PREGLED NASTOPOV SLOVENSKIH ŠPORTNIKOV INVALIDOV NA PARAOLIMPIJSKIH IGRAH 2004 Stanje 15.6.2004
Zap.
štev.   6.dan Četrtek 7.dan Petek 8.dan Sobota 9.dan Nedelja 10dan Ponedeljek 11dan Torek
    Disciplina/Datum   23.sept.   24.sept.   25.sept.     26.sept.   27.sept.   28.sept.
1   Janez Hudej          F54     18.30 Suvanje krogle                  
2 ATLETIKA Tatjana Majcen     F54     11.10 Met diska     17.00   Met kopja        
3   Marko Sever        T54             09.00   Maraton/voz.        
4   Franci Pinter     SH1C 09.00 R6 - kvalif.                      
    12.00 R6 - finale                    
5   Srečko Majcenovič SH2B                        
STRELSTVO                          
6   Damjan Pavlin    SH2A                        
                           
7   Ernest Jazbinšek SH1A 11.45 P4 - kvalif.                    
      15.30 P4 - finale                      
8   Andreja Dolinar    TT4 16.00 4/5 ekipno-predig. 16.00 4/5 ekipno 16.00 4/5 ekipno 16.00 4/5 ekipno 4/5 ekipno 10.00 4/5 ekipno za 3m    
NAMIZNI                     17.00 4/5 ekipno za 1m    
9 TENIS Mateja Pintar        TT3 16.00 4/5 ekipno 16.00 4/5 ekipno 16.00 4/5 ekipno 16.00 4/5 ekipno 4/5 ekipno 10.00 4/5 ekipno za 3m    
                      17.00 4/5 ekipno za 1m    
10 PLAVANJE Danijel  Pavlinec    S6             09.57   400m pr. kvalif. 10.29 50m pr.kvalif.    
                  18.21   400m pr.finale 18.30 50m pr.finale    
11-16   I.Vinkler, B.Vogrinčič,         11.00 Polfinale 1 17.00   za 3 mesto        
GOLBAL D.Pirc, M.Ledinek     16.00 Četrtfinale 1,2 12.00 Polfinale 2 19.00 za 1 mesto        
    Z.Mihajlovič, G.Dolanc 19.00 FINSKA:SLO 20.00 Četrtfinale 3,4 13.00 Za 5-12 mesto              
17-28   M. Cencelj, Š. Tomič, A. Gosak     09.00 Predtekme 10.00 Polfinale 1 10.00 za 3 mesto za 5 - 6 mesto        
ODBOJKA A. Goltnik- Urnaut, D. Gošnak     15.30 11.30 Polfinale 2 11.30 za 3 mesto        
SEDE E. Gradišek, B. Jakin, N. Ovčjak     17.15     13.00 za 1 mesto        
  A.Šart, T. Simonič                      
  B. Kovačič, S. Kotnik,                      
29 KOLESAR. David Kuster  LC2         15.30 TT&RR-LC2 RR       11.10 TT&RRLC2 RR