ŠPORT INVALIDOV

državna prvenstva 2002

home

aktualno ZŠIS panoge športniki novosti vsebina
koledarji tekmovanja rezultati sponzorji zgodovina arhiv povezave
 

razpisi
prvenstva
državna
mednarodna
druge prireditve

 

obvestila

 

koledarji
prvenstva
državna
mednarodna
druge prireditve

 

rezultati

prvenstva
državna
mednarodna
druge prireditve

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Email Forum Gbook

 

Štev.: Fj/Od-995/02

Datum: 14.11.2002

 

 

RAZPIS

DRŽAVNEGA PRVENSTVA V PLAVANJU ZA INVALIDE

ZA LETO 2002

 

1.

Državno prvenstvo invalidov v plavanju bo v

 

soboto, 7. decembra 2002

v zimskem bazenu DTK Ravne, Na gradu 6 na Ravnah na Koroškem

 

Organizator tekmovanja je ZŠIS, izvajalec pa IŠD Samorastnik Ravne.

 

2.

Zbor tekmovalcev bo ob 9.30 uri,  pričetek tekmovanja pa ob 10.00 uri.

 

3.

Na državnem prvenstvu lahko nastopijo pravočasno in pravilno prijavljeni člani vseh invalidskih organizacij.Slovenije in šol ter zavodov za usposabljanje invalidne mladine ter drugi invalidi.

 

4.

Tekmovanje bo potekalo po Splošnem pravilniku za izvedbo tekmovanj v Zvezi za šport invalidov Slovenije, Tehničnem pravilniku za organizacijo in izvajanje tekmovanj v plavanju, mednarodnih pravilih FINA-e in po mednarodnih pravilih za plavanje invalidov  na  50 m in določilih tega razpisa.

 

5.

Seznam disciplin je objavljen v prilogi razpisa (glej norme). V vsaki disciplini nastopijo najprej plavalke, nato plavalci, najprej v disciplinah prosto, nato pa še prsno in hrbtno.

 

6.

Opisi kategorij invalidnosti po mednarodnih predpisih SAEC-SW so dani v prilogi.

 

7.

Prijave morajo biti obvezno izpolnjene na priloženem obrazcu. V prilogi mora biti za vsakega posameznika navedeno še:

 -priimek in ime

 -leto rojstva

 -prizadetost in opis poškodbe

- start s štartnega mesta ali iz vode

 

8.

Prijave pošljite na naslov:

 

ZVEZA ZA ŠPORT INVALIDOV SLOVENIJE

Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana Črnuče

 

do vključno srede,  27. novembra 2002

 

po pošti (datum poštnega žiga), e-mailu: zsis@siol.net ali faxu 563 51 96

Nepopolnih in prepoznih prijav ne bomo upoštevali. 

 

9.

Vsi tekmovalci nastopajo na lastno odgovornost.

 

10.

ZŠIS krije stroške organizacije, priznanj in malice, prijavitelji pa ostale stroške (prevoz, ostala prehrana,...). Podelitev priznanj in malica bo organizirana po zaključku tekmovanja.

 

Podrobnejše informacije dobite po tel.  041 408 894 (Peter Ozmec) ali po tel. (01) 563 52 02 (ZŠIS), na dan tekmovanja pa na prijavnem mestu.

 

S športnimi pozdravi.

Igor Malič
Vodja strokovne službe
 

Štev.: Bd/Mi-484/02

Datum: Ljubljana, 15.5.2002

            R  A  Z  P  I  S

             DRŽAVNEGA PRVENSTVA INVALIDOV SLOVENIJE

            V ŠPORTNEM RIBOLOVU ZA LETO 2002

 

1.

Državno prvenstvo bo

v soboto, 15. junija 2002

 

na zadrževalniku Vogršček (priloga zemljevid).

 

2.

Zbor tekmovalcev bo ob 7.30 uri, žrebanje pa ob 7.45 uri. Ob 8.00 je predviden odhod na startna mesta. Tekmovanje bo potekalo od 9.00 do 12.00 ure. Objava rezultatov in kosilo bo ob 13.30 uri na kmečkem turizmu Malovšče.

 

3.

Izvajalec tekmovanja bo DI Nova Gorica.

 

4.

Na državnem prvenstvu bodo lahko nastopili le pravočasno in pravilno prijavljeni posamezniki, ki so si pravico do nastopa izborili  na področnih tekmovanjih Zveze delovnih invalidov Slovenije in Zveze paraplegikov Slovenije (najboljših 30 tekmovalcev s predtekmovanja ZDIS in 30  najboljših s predtekmovanja ZPS) .

 

5.

Tekmovanje je posamično v enotni konkurenci (moški in ženske), ločeno na stoječe in sedeče tekmovalce.

 

6.

Tekmuje se po pravilniku Ribiške zveze Slovenije in določilih Tehničnega pravilnika za organizacijo in izvajanje tekmovanj v ribolovu s plovcem ter Splošnega pravilnika za izvedbo tekmovanj v ZŠIS.

Uvrstitev posameznikov se bo določala v obeh skupinah invalidov po tekmovalnem pravilniku Ribiške zveze Slovenije.

 

7.

Pogoji za nastop:

Tekmovalci morajo imeti:       

§         Članske izkaznice svoje inv. organizacije

§         Mrežo iz mehkega materiala dolžine najmanj 2 metra

§         Podmetalko

Tekmovalni pogoji:

§         Krmljenje je dovoljeno z vsemi vabami razen z živalsko krvjo.

V zadrževalniku so krap, klin, lin in drobiž.

Ujete nepoškodovane ribe se po tehtanju vrnejo v ribnik!

Glede na skupno število prisotnih tekmovalcev bo glavni sodnik določil  širino sektorjev. Pri žrebanju imajo na mestih, ki so dostopni z vozički, prednost sedeči tekmovalci.

 

8.

Tetraplegikom lahko na začetku krmi spremljevalec ali sodnik. Snemanje rib s trnka lahko opravi sodnik samo tetraplegiku, ni pa dovoljena pomoč pri nastavitvi vabe na trnek in met trnka na nahranjeno mesto.

Druge oblike nujne pomoči posameznim tekmovalcem je potrebno najaviti pred začetkom tekmovanja glavnemu sodniku.

 

9.

Prijave za tekmovanje pošljite na naslov ZŠIS, Malenškova 1, 1000 Ljubljana, po faxu (01 544 35 28) ali po elektronski pošti (zsis@siol.net) najkasneje

do vključno torka 4.6.2002.

 

Prijave morajo vsebovati ime in priimek ter datum, letnico rojstva tekmovalca in vrsto invalidnosti.

V kolikor boste prijavo poslali po elektronski pošti, zahtevajte potrditev prijave.

V prijavi ekip je potrebno (obvezno!) navesti tudi število spremljevalcev (kjer so ti nujni!)

Nepopolne in prepozne prijave ne bodo upoštevane.

 

10.

Tekmovalci oziroma tekmovalke, ki bodo uvrščeni na prva tri mesta prejmejo medalje in diplome.

 

11.

ZŠIS krije stroške izvedbe tekmovanja po “Merilih za sofinanciranje športne dejavnosti ZŠIS” ter toplega obroka, prijavitelji  pa ostale stroške udeležbe (potne stroške, druga prehrana,..).

 

12.

V primeru slabega vremena bodo o nadaljnji usodi prvenstva sklepali vodje ekip skupaj z vodstvom tekmovanja (organizatorji, izvajalci in sodniki) z dogovorom oz glasovanjem.

 

Morebitne potrebne informacije dobite pri predstavniku izvajalca g. Škrlec Jožetu na tel.

041 514 079 ali na ZŠIS, tel. 01 524 31 64.

 

 

S športnimi pozdravi

Igor Malič
Vodja strokovne službe

                                                          

Priloga:

-          opis poti na Vogršček

-          zemljevid (bo v kratkem objavljen tudi na teh straneh)

Opis poti na Vogršček:

-         Udeleženci, ki prihajajo na zadrževalnik Vogršček iz ljubljanske smeri: po avtocesti iz Vipave do izvoza Selo-Črniče, nakar se obrne na levo v smeri Nova Gorica-Črniče do odcepa pri Oseku, ki je oddaljen 3 km od avtoceste; pri tabli z označbo RIBOLOV-a se zavije levo.

-         Udeleženci, ki prihajajo iz koprske smeri: preko Štanjela do Volčje Drage, na začetku Volčje Drage obrnejo desno za Vogrsko-Ozeljan. Približno po 5 km pri semaforju obrnejo v smeri Ajdovščina skozi Ozeljan, Šempas, Vitovlje -–cca 5 km, kjer bo označba RIBOLOV.

Št.: Bd/Mi- 353 /2002

Ljubljana, 22.4.2002

RAZPIS

11.  DRŽAVNEGA PRVENSTVA INVALIDOV SLOVENIJE V STRELJANJU Z ZRAČNIM OROŽJEM ZA LETO 2002

 

1.

11. državno prvenstvo invalidov v streljanju z zračnim orožjem za leto 2002 bo v

nedeljo, 26. maja 2002

na strelišču v Ljubljani, Dolenjska cesta 11.

 

Zbor tekmovalcev je ob 8.30 uri. Začetek tekmovanja prve skupine pa ob 9.00 uri.

Organizator tekmovanja je ZŠIS.

2.

Državno prvenstvo se izvaja v posamični konkurenci.

3.

Tekmuje se s standard zračno pištolo (kategoriji invalidnosti SH1 in NAC) in serijsko zračno puško (kategorije invalidnosti NAC, SH1, SH2, SMS, gluhi).

Tekmovanje se izvaja po kategorijah člani, članice, mladinci - do dopolnjenih 18 let, mladinke - do dopolnjenih 18 let.

4.

V tekmovanju s serijsko zračno puško se strelja na tarče R8.

5.

Tekmovanje se izvaja v skladu s pravili Mednarodnega strelskega komiteja za invalide (ISCD), mednarodne športne strelske zveze (ISSF), Splošnega pravilnika za izvedbo tekmovanj v ZŠIS, Tehničnega pravilnika za organizacijo in izvajanje tekmovanj v streljanju in  določilih tega razpisa.

6.

Za udeležbo na državnem prvenstvu morajo vsi tekmovalci izpolniti kvalifikacijske norme. Norme  za leto 2002 so:

PUŠKA:        

Kategorija

Člani

Članice

Mladinci

Mladinke

NAC

353 k.

315 k.

brez norme

brez norme

SH1

320 k.

310 k.

brez norme

brez norme

SH2

325 k.

320 k.

brez norme

brez norme

GLUHI

315 k.

305 k.

brez norme

brez norme

SMS

325 k.

320 k.

brez norme

brez norme

PIŠTOLA:

Kategorija

Člani

Članice

Mladinci

Mladinke

NAC

520 k.

320 k.

brez norme

brez norme

SH1

520 k.

320 k.

brez norme

brez norme

7.

Tekmovalne discipline:

- zračna puška - člani, članice, mladinke, mladinci: strelja se 40 strelov za oceno po dva strela v tarčo in neomejeno število poskusnih strelov v dve tarči. Čas streljanja je 75 minut.

- zračna pištola - člani, mladinci: strelja se 60 strelov za oceno po dva strela v tarčo in neomejeno število poskusnih strelov v tri tarče. Čas streljanja je 105 minut.

- zračna pištola - članice, mladinke: strelja se 40 strelov za oceno po dva strela v tarčo in neomejeno število poskusnih strelov v tri tarče. Čas streljanja je 75 minut.

8.

Tekmovalci morajo imeti opremo, ki mora ustrezati veljavnim pravilom tekmovalčeve kategorije. V kolikor oprema ne bo ustrezna, bo tekmovalec diskvalificiran.

9.

Tekmovalci, uvrščeni po kategorijah na prva tri mesta v posamezni kategoriji, prejmejo medalje in diplome ZŠIS.

10.

Prijave pošljite na naslov ZŠIS, Malenškova 1, 1000 Ljubljana ali po faxu na št.: 01 544 35 28. 

Rok prijav je najkasneje do vključno torka 14. maja 2002.

 

Prepoznih in nepopolnih prijav organizator ne bo sprejemal in tekmovalci ne bodo mogli nastopiti.

Prijava mora vsebovati:

-Telefonsko številko in kontaktno osebo društva invalidov

-Ime in priimek tekmovalca

-Rojstni podatki   

-Kategorijo 

-Kratek opis poškodbe

-Podatek o izpolnjeni normi na katerem od tekmovanj (uradna rezultatna lista), ki potekajo po veljavnih strelskih pravilih (polfinale, finale dop. lige, tekmovanja SZS, predtekmovanja inv. organizacij..)

11.

Zveza za šport invalidov Slovenije bo krila stroške izvedbe tekmovanja in toplega obroka, udeleženci pa ostale stroške udeležbe na tekmovanju.

12.

Morebitne potrebne dodatne informacije lahko dobite na ZŠIS, tel. (01) 524 31 64.

 

S športnimi pozdravi

Igor Malič
Vodja strokovne službe

home

aktualno ZŠIS panoge športniki novosti vsebina
koledarji tekmovanja rezultati sponzorji zgodovina arhiv povezave

 

Copyright (c) 2000-2003  - Edvard Bogataj

Posodobljeno: 11-05-05.