                                    900

Tehnično  osebje                                  800                                    100

Odstopanje (5-7%)                               500                                    200

Kapaciteta naselja                             7.500                                  2.000

8.2.Dostopnost za vozičkarje

Za paraolimpijske igre mora biti število dostopnih sanitarij v razmerju  1 : 3, vendar lahko rahlo odstopa glede na tip/vrsto namestitve. Skupno število postelj dostopnih z vozičkom mora biti minimalno 1.800 za poletne in 400 za zimske igre, z dodatno možnostjo povečanja za 5-7%.

Te določene številke so samo vodilo in bodo natančneje določene, ko bodo na IPC znani podatki o vrsti namestitve (oblike bivališč) na vsakih paraolimpijskih igrah.

8.3.            Obratovanje paraolimpijskega naselja

Paraolimpijska vas bo odprta teden dni pred ceremonijo otvoritve in zaprta tri dni po ceremoniji zaključka iger, kar skupno znaša 22 dni. Za zimske igre je odpiranje in zapiranje vasi enako le skupno trajanje je 20 dni.

9.      IPC-jeva dejavnost na paraolimpijskih igrah

IPC bo določil skupno število članov IPC, ki jim bo OCOG povrnil stroške dela, namestitve in prehrane. To število bodo sestavljali le člani Izvršnega komiteja IPC in ključne osebe zaposlenih v IPC, kar bo znašalo skupno približno 50 oseb za  čas 21 dni.

10.  IPC sestanki v mestu –gostitelju

10.1. IPC sestanki pred paraolimpijskimi igrami v mestu gostitelju

IPC sestanki pred igrami v mestu gostitelju morajo biti številčno omejeni

Ko se IPC odloči, da bo imel sestanek v mestu gostitelju, bo sam nosil stroške tega sestanka,  vendar bo OCOG asistiral pri logističnih nalogah. 

10.2. IPC in IPSF sestanki v času paraolimpijskih iger v mestu-gostitelju

IPC in IPSF sestanki, ki niso v zvezi z delom pri paraolimpijskih igrah se ne bodo izvajali v mestu gostitelju v času paraolimpijskih iger. IPSF športne skupščine se bodo v bodoče praviloma izvajale  ob svetovnih prvenstvih v zadevnih športih.

11.  Obvezujoči dogodki, ki niso športnega značaja

Otvoritev, zaključna slovesnost, štafeta s paraolimpijsko plamenico, športno-znanstveni kongres bodo še naprej organizirani ob priliki paraolimpijskih iger. Naslednje s športom nepovezane vendar vredne dogodke, ki jih sedaj OCOG obvezno prireja ( kot so Kulturna paraolimpiada, Mladinski paraolimpijski tabor) se bo ponovno preverilo v MOK in IPC. Poglavitna ocena teh prireditev bo temeljila na ugotovitvi ali ti dogodki učinkovito in pomembno vplivajo na promocijo paraolimpijskih iger in paraolimpijskega gibanja.

Kjer bo ocenjeno na MOK in IPC, da se naj taki dogodki nadaljujejo kot del paraolimpijskih iger, se bodo olimpijski in paraolimpijski deli projektov integrirali.

12.  Finančna konstrukcija paraolimpijskih iger.

12.1. Proračun

Proračun za paraolimpijske igre bo vključen v proračun olimpijskih iger kot individualni program. To bo omogočilo menadžerjem skupnega proračuna, da opazujejo in analizirajo olimpijske in paraolimpijske finance kot samostojne projekte.

Proračun paraolimpijskih iger bo povečan za izvajanje  paraolimpijskih iger in bo vsebinsko del splošnih stroškov za olimpijske igre.

12.2. Zbiranje sredstev za paraolimpijske igre

Vladni viri (državni)  (lokalni, regionalni, centralni) morajo podpisati proračun paraolimpijskih iger in morajo prispevati približno 50% operativnih stroškov. Vladno zagotovilo mora biti kot garancija dano v fazi postopka kandidature.

12.3.        Prijavnine

Prijavnine se ne bodo zaračunale športnikom in funkcionarjem ekip na paraolimpijskih igrah.

12.4. Stroški za športnike

Pogoji, ki jih bodo imeli paraolimpijski športniki in funkcionarji v ekipah na potovanju, nastanitvi, lokalnem transportu bodo enaki kot na zadevnih olimpijskih igrah. Če bo OCOG kot del podpore športnikom in funkcionarjem ekip dodelil brezplačna potovanja in/ali povračilo zanje, bo nakazilo teh sredstev na račun predmet dogovora z IPC.

13.  Marketing in sponzoriranje

13.1. Marketing paraolimpijskih iger in pravice prenosov

MOK in IPC se strinjata, da se marketinške sredstva in dohodki od pravic TV in radijskih  prenosov,  vključno s pravicami oddajanja po internetu, nakažejo na zadevni OCOG. Ustrezna cena za te pravice na paraolimpijskih igrah 2008 in zimskih paraolimpijskih igrah 2010 bo dogovorjena med MOK in IPC in nakazana s strani OCOG/MOK na IPC, vseboval pa bo enak znesek za marketing paraolimpijskih iger in za pravice prenosov.

Načela na katerih bo temeljil znesek bodo  predmet nadaljnjega dogovarjanja med MOK in IPC.

Priznava se, da različne marketinške možnosti obstajajo tudi na paraolimpijskih igrah kot na primer oglasne table na tekmovališčih. Te marketinške priložnosti so lahko predmet razprav in dogovorov med MOK in IPC za bodoče paraolimpijske igre.

13.2. Elementi sponzoriranja

Obstajala bo razlika in ločenost sponzorjev med tistimi za paraolimpijske igre in tistih za IPC.

MOK bo sprožil postopek za skupno sponzoriranje med TOP sponzorji (verjetno glavnimi sponzorji), da bi postali partnerji tako pri olimpijskih kot tudi paraolimpijskih igrah.

Ker se ugotavlja, da  precej sponzorjev in dobaviteljev za olimpijske igre že ima pogodbe do leta 2008, se bo le te pregledalo in raziskalo možnosti v njihovih določilih, da bi sodelovali tudi s paraolimpijskimi igrami v tem obdobju.

13.3. IPC marketing in sponzoriranje

IPC bo obdržal pravico do marketinških programov, ki so vezani na njegov razvoj.

MOK in IPC bosta skupaj pripravila marketinški plan v katerem bo jasno ločeno  delovanje za paraolimpijske igre od vseh drugih del za potrebe in v izvedbi IPC za druge športne dogodke, kot so svetovna prvenstva v paraolimpijskih športih. Vsi marketinški dogodki, ki jih bo pričel IPC morajo imeti značilnosti tega dogodka (tekmovanja), kar je bolje kot da so splošne narave, tudi z namenom, da se prepreči morebitni spor z marketinškimi partnerji pri paraolimpijskih igrah.

13.4. Prodaja in logoji

Prodaja mora biti ločena med paraolimpijskimi in olimpijskimi igrami, vendar mora biti vodena skupno v marketinškem oddelku OCOG.

Priporoča se, da so logoji za olimpijske in paraolimpijske igre ločeni, s čimer bi se omogočila večja elastičnost pri marketinški dejavnosti.

13.5. MOK -ova promocija IPC

MOK bo proučil možnosti za promcijo IPC-ja , paraolimpijskih iger in paraolimpijskih športov v obstoječih promocijskih aktivnostih in obstoječih pogodbah za prenose .    

14. Vstopnice

Dogovorjeno je da se politika vstopnic za paraolimpijske igre usmeri pretežno k vzpodbujanju množičnega obiska  in s tem vzpostavi splošni izgled in zavest o paraolimpijskem gibanju in športu za invalide. Če se bo ustvaril dobiček s prodajo vstopnic za paraolimpijske igre se bo o njegovi razporeditvi dogovarjalo med OCOG, MOK in IPC sporazumno po enakih načelih kot za olimpijske igre.

15.  Izvajanje radijskih prenosov in pokrivanje

15.1 Izpeljava prenosov

Glede na podrobne diskusije med MOK in OCOG glede prenosov paraolimpijskih iger  bo v bodoče izvajalec prenosov olimpijskih iger imel obvezo prenašati tudi paraolimpijske igre. Priznava se pravica, da bo ustvarjalec  signala (prenosa) iz paraolimpijskih iger določen na zahtevo pooblaščenih prenašalcev (zakupnikov pravice do predvajanja) signala z obsegom, ki naj temelji na izkušnjah iz paraolimpijskih iger Sydney 2000.

15.2. Pravice prenašanja

OCOG bo prevzel pravico in odgovornost do prodaje pravic prenosov iz paraolimpijskih iger. Če bo ustvarjen prihodek od te prodaje, bo to obravnavano med OCOG, MOK in IPC.

15.3. Mednarodni center za prenose

Planira se izgraditev mednarodnega centra za prenose potrebne za paraolimpijske igre. Za financiranje in izgradnjo je zadolžen OCOG.

16. Kontrola dopinga

Ugotavlja se, da v času dogovarjanja in podpisovanja tega Dogovora  potekajo dogovarjanja med IPC in WADA  (?) o razvoju kontrole dopinga. Vse nadaljnje potrebne dogovore med IPC in MOK se bo izvedlo po zaključku IPC-WADA sporazuma. Določila iz sporazuma IPC-WADA, ki se bodo nanašala na paraolimpijske igre, se bodo morala skladati z Antidopinškim pravilnikom olimpijskega in paraolimpijskega gibanja.

17. Tehnologija

17.1. Sistem merjenj (rezultatov)

Ugotavlja se, da je MOK podpisal pogodbo, ki vključuje odgovornost tudi za merjenje časov, objavo rezultatov (doseženih točk) in rezultatov na terenu za paraolimpijske igre za obdobje 2004 - 2010 z osnovnim izborom panog, kot so bile izvedene v Sydneyu in bodo v Salt Lake City. V bodoče naj se združijo potrebe za olimpijske in paraolimpijske igre, kjer je to le možno.

17.2. Sistem menadžmenta na Igrah

OCOG bo uporabil enotni sistem za olimpiado in paraolimpiado (GMS) kjer bo to le možno.

18. Prenos znanja

Namen programa za prenos znanja je podpora razvoju organizacije olimpijskih in paraolimpijskih iger. IPC bo asistiral pri razvoju delov programa za paraolimpijske igre in zagotavljal dodatna znanja in eksperte za organizacijo paraolimpijskih iger. Vsi podatki in informacije, vključno, vendar ne omejeno samo na njih, v pisni obliki, video, audio in fotografije bodo pripadale MOK in bile uporabljene pri organizaciji paraolimpijskih iger.

Vsi podatki iz tega programa prenosa znanj, vključno z deli s področja paraolimpijskih iger, bodo dani na razpolago tudi IPC za uporabo na IPC prvenstvih. Razpošiljanje in uporaba teh materialov bo usklajena med MOK in IPC, stroške tretjim osebam pa se bo lahko tudi zaračunalo.

19. Olimpijski muzej

Olimpijski muzej ima pomembno vlogo v olimpijskem gibanju. Potrebna bo nadaljnja razprava med MOK in IPC glede promocije paraolimpijskega gibanja in informiranja o paraolimpijskih igrah v olimpijskem muzeju in prisotnosti olimpijskega muzeja na paraolimpijskih igrah.

20. Dogovor o zagotovilih

IPC zagotavlja, da ni in ne bo sklepal nobenih dogovorov, ki bi bili v nasprotju z določili tega Dogovora.

21. Veljavnost Dogovora

Dogovor bo stopil v veljavo s paraolimpijskimi igrami 2008 in 2010. Podaljševal se bo avtomatično za vsake naslednje paraolimpijske igre, razen če ne bosta MOK in/ali IPC drugega partnerja obvestila o nasprotnem stališču, vendar ne kasneje kot dve leti pred naslednjimi paraolimpijskimi igrami.

MOK in IPC bosta razpravljala z OCOG-om naslednjih paraolimpijskih iger leta 2004 in 2006 o možnosti o tem ali bi se določila Dogovora lahko nanašala tudi na te igre, če bi ugotovili, da so praktična in če ne bi imela finančnih posledic za OCOG in/ali MOK.

22. Zakon / arbitraža

Dogovor bo izpeljan in interpretiran skladno s švicarskim zakonom. Vsako razliko, ki se bo pojavila v zvezi z izvajanjem ali interpretacijo Dogovora ali prekinitvijo, se bo poskušalo urediti na prijateljski način in dokončati brez uporabe sodišč, skladno s Statutom in Pravili športnega arbitražnega sodišča. Stranki se podrejata imenovanemu Statutu in Pravilom in ga bosta izvajala v dobri veri pri njegovi realizaciji. Sedež arbitraže bo Laussane, Švica.

Podpisano v Laussani, Švica,  dne 19. junija 2001 v dveh originalih v angleščini.

 

Dr Robert D.Steadward 

Juan Antonio Samaranch

Predsednik

Predsednik

Mednarodni paraolimpijski komite

Mednarodni olimpijski komite

 

Legenda kratic:

MOK – mednarodni olimpijski komite

IPC – Mednarodni paraolimpijski komite

OCOG – organizacijski komite olimpijskih iger

IPSF – mednarodne paraolimpijske športne federacije (primer IWBF, WOVD, …)   

IOSD - mednarodne organizacije za šport invalidov  (primer IBSA, ISMWSF, ISOD,…)

WADA – svetovna antidopinška agencija

GMS – Gamse Management System  - Sistem mendžmenta iger

Olimpijski komite Slovenije Neposredni prenosi s Paraolimpijskih iger Paraolimpijske igre - Atene 2004 Paraolimpijske igre - Sydney 2000
Mednarodni Olimpijski komite Mednarodni Paraolimpijski komite

home

aktualno ZŠIS panoge športniki novosti vsebina
koledarji tekmovanja rezultati sponzorji zgodovina arhiv povezave

 

Copyright (c) 2000 - 2004: Edvard Bogataj

Posodobljeno: 11-05-05.