PREGLED NASTOPOV SLOVENSKIH ŠPORTNIKOV INVALIDOV NA PARAOLIMPIJSKIH IGRAH 2004 Stanje 15.6.2004
Zap.
štev.   1.dan Sobota 2.dan Nedelja 3.dan Ponedeljek 4.dan Torek 5.dan Sreda 6.dan Četrtek 7.dan Petek 8.dan Sobota 9.dan Nedelja 10dan Ponedeljek 11dan Torek
    Disciplina/Datum   18.sept.   19.sept.   20.sept.     21.sept.   22.sept.   23.sept.   24.sept.   25.sept.     26.sept.   27.sept.   28.sept. 30.10
1   Janez Hudej          F54     19.30 Met diska                   18.30 Suvanje krogle                  
2 ATLETIKA Tatjana Majcen     F54     09.00 Suvanje krogle                   11.10 Met diska     17.00   Met kopja        
3   Marko Sever        T54                                 09.00   Maraton/voz.        
4   Franci Pinter     SH1C     09.00 R1 - kvalif.       11.00 R7 - kvalif. 09.00 R3 - kvalif. 09.00 R6 - kvalif.                      
        12.30 R1 - finale       16.00 R7 - finale 12.15 R3 - finale 12.00 R6 - finale                    
5   Srečko Majcenovič SH2B         12.45 R5 - kvalif.       12.15 R4 - kvalif.                        
STRELSTVO           16.00 R5 - finale       15.45 R4 - finale                        
6   Damjan Pavlin    SH2A         12.45 R5 - kvalif.       12.15 R4 - kvalif.                        
            16.00 R5 - finale       15.45 R4 - finale                        
7   Ernest Jazbinšek SH1A 11.45 P1- kvalif.                   11.45 P4 - kvalif.                    
      15.15 P1 - Finale                   15.30 P4 - finale                      
8   Andreja Dolinar    TT4 10.00 Ind.  predigre 13.00 Ind.  predigre 12.15 4-čet.fin.   10.00 za 3 mesto     16.00 4/5 ekipno-predig. 16.00 4/5 ekipno 16.00 4/5 ekipno 16.00 4/5 ekipno 4/5 ekipno 10.00 4/5 ekipno za 3m    
NAMIZNI   16.00 Ind.  predigre     18.15 4-polfinale   10.45 za 1 mesto                       17.00 4/5 ekipno za 1m    
9 TENIS Mateja Pintar        TT3 11.30 Ind.  predigre 10.00 Ind.  predigre 12.15 3-čet.fin. 15.00 za 3 mesto     16.00 4/5 ekipno 16.00 4/5 ekipno 16.00 4/5 ekipno 16.00 4/5 ekipno 4/5 ekipno 10.00 4/5 ekipno za 3m    
      17.30 Ind.  predigre     17.30 3-polfinale 15.45 za 1 mesto                     17.00 4/5 ekipno za 1m    
10 PLAVANJE Danijel  Pavlinec    S6         10.44 100m prosto                     09.57   400m pr. kvalif. 10.29 50m pr.kvalif.    
              19.12 100m finale                     18.21   400m pr.finale 18.30 50m pr.finale    
11-16   I.Vinkler, B.Vogrinčič,         10.00 LITVA:SLO                 11.00 Polfinale 1 17.00   za 3 mesto        
GOLBAL D.Pirc, M.Ledinek                           16.00 Četrtfinale 1,2 12.00 Polfinale 2 19.00 za 1 mesto        
    Z.Mihajlovič, G.Dolanc         20.00 SLO:MADŽ. 19.00 ŠPANIJA:SLO 21.00 KOREJA:SLO 19.00 FINSKA:SLO 20.00 Četrtfinale 3,4 13.00 Za 5-12 mesto              
17-28   M. Cencelj, Š. Tomič, A. Gosak     09.00 Predtekme 09.00 Predtekme 09.00 Predtekme 09.00 Predtekme     09.00 Predtekme 10.00 Polfinale 1 10.00 za 3 mesto za 5 - 6 mesto        
ODBOJKA A. Goltnik- Urnaut, D. Gošnak     10.45   10.45   10.45   10.45       15.30 11.30 Polfinale 2 11.30 za 3 mesto        
SEDE E. Gradišek, B. Jakin, N. Ovčjak     12.30   12.30   12.30   12.30       17.15     13.00 za 1 mesto        
  A.Šart, T. Simonič                                          
  B. Kovačič, S. Kotnik,                                          
29 KOLESAR. David Kuster  LC2                               15.30 TT&RR-LC2 RR       11.10 TT&RRLC2 RR