v  

ŠPORT INVALIDOV

streljanje

SPONZORJI
DONATORJI

 

home

aktualno ZŠIS panoge športniki novosti vsebina
koledarji tekmovanja rezultati sponzorji zgodovina arhiv povezave
Knjiga gostov - klepet s športniki
Olimpijski komite Slovenije Evropski Paraolimpijski komite Mednarodni Paraolimpjski komite Evropski olimpijski komite

sporazum MOK-IPC

 

statut zveze

 

splošni pravilniki

organizacija tekem

 

pravilniki

nadomestila

nagrajevanje

 

tehnični pravilniki

balinanje

golbal

hp - šah

kegljanje

košarka

namizni tenis

odbojka

plavanje

ribolov

streljanje

smučanje

šah

tenis

panoge

alpsko smučanje

atletika

atletika gluhi

balinanje

bowling

golbal

kegljanje

kolesarjenje

košarka na vozičkih

košarka

mali maraton

mali nogomet

maraton

namizni tenis

odbojka

plavanje

sedeča odbojka

streljanje

šah

športni ribolov

tenis na vozičkih

tenis

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Email Forum Gbook

 

XII. Paraolimpijske igre - Atene 2004 Zimske Paraolimpijske igre - Torino 2006 XIII. Paraolimijske igre - Peking 2008 Paraolimpijska reprezentanca - Atene 2004 Foto Galerija - Atene 2004

TEHNIČNI PRAVILNIK

Štev.: Bd/Mi-349/2002

 

Na podlagi 32. člena Splošnega pravilnika za izvedbo tekmovanj v Zvezi za šport invalidov Slovenije (v nadaljnjem besedilu ZŠIS) je Komisija za tekmovalni šport (v nadaljnjem besedilu KTŠ) na svoji 3. seji dne 14.3.2002 sprejela

   

Tehnični pravilnik za organizacijo in izvajanje tekmovanj v streljanju

 

1.SPLOŠNI DEL

1.      člen

 

Z določbami tega pravilnika se ureja in določa organizacija ter izvedba državnega prvenstva v streljanju.

 

2.      člen

 

Tekmovanje se izvaja v skladu s pravili mednarodne športne strelske zveze (ISSF) in mednarodnega strelskega komiteja za invalide (ISCD),  z nekaterimi internimi posebnostmi, določenimi v tem pravilniku in v razpisu za posamezno tekmovanje.

 

3.      člen

 

Prvenstvo se izvede le v primeru, da je streljanje kot športna panoga razvito oz. razširjeno med invalidi.

 

4.      člen

Državno prvenstvo v streljanju se izvaja v terminu, ki je določen v koledarju ZŠIS.

 

 

2. TEKMOVANJE

5.      člen

 

Izvaja se tekmovanje s serijsko zračno puško 40 strelov in zračno pištolo: moški 60 strelov, ženske 40 strelov.

V streljanju s puško se strelja na tarče R8.

 

6.      člen

 

Na tekmovanje se lahko prijavijo člani invalidskih organizacij, ki so v tekoči sezoni dosegli normo na tekmovanjih, ki potekajo po veljavnih strelskih pravilih. Invalidske organizacije in društva so ZŠIS dolžne pravočasno posredovati podatke o rezultatih predtekmovanj in ostalih tekmovanjih, kjer so njihovi tekmovalci dosegli predpisano normo (polfinale, finale dopisne lige, tekmovanja SZS, predtekmovanja invalidskih organizacij, državna prvenstva invalidskih organizacij..). V kolikor ZŠIS teh podatkov ne dobi do izteka prijavnega roka,  tekmovalci ne morejo sodelovati na državnem prvenstvu.

Norma za udeležbo na DP je doseženo število krogov na enem izmed omenjenih tekmovanj. Norme za udeležbo na DP so priloga tega pravilnika in jih KTŠ sprejme vsako leto skupaj s koledarjem državnih prvenstev ZŠIS.

 

 

3. KATEGORIJE

7.      člen

 

Tekmuje se v kategorijah:

 

KATEGORIJE INVALIDNOSTI:

1. puška-kategorije SH1, SH2, SMS, GLUHI in NACIONALNA KATEGORIJA

2. pištola-kategoriji SH1 in NACIONALNA KATEGORIJA

 

KATEGORIJE GLEDE NA  STAROST IN SPOL:

Vsaka kategorija ima člansko in mladinsko kategorijo (do 18 let), ločeno v ženski in moški konkurenci.

 

                                                                        8.  člen

 

V kategorijo SH1 se uvrstijo strelci s puško in pištolo, ki lahko samostojno držijo orožje .

 

V kategorijo SH2 se uvrstijo strelci s puško, ki zaradi vrste prizadetosti niso sposobni sami držati puške v strelskem položaju in zato potrebujejo strelsko stojalo.

 

V kategorijo SMS se uvrstijo tekmovalci s puško, ki imajo multiplo sklerozo in zato potrebujejo strelsko stojalo.

 

V NACIONALNO kategorijo se uvrstijo tekmovalci z invalidnostjo, ki ne izpolnjuje pogojev za prej navedene kategorije (in zaradi tega ne morejo nastopati v mednarodni konkurenci), imajo pa odločbo pristojne invalidske komisije o ugotovljeni telesni okvari. Za te tekmovalce veljajo vsa pravila mednarodne športne strelske organizacije (ISSF).

 

V kategorijo GLUHI so uvrščeni gluhi tekmovalci.

 

Pri streljanju s pištolo je delitev samo na kategorijo SH1 in nacionalno kategorijo (glej zgoraj naveden opis).

 

Tekmovalec, ki ne upošteva veljavnih pravil, ki veljajo za opremo in način uporabe le te, se izloči iz tekmovanja oz. lahko nastopi v nacionalni kategoriji po pravilih, ki veljajo za to kategorijo.

 

9.      člen

 

Tekmovanje poteka v posamični konkurenci.

 

10. člen

 

Po končanem tekmovanju je čas za pritožbo na objavljeni rezultat 15 minut po objavi na oglasni deski. Pritožbe, ki se ne nanašajo na rezultat in niso rešljive na samem tekmovanju, je možno nasloviti na Komisijo za tekmovalni šport ZŠIS v skladu s Splošnim pravilnikom za izvedbo tekmovanj v Zvezi za šport invalidov Slovenije.

 

 

4. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

11. člen

 

Tehnični pravilnik za športno panogo streljanje stopi v veljavo 14.3.2002.

S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati pravilnik št. Bd/Mi-526/2000.

 

Predsednik KTŠ: JANEZ  FURLAN

 

 

Priloge tehničnega pravilnika za športno panogo streljanje:

-          Norme za udeležbo na DP v streljanju

-          Kategorije in oprema

-          Skica strelskega stojala

 

Priloge tehničnega pravilnika za športno panogo streljanje

 

Priloga 1:

STRELJANJE- norme za udeležbo na DP v letu 2002, sprejete na 2. seji KTŠ ZŠIS, dne 31.1.2002

 

MOŠKI PUŠKA

Kategorija

Norma

NACIONALNA

353

SH1

320

SH2

325

SMS

325

GLUHI

315

 

MOŠKI PIŠTOLA

Kategorija

Norma

NACIONALNA

520

SH1

520

 

ŽENSKE PUŠKA

Kategorija

Norma

NACIONALNA

315

SH1

310

SH2

320

SMS

320

GLUHI

305

 

ŽENSKE PIŠTOLA

Kategorija

Norma

NACIONALNA

320

SH1

320

 

Priloga 2:

KATEGORIJE IN OPREMA:

 

1.SH1: V kategorijo SH1 se uvrščajo strelci s puško in pištolo, ki lahko samostojno držijo orožje v strelskem položaju. Sem uvrščamo tekmovalce s prizadetostjo nog: amputacije, prikrajšave nog za več kot 6 cm, paraplegije, določeno stopnjo mišične oslabelosti, ki onemogoča normalno gibanje, določeno stopnjo omejene gibljivosti sklepov in podobno.

 

2.SH2: V kategorijo SH2 se uvrščajo strelci s puško, ki zaradi vrste prizadetosti niso sposobni sami držati puške v strelskem položaju in zato potrebujejo strelsko stojalo. Sem uvrščamo strelce, ki imajo nefunkcionalno ali težje prizadeto eno ali obe roki, tetrapareze, tetraplegije, amputacije rok in podobno.

 

3. SMS: V kategorijo SMS se uvrščajo strelci s puško, ki imajo multiplo sklerozo in zato potrebujejo strelsko stojalo.

 

V kategorijah SH1, SH2 in SMS lahko tekmovalci streljajo stoje ali sede. V primeru, da streljajo sede, morajo sedež na katerem sedijo prinesti s sabo. Tekmovalci s tetraplegijo, paraplegijo, določenimi paralizami s hujšo prizadetostjo ravnotežja, imajo lahko na strelskem sedežu naslon, katerega najvišja točka naslonjala (vključno z ročaji) mora biti najmanj 10 cm pod pazduho. Ostali tekmovalci, ki imajo normalen občutek za ravnotežje, pa na strelskem sedežu ne smejo imeti naslona.

Tekmovalci morajo imeti med tekmovanjem odstranjene stranske opore sedeža.

 

Nihče od tekmovalcev v kategoriji SH1, SH2 in SMS se ne sme med samim tekmovanjem z rokami naslanjati na katerikoli del vozička ali sedeža in strelske mize, prav tako z nobenim delom telesa ne sme prekoračiti strelske linije.

 

STRELJANJE S PIŠTOLO

Pri streljanju s pištolo lahko v kategoriji SH1 sodelujejo tekmovalci, ki izpolnjujejo zgoraj navedene kriterije za kategorijo SH1 in tekmovalci s prizadetostjo rok, vendar roka s katero se strelja ne sme biti prizadeta.

 

Tekmovalci s pištolo lahko streljajo stoje ali sede. Določila glede naslona na sedežu, stranskih opor in naslona rok, veljajo ista kot pri tekmovanju s puško.

 

Pri streljanju roka, s katero se ne strelja ne sme biti na strelskem sedežu.

 

STRELSKO STOJALO

-          je lahko prosto stoječe na tleh, pritrjeno na strelski pult (mizo) ali posebno strelsko mizico, ki je pritrjena na voziček ali strelski sedež. V primeru uporabe strelske mizice, ta tekmovalcem ne sme služiti za kakršnokoli oporo telesa, prav tako lahko strelsko stojalo služi le kot opora puški in ne tekmovalcu. Stojalo ima kot nosilni del gibljivo vzmet, odobreno od ISCD (glej prilogo).

 

POMOČNIKI

-          Tekmovalci kategorije SH2 in SMS imajo lahko pomočnika za polnjenje puške in/ali menjavo tarč. Pomočnik ne sme motiti ostalih tekmovalcev na strelski liniji, prav tako ne sme med tekmovanjem govoriti s tekmovalcem.

 

 

Priloga 3:

STRELSKO STOJALO:
Olimpijski komite Slovenije Neposredni prenosi s Paraolimpijskih iger Paraolimpijske igre - Atene 2004 Paraolimpijske igre - Sydney 2000
Mednarodni Olimpijski komite Mednarodni Paraolimpijski komite

home

aktualno ZŠIS panoge športniki novosti vsebina
koledarji tekmovanja rezultati sponzorji zgodovina arhiv povezave

 

Copyright (c) 2000 - 2004: Edvard Bogataj

Posodobljeno: 11-05-05.