ŠPORT INVALIDOV

razpisi tekmovanj

home

aktualno ZŠIS panoge športniki novosti vsebina
 

razpisi tekmovanj
prvenstva
državna
mednarodna
druge prireditve

 

obvestila

 

koledar tekmovanj
prvenstva
državna
mednarodna
druge prireditve

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Email Forum Gbook

 

20.05.2001

Štev.: Mi/Bd- 442/01

Datum: 7.5.2001

V skladu s koledarjem državnih prvenstev ZŠIS za leto 2001 razpisujemo

X. DRŽAVNO  PRVENSTVO  INVALIDOV SLOVENIJE

            V NAMIZNEM TENISU ZA LETO 2001

1.

Državno prvenstvo bo

v soboto, 26. maja 2001 v Športni dvorani Krim v Ljubljani, Ob dolenjski železnici 50.

Začetek tekmovanja bo ob 10.00 uri, potrditev prijave tekmovalcev ob 9.30 uri. Organizator tekmovanja bo  ZŠIS v sodelovanju z Zvezo športnih društev Krim.

2.

Državno prvenstvo v namiznem tenisu se izvede v skladu s Splošnim pravilnikom za izvedbo tekmovanj v ZŠIS, Tehničnim pravilnikom za organizacijo in izvajanje tekmovanj v namiznem tenisu, po mednarodnih pravilih za namizni tenis za invalide (International Paralympic Committee Handbook, 4 del, poglavje 14, izdaja oktober 1999).

3.

Na X. državnem prvenstvu bodo lahko nastopili le pravočasno in  pravilno prijavljeni člani nacionalnih invalidskih organizacij Slovenije in šol ter zavodov za usposabljanje invalidne mladine, ki so sodelovali na predhodnih tekmovanjih svoje nacionalne invalidske organizacije, v nacionalni kategoriji (moški in ženske) pa najboljši trije tekmovalci s področnih tekmovanj.

4.

Tekmovanje je posamično, ločeno po spolu na člane in članice ter po starosti na člansko in mladinsko (do 18 let) kategorijo. Za izvedbo kategorije morata biti prijavljena najmanj  dva tekmovalca v nasprotnem primeru se tekmovalec uvrsti v zanj najbližjo kategorijo (v kategorijo tekmovalcev z lažjo prizadetostjo), mladinci pa v člansko kategorijo.

5.

Tekmovanje na državnem prvenstvu invalidov se izvaja po mednarodnih kategori­jah invalidnosti za namizni tenis (opis kategorij je priloga Tehničnega pravilnika za organizacijo in izvajanje tekmovanj v namiznem tenisu in je v prilogi tega razpisa) in sicer:

Tekmovalci, ki igrajo sede na vozičku:

NT  1

NT  2

NT  3

NT  4

NT  5

NTŽ 1-5 - enotna kategorija tekmovalk sede

Tekmovalci, ki tekmujejo stoje:

NT 6

NT 7

NT 8 

NT 9

NT 10

NTŽ 6-10 – enotna kategorija tekmovalk stoje

NT Nac M – nacionalna kategorija moški

NT Nac Ž – nacionalna kategorija ženske

NTG M - gluhi moški

NTG  Ž - gluhe ženske                            

6.

Prijave za tekmovanje morajo obvezno vsebovati naslednje podatke:

Priimek in ime, leto rojstva, kategorijo invalidnosti, opis poškodbe in kategorijo v kateri ste tekmovali po stari kategorizaciji. Poleg tega obvezno pošljite tudi podatek, na katerem (kraj, datum in uvrstitev)  predtekmovanju ste se uvrstili na državno prvenstvo.  

Prijave je potrebno poslati na naslov ZŠIS, Malenškova 1, 1000 Ljubljana,

najkas­neje (velja datum poštnega žiga)

do vključno srede 16. maja 2001.

Nepopolnih in prepoznih prijav organizator ne bo upošteval.

7.

Tekmovalci oziroma tekmovalke, ki bodo uvrščeni na prva tri mesta po kategorijah, prejmejo medalje in diplome.

8.

ZŠIS krije stroške izvedbe tekmovanja in malice, prijavitelji  pa ostale stroške udeležbe (potne stroške, druga prehrana,..).

9.

Morebitne potrebne dodatne informacije dobite pri organizatorju po telefonu  01 524 31 64.

10.

Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj bo izvedena neposredno po zaključku tekmo­vanja.

S športnimi pozdravi !

Igor Malič
Sekretar

Štev.: Bd/Mi-341/01
Ljubljana, 2.4.2001

R A Z P I S  10. KONČNICE DRŽAVNEGA PRVENSTVA SLEPIH IN SLABOVIDNIH SLOVENIJE
V GOLBALU ZA LETO 2001 ( PLAY-OFF)

1.

Končnica tekmovanja za državno prvenstvo Slovenije v golbalu bo v

soboto 21. aprila 2001

 v telovadnici Zavoda za slepo in slabovidno mladino, Langusova 16, Ljubljana.


Začetek tekmovanja bo ob 9.30 uri. Potrditev prijave igralcev in ekipe mora biti izvršena do 9.00 ure, ko bo tudi otvoritev tekmovanja.

Izvajalec tekmovanja je KPŠRD »K.Jeraj«, organizator pa Zveza za šport invalidov Slovenije.

2.

V končnici (play-off) tekmovanja za državno prvenstvo lahko nastopijo  štiri najbolje uvrščene ekipe iz prvega, ligaškega dela tekmovanja v golbalu, ki bodo svojo udeležbo pravočasno prijavile. Ekipe prinesejo v končnico samo svoj vrstni red.

3.

Tekmovanje bo potekalo po pravilih Mednarodne zveze za šport slepih (IBSA) za golbal, Splošnem pravilniku za izvedbo tekmovanj v Zvezi za šport invalidov Slovenije, Tehničnem pravilniku za organizacijo in izvajanje tekmovanj v golbalu in torbalu ter določilih tega razpisa.

4.

Ekipe bodo odigrale play-off po sistemu na dve dobljeni tekmi (1:4, 2:3). Poraženca igrata za 3. mesto, zmagovalca pa za 1. mesto.  

Vsaka posamična tekma se igra do ugotovitve zmagovalca (Točka 4.2 v Pravilih IBSA-e o igri golbala). Če je rezultat neodločen se igrata dva podaljška po 3 minute (''zlati gol''), če je rezultat še vedno neodločen pa se izvajajo prosti meti.  

5. 

Prvouvrščene ekipe prejmejo pokale in diplome, člani ekip uvrščenih od prvega do tretjega mesta pa prejmejo medalje.

6. 

Prijave za tekmovanje je potrebno poslati na naslov izvajalca, KPŠRD »Karel Jeraj«, Jamova 5, Ljubljana ali po faxu 01 251 42 79

do vključno torka 10. aprila 2001.

Prijava mora vsebovati imena in priimke članov ekipe.

Prepozno prijavljene ekipe v play-off tekmovanju ne bodo smele nastopiti.

7.

ZŠIS krije stroške izvedbe tekmovanja po “Merilih za sofinanciranje športne dejavnosti ZŠIS” ter obroka, prijavitelji  pa ostale stroške svoje ekipe.

8.

Podrobnejše informacije dobite na KPŠRD »K. Jeraj« na tel. 01 252 23 60 ali na ZŠIS na tel. 01 524 31 64.

S športnimi pozdravi,

Igor Malič
Sekretar

Štev.: Mi/Bd-280/01
Ljubljana, 20.3.2001

 

RAZPIS PLAY OFF-a DRŽAVNEGA PRVENSTVA
V SEDEČI ODBOJKI ZA LETO 2001

1.

Zaključek (Play-off)  tekmovanja za državno prvenstvo v sedeči odbojki bo

 

v nedeljo 8.aprila 2001,  v telovadnici Osnovne šole Koroški jeklarji
na Ravnah na Koroškem, Javornik 35.

 

Zbor ekip bo ob 9.30 uri (prijava ekip in sestanek s predstavniki ekip), prvi krog tekem se bo začel ob 10.00 uri.

 

2.

Organizator tekmovanja je ZŠIS, izvajalec pa DI Mežiške doline (IŠD Samorastnik Ravne na Koroškem).

 

3.

Pravico do udeležbe na zaključnem tekmovanju imajo štiri prvouvrščene ekipe iz predtekmovanja.

 

4.

Tekmovanje bo potekalo po pravilih WOVD, Splošnega pravilnika za izvedbo tekmovanj v Zvezi za šport invalidov Slovenije, Tehničnega pravilnika za organizacijo in izvajanje tekmovanj v sedeči odbojki in po določilih  tega razpisa.

                                                                       

5.

Tekmovanje bo potekalo po naslednjem vrstnem redu:

1.

1 : 4

2.

2 : 3

3.

Poraženi ekipi za 3-4 mesto

4.

Zmagovalni ekipi za 1-2 mesto

 

6.

 

O pritožbah odloča komisija v sestavi: vodja tekmovanja, glavni  sodnik, vodje ekip in predstavnik ZŠIS. Odločitev komisije je dokončna.

7.

Prve tri ekipe prejmejo pokal in diplomo, člani prvo uvrščenih treh ekip pa medalje.

 

8.

Razglasitev rezultatov bo izvedena neposredno po zaključku tekmovanja.

 

9.

Prijave pošljite na naslov:

Ozmec Peter, Pod gonjami 8, 2391 Prevalje

najkasneje do  petka 30. marca 2001 oz. takoj po zaključku zadnjega kola predtekmovanja .

Prepoznih prijav ne bomo upoštevali in ekipa na tekmovanju ne bo mogla sodelovati.

           

10.

ZŠIS krije stroške izvedbe tekmovanja po »Merilih za sofinanciranje športne dejavnosti ZŠIS« ter toplega obroka, sodelujoče ekipe pa ostale stroške udeležbe (potne stroške, bivanje,..)

 

11.

Morebitne dodatne informacije lahko dobite pri predstavniku izvajalca 
g. Ozmec Petru
na tel. 041 408 894 ali na ZŠIS.

S športnimi pozdravi!

Igor Malič
Sekretar

13.03.2001

Štev.: Mi/Db-258/2001
Ljubljana, 12.3.2001

Vsem invalidskim organizacijam

RAZPIS DRŽAVNEGA PRVENSTVA INVALIDOV    
V KEGLJANJU ZA LETO 2001

1.

Državno prvenstvo bo v

v soboto 31. marca 2001 na kegljišču na Ravnah na Koroškem, Na gradu 6.

 

Začetek tekmovanja bo ob 08.00 uri.

Organizator  tekmovanja je ZŠIS, izvajalec pa IŠD Samorastnik Ravne.

                                                                        2.

Na državno prvenstvo se bo uvrstilo samo določeno število najboljših tekmovalcev po kategorijah, ki so na predtekmovanju dosegli predpisano normo.

Kegljanje 100 lučajev

Norme in številčne omejitve po kategorijah za nastop na državnem prvenstvu:

a.)SPLOŠNE POŠKODBE:

Moški

Stara oznaka

Naj. št. tekmovalcev v kateg.:

Št. kegljev

Opis poškodbe

K1

(E1)

8

380

(težja poškodba noge, krajša noga 5-10 cm,..)

K2

(E2)

6

340

(podkolenska amputacija, trdi kolk)

K3

(E3)

6

320

(nadkolenska amputacija, druge dvojne poškodbe,..)

K4

(E4)

6

360

(amputacija ali prizadetost roke,..)

K5

(E5)

8

415

(ostale poškodbe)

 

Ženske

 

 

 

 

K1-K4

(ž)

8

330

(glej opis kategorij-moški)

K5

(ž)

8

380

(                ''                     )

 b.)SLEPI IN SLABOVIDNI:

KB1

(tekmovalci, ki ne zaznavajo svetlobe ali pa jo, vendar ne prepoznajo oblike dlani v katerikoli smeri in razdalji)

KB2

(tekmovalci, ki prepoznajo obliko dlani in imajo vidno ostrino 2/60 in/ali vidno polje manj kot 5 stopinj)

KB3

(tekmovalci, ki imajo vidno ostrino od 2/60 do 6/60 in/ali vidno polje več kot 5 in manj kot 20 stopinj)

 

Moški

Stara oznaka

Najv.št.tekmov. v kat.:

Št. kegljev

KB1

B1

6

320

KB2

B2

6

390

KB3

B3

10

430

 

Ženske

 

 

 

KB1

B1

6

280

KB2

B2

6

300

KB3

B3

6

320

Tekmuje se po veljavnih pravilih IBSA za kegljanje na 9 kegljev (na polno).

c)  TEKMOVALCI, KI KEGLJAJO SEDE

PARAPLEGIKI in TETRAPLEGIKI:  

Pravico do sodelovanja ima najboljših 12 tekmovalcev  in najboljših 6  tekmovalk iz lige, v kolikor so dosegli normo.

    Najv.št.tekmov. v kat.: Št. kegljev:
  (Stara oznaka)  
KP-moški Paraplegiki - moški 12  310
KP-ženske Paraplegiki - ženske 6 280

 d) GLUHI -  moški 200 lučajev, ženske 100 lučajev

    Najv.št.tekmov. v kat.: Št. kegljev:
  (Stara oznaka)  
KG-moški  Gluhi - moški 8 780
KG-ženske Gluhi - ženske 6 380

Zapisnike o doseženih normah je potrebno dostaviti na naslov izvajalca (glej spodaj) pred  zaključenim rokom prijav.

 3.

Tekmovanje je posamično po kategorijah invalidnosti.

4.

Prijave za tekmovanje morajo obvezno vsebovati naslednje podatke: priimek in ime, leto rojstva, kategorijo invalidnosti in kratek opis poškodbe.

 

Prijave morajo biti dostavljene po pošti na naslov izvajalca:

Ozmec Peter, Pod gonjami 8, 2391 Prevalje

najkasneje do vključno srede 21. marca 2001 (velja datum poštnega žiga).

 

Na prijavi naj bo tudi telefonska številka/fax in naslov  prijavitelja za dodatna sporočila.

Nepopolnih in prepoznih prijav organizator ne bo mogel upoštevati in ti tekmovalci ne bodo mogli nastopiti.

5.

Razglasitev rezultatov bo izvedena neposredno po zaključku tekmo­vanj v določeni kategoriji invalidov.

6.

ZŠIS krije stroške izvedbe tekmovanja po “Merilih za sofinanciranje športne dejavnosti ZŠIS” ter toplega obroka, prijavitelji  pa ostale stroške udeležbe (potne stroške, bivanje, prehrana,..).

7.

Informacije lahko dobite pri  predstavniku izvajalca g. Ozmec Petru na tel. 041 408 894 ali na ZŠIS.

S športnimi pozdravi !  

Igor Malič
Sekretar

20.01.2001

Zveza za šport invalidov Slovenije

Malenškova 1

1000 Ljubljana

Ljubljana, 7.1.2001

RAZPISUJE

5. MEDNARODNO PRVENSTVO V STRELJANJU ZA INVALIDE

LJUBLJANA, 21. do 23. junij 2001-01-07

Organizator: Zveza za šport invalidov Slovenije 

Pravico nastopa:  strelci z ustrezno medicinsko klasifikacijo po pravilih ISCD

Prijave:     Ernest Jazbinšek

                ZVEZA ZA ŠPORT INVALIDOV SLOVENIJE

    MALENŠKOVA 1

    SI-1000 LJUBLJANA

    SLOVENIJA

    Pisarna: tel. 386  (0)1 524-31-64; faks: +386 (0)1 540-28-68

    E-mail: zsis@siol.net

 

    Doma: POKOPALIŠKA 36

    SI-1000 LJUBLJANA

    Tel./faks: +386 (0)1 524-10-91

    Mobitel: + 386 (0)41 644-489

 

Rok za prijavo: 1. marec 2001

 

Discipline: glej prilogo

Pravila: vse discipline bodo izvajane v skladu s pravili ISSF in ISCD

Prijavnina: 20 DEM po osebi na disciplino, največ 50 DEM (tolarska protivrednost)

Razpored: razpored bo izdelan po zaključku prijav in poslan vsem prijavljenim udeležencem

Namestitev: Rezervacija je možna v Avtokampu Ježica ali v drugih hotelih v Ljubljani. Glej prilogo.

Odgovornost: vsak udeleženec tekmuje na lastno odgovornost.

Organizacija: organizator si pridržuje pravico odpovedi tekmovanja ali posamezne discipline v primeru premajhnega števila prijav.

                                                                                                            Predsednik:

Ernest Jazbinšek

Podrobnosti (klikni)

koledarji tekmovanja rezultati sponzorji zgodovina arhiv povezave

 

Copyright (c) 2000-2003  - Edvard Bogataj

Posodobljeno: 11-05-05.