PREGLED NASTOPOV SLOVENSKIH ŠPORTNIKOV INVALIDOV NA PARAOLIMPIJSKIH IGRAH 2004
Zap.
štev.   1.dan Sobota 2.dan Nedelja 3.dan Ponedeljek 4.dan Torek 5.dan Sreda
    Disciplina/Datum   18.sept.   19.sept.   20.sept.     21.sept.   22.sept.
1   Janez Hudej          F54     19.30 Met diska              
2 ATLETIKA Tatjana Majcen     F54     09.00 Suvanje krogle              
3   Marko Sever        T54                    
4   Franci Pinter     SH1C     09.00 R1 - kvalif.       11.00 R7 - kvalif. 09.00 R3 - kvalif.
        12.30 R1 - finale       16.00 R7 - finale 12.15 R3 - finale
5   Srečko Majcenovič SH2B         12.45 R5 - kvalif.       12.15 R4 - kvalif.
STRELSTVO           16.00 R5 - finale       15.45 R4 - finale
6   Damjan Pavlin    SH2A         12.45 R5 - kvalif.       12.15 R4 - kvalif.
            16.00 R5 - finale       15.45 R4 - finale
7   Ernest Jazbinšek SH1A 11.45 P1- kvalif.                  
      15.15 P1 - Finale                  
8   Andreja Dolinar    TT4 10.00 Ind.  predigre 13.00 Ind.  predigre 12.15 4-čet.fin.   10.00 za 3 mesto    
NAMIZNI   16.00 Ind.  predigre     18.15 4-polfinale   10.45 za 1 mesto    
9 TENIS Mateja Pintar        TT3 11.30 Ind.  predigre 10.00 Ind.  predigre 12.15 3-čet.fin. 15.00 za 3 mesto    
      17.30 Ind.  predigre     17.30 3-polfinale 15.45 za 1 mesto    
10 PLAVANJE Danijel  Pavlinec    S6         10.44 100m prosto        
              19.12 100m finale        
11-16   I.Vinkler, B.Vogrinčič,         10.00 LITVA:SLO        
GOLBAL D.Pirc, M.Ledinek                      
    Z.Mihajlovič, G.Dolanc         20.00 SLO:MADŽ. 19.00 ŠPANIJA:SLO 21.00 KOREJA:SLO
17-28   M. Cencelj, Š. Tomič, A. Gosak     09.00 Predtekme 09.00 Predtekme 09.00 Predtekme 09.00 Predtekme
ODBOJKA A. Goltnik- Urnaut, D. Gošnak     10.45   10.45   10.45   10.45  
SEDE E. Gradišek, B. Jakin, N. Ovčjak     12.30   12.30   12.30   12.30  
  A.Šart, T. Simonič                    
  B. Kovačič, S. Kotnik,                    
29 KOLESAR. David Kuster  LC2