v  

ŠPORT INVALIDOV

državna prvenstva 2004

SPONZORJI
DONATORJI

 

home

aktualno ZŠIS panoge športniki novosti vsebina
koledarji tekmovanja rezultati sponzorji zgodovina arhiv povezave
FORUM - klepet s športniki
Olimpijski komite Slovenije Evropski Paraolimpijski komite Mednarodni Paraolimpjski komite Evropski olimpijski komite

razpisi

prvenstva
državna
mednarodna
druge prireditve

 

obvestila

 novosti

medalje

 

koledarji

prvenstva
državna
mednarodna
druge prireditve

 

rezultati

prvenstva
državna
mednarodna
druge prireditve

 

športniki

 

trenerji

 

športnik leta

športnik l. 2000

fotoreportaža

športnik l. 2001

fotoreportaža

športnik l. 2002

fotoreportaža

športnik l. 2003

fotoreportaža

 

panoge

alpsko smučanje

atletika

balinanje

bowling

dresurno jahanje

golbal

judo

kegljanje

kolesarjenje

košarka na vozičkih

košarka

mali maraton

mali nogomet

maraton

namizni tenis

odbojka

plavanje

sedeča odbojka

streljanje

šah

športni ribolov

tenis na vozičkih

tenis

 
Email Forum Gbook

 

XII. Paraolimpijske igre - Atene 2004 Zimske Paraolimpijske igre - Torino 2006 XIII. Paraolimijske igre - Peking 2008 Paraolimpijska reprezentanca - Atene 2004 Foto Galerija - Atene 2004

RAZPISI 2004

Evropsko leto invalidov seje izteklo, prihaja pa Paraolimpijsko - če pa bi še radi pobrskali po podatkih iz leta 2003, to najhitreje storite, če kliknete tukaj.

Štev.: Bd/Mi – 1273/04

Datum: 4.11.2004

 

V skladu s koledarjem tekmovanj Zveze za šport invalidov Slove­nije za leto 2004 objavljamo:

 

RAZPIS  POSAMIČNEGA DRŽAVNEGA PRVENSTVA SLEPIH IN SLABOVIDNIH SLOVENIJE V POSPEŠENEM ŠAHU

 

1.

Posamično državno prvenstvo v pospešenem šahu bo v

 

soboto in nedeljo  27. in 28. novembra 2004

v prostorih dijaškega doma „Drava“ Maribor, Smetanova 67 v Mariboru.

 

Prihod in namestitev udeležencev v dijaški dom bo v soboto 27.11.2004 od 9.00 do 9.30 ure, otvoritev in žreb ob 9.30 uri. Začetek prvega kola bo ob 10.00 uri.

Organizator  tekmovanja je ZŠIS, izvajalec pa MDSS Maribor.

 

2.

Na državnem prvenstvu lahko sodelujejo pravočasno prijavljeni tekmovalci/ke, ki so člani Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS) in drugi igralci, ki sodijo po mednarodnih kriterijih v eno izmed kategorij B1, B2 ali B3 po določilih IBSA-e.

 

3.

Igralni čas je 30 minut na igralca oz 60 minut na partijo. Če bo igralcev manj kot 10, bo DP potekalo po Bergerjevem sistemu vsak z vsakim. V primeru, da bo udeležencev več kot 10, se igra 9 kol po švicarskem sistemu.

Državno prvenstvo se izvede v skladu s Splošnim pravilnikom za izvedbo tekmovanj v Zvezi za šport invalidov Slovenije, koledarjem tekmovanj, po pravilih FIDE, po pravilih (dopolnilih) IBCA-e in Tehničnem pravilniku za organizacijo in izvajanje posamičnega tekmovanja za slepe in slabovidne v pospešenem šahu.

Tekmovanje je posamično v enotni konkurenci.

 

4.

Prijave za tekmovanje morajo obvezno vsebovati naslednje podatke: priimek in ime, leto rojstva, točen naslov, šahovsko kategorijo, procent izgube vida, število spreml­jevalcev in telefonsko številko prijavitelja, na katero lahko izvajalec javi morebitne spremembe.

Društva lahko prijavijo tekmovalce po e-mailu zsis@siol.net (zahtevajte potrditev prijave, po faxu na št. 01 563 51 96 ali po pošti na naslov :

 

ZŠIS, C. 24. junija 23, 1231 Ljubljana-Črnuče

in v vednost MDSS Maribor, Gospejna ulica 11, Maribor

 

najkasneje do

ČETRTKA 18. novembra 2004  (velja datum poštnega žiga).

 

Nepopolnih in prepoznih prijav izvajalec ne bo mogel upoštevati in ti tek­movalci ne bodo mogli nastopiti.

 

5.

Morebitne dodatne informacije dobite  pri g. Škerget Zvonku  (MDSS Maribor) na št. (02) 461 34 39 ,  ali na ZŠIS na št. (01) 563 52 02.

 

6.

Razglasitev rezultatov bo izvedena neposredno po zaključku tekmovanja. Prvi trije tekmovalci prejmejo kolajne in diplome.

 

7.

ZŠIS krije stroške zaključne malice, priznanj in izvajanja tekmovanja po ''Merilih za sofinanciranje in izvedbo državnih prvenstev'', prijavi­telji oz. udeleženci pa ostale stroške udeležbe (prevoz, bivanje, prehrana, ...). Šahovske deske in ure bo priskrbel izvajalec.

Prijave za bivanje in prehrano se sprejema pri izvajalcu državnega prvenstva MDSS Maribor, skupaj s prijavnico za tekmovanje.

 

S športnimi pozdravi !

Igor Malič
Sekretar

                                                                                               

                                                                                                

RAZPIS

ODPRTEGA DRŽAVNEGA PRVENSTVA V PLAVANJU ZA INVALIDE

ZA LETO 2004

 

1.

Državno prvenstvo invalidov v plavanju bo v

soboto, 13. novembra 2004

v zimskem bazenu DTK Ravne, Na gradu 6 na Ravnah na Koroškem

 

Organizator tekmovanja je ZŠIS, izvajalec pa IŠD Samorastnik Ravne.

2.

Zbor tekmovalcev bo ob 10 uri.

Vodje ekip so ob prihodu dolžni preveriti prisotnost tekmovalcev in organizatorju sporočiti morebitne spremembe.

Pričetek tekmovanja bo ob 11.00 uri.

3.

Na državnem prvenstvu lahko nastopijo vsi pravočasno in pravilno prijavljeni invalidi, ki po svoji stopnji invalidnosti sodijo v eno izmed razpisanih kategorij.

4.

Tekmovanje bo potekalo po Splošnem pravilniku za izvedbo tekmovanj v Zvezi za šport invalidov Slovenije, Tehničnem pravilniku za organizacijo in izvajanje tekmovanj v plavanju, mednarodnih pravilih FINA-e  dopolnjenih s pravili SAEC-SW za plavanje invalidov , IPC pravilih za klasifikacijo plavalcev in določilih tega razpisa.

5.

Seznam disciplin in kategorij je objavljen v prilogi razpisa . V vsaki disciplini nastopijo najprej plavalke, nato plavalci, najprej v disciplinah prosto, nato pa še prsno in hrbtno.  Za izvedbo mladinske kategorije morata biti v kategoriji vsaj dva tekmovalca, v nasprotnem primeru mora tekmovalec sodelovati v članski kategoriji.

6.

Opisi kategorij invalidnosti po mednarodnih predpisih SAEC-SW so dani v prilogi.

7.

Prijave morajo biti obvezno izpolnjene na priloženem obrazcu. V prilogi mora biti za vsakega posameznika navedeno še:

 -priimek in ime

 -leto rojstva

 -prizadetost in opis poškodbe

- start s štartnega mesta ali iz vode

8.

 

Prijave na priloženem obrazcu lahko pošljete po faxu: 01 563 51 96 ali po pošti na naslov:

Zveza za šport invalidov Slovenije,C. 24. junija 23, 1231 Ljubljana-Črnuče (velja datum poštnega žiga).

Pri prijavi po elektronski pošti na naslov  zsis@siol.net zahtevajte potrditev prejema.

 

Rok prijave je najkasneje  do srede, 3. novembra 2004!

 

Nepopolnih in prepoznih prijav organizator ne bo upošteval in ti tek­movalci ne bodo mogli nastopiti.

                                                                       

Morebitne potrebne dodatne informacije dobite po telefonu neposredno pri predstavniku izvajalca g. Petru Ozmecu na štev. 041 408 894 ali na ZŠIS po tel. 01 563 52 02.

9.

Vsi tekmovalci nastopajo na lastno odgovornost.

10.

ZŠIS krije stroške izvedbe tekmovanja po “Merilih za sofinanciranje športne dejavnosti ZŠIS”, priznanj in toplega obroka, prijavitelji pa ostale stroške (prevoz, ostala prehrana,...). Podelitev priznanj in topli obrok bo organiziran po zaključku tekmovanja.

Podrobnejše informacije dobite po tel.  041 408 894 (Peter Ozmec) ali po tel. (01) 563 52 02 (ZŠIS), na dan tekmovanja pa na prijavnem mestu.

 

OPOMBA: oglejte si opis kategorij (Wordov dokument) in obrazec za prijavo (v Excelu).

S športnimi pozdravi.

Igor Malič
Sekretar

Štev.: Bd/Mi-1200/04

Ljubljana, 19.10.2004

 

R A Z P I S

 DRŽAVNEGA PRVENSTVA INVALIDOV V EKIPNEM HITROPOTEZNEM  ŠAHU

 

1.

Državno prvenstvo invalidov Slovenije v ekipnem hitropoteznem šahu bo

 

v nedeljo 14. novembra 2004

 

 v dvorani AMD na KIPAH v Trbovljah (ustrezno označene table bodo usmerjale tekmovalce na zborno mesto) spodaj pa je tudi zemljevid Trbovelj

 

Organizator tekmovanja je ZŠIS, izvajalec pa DI TRBOVLJE.

 

2.

Zbor udeležencev bo med 8.30 in 9 uro.

Otvoritev tekmovanja ob 9 uri.

Sestanek vodij ekip in žrebanje ekip ob 9.15 uri.

Pričetek tekmovanja  ob 9.30 uri.

 

3.

Pravico nastopa na državnem prvenstvu imajo najboljše ekipe področnih tekmovanj ZDIS-a in najboljše ekipe nacionalnih invalidskih organizacij.

 

4.

Tekmovanje je ekipno. Ekipo sestavljajo 4 tekmovalci in največ ena rezerva, ne glede na kategorijo invalidnosti, eden izmed njih pa je vodja ekipe.

 

5.

Tekmovanje bo potekalo po Bergerjevem sistemu vsak z vsakim, če je ekip do 12 ali po švicarskem sistemu FIDE varianta na 9 kol, če je ekip več.

Državno prvenstvo se izvede v skladu s Splošnim pravilnikom za izvedbo tekmovanj v Zvezi za šport invalidov Slovenije, po pravilih mednarodne zveze za šah FIDE za hitropotezni šah (Five-minute Lightning Chess’’, Handbook FIDE), v skladu s Tehničnim pravilnikom za organizacijo in izvajanje ekipnega hitropoteznega šahovskega prvenstva, določilih tega razpisa in pravilih ŠZS o moštvenih tekmovanjih. Tekmovalec ima na razpolago 10 minut časa.

Slepi in slabovidni tekmovalci naj s seboj prinesejo prirejene šahovske deske in figure.

Vsaka ekipa mora s seboj prinesti dve šahovski uri.

 

6.

Prvouvrščene ekipe prejmejo pokal in diplomo ZŠIS, člani ekip, uvrščenih na prva tri mesta pa prejmejo medalje.

 

7.

ZŠIS krije stroške obroka in priznanj, ostale stroške pa osnovne organizacije, iz katerih so udeleženci prvenstva.

 

8.

Za zdravstveno stanje udeležencev tekmovanja so odgovorne organizacije, ki so tekmovalce prijavile, tekmovalci pa nastopajo na lastno odgovornost.

 

9.

Prijava mora vsebovati ime in priimek članov ekipe ter opis invalidnosti.

 

Prijave lahko pošljete po elektronski pošti (zahtevajte potrditev prejema) na naslov zsis@siol.net, po faxu: 01 563 51 96 ali po pošti na naslov:

Zveza za šport invalidov Slovenije,C. 24. junija 23, 1231 Ljubljana-Črnuče (velja datum poštnega žiga).

 

Rok prijave je najkasneje  do srede, 3. novembra 2004!

 

Nepopolnih in prepoznih prijav organizator ne bo upošteval in ti tek­movalci ne bodo mogli nastopiti.

 

Tekmovalci iz nacionalnih invalidskih organizacij, kjer imajo uveden sistem članskih izkaznic, morajo le te na tekmovanju predložiti skupaj z osebnim dokumentom.

                                                                       

Morebitne potrebne dodatne informacije dobite po telefonu neposredno pri predstavniku izvajalca g. Rudiju Janežiču vsak delavnik med 8 in 12 uro na tel. 03 563 14 50 (DI Trbovlje) ,  041 901 899 (GSM) ali na  ZŠIS po tel. 01 563 52 02.

 

S športnimi pozdravi !

 Igor Malič
Sekretar

 

Zemljevida Trbovelj z označeno potjo do AMD

trbovlje_01_1000.jpg (156322 bytes)

trbovlje_02_1000.jpg (168281 bytes)

Kliknite na zemljevida za povečavo.

Priloga:

-Seznam uvrščenih ekip ZDIS-a na ekipno hitropotezno DP invalidov v šahu

-Kopija karte z označeno potjo do prizorišča  DP


EKIPE ZDIS S PRAVICO DO UDELEŽBE NA EKIPNEM HITROPOTEZNEM DP INVALIDOV V ŠAHU (po podatkih DI Vrhnika z dne 6.10.2004):

 

Področno tekmovanje     

- Koper:                    1.mesto     DI Ajdovščina- Vipava

- Postojna:                        1.mesto     DI Ljubljana Vič-Rudnik

- Zagorje ob Savi:        1.mesto     DI Trbovlje          

- Litija:                     1.mesto     DI Litija

- Ptuj:                      1.mesto     DI Maribor

- Slovenj Gradec:         1.mesto     DI Velenje

Štev.: Mi/Bd-1224/04

Ljubljana, 19.10.2004

RAZPIS DRŽAVNEGA PRVENSTVA V SEDEČI ODBOJKI ZA LETO 2004

 

                                                        1.

Zaključek (play-off) tekmovanja za državno prvenstvo v sedeči odbojki bo

 

v nedeljo 14. novembra 2004,

v telovadnici Osnovne šole Koroški jeklarji na Ravnah na Koroškem, Javornik 35.

 

Zbor ekip bo ob 9.00 uri (prijava ekip in sestanek s predstavniki ekip ter otvoritev tekmovanja), prvi krog tekem se bo začel ob 9.30 uri.

 

                                                        2.

Organizator tekmovanja je ZŠIS, izvajalec pa IŠD Samorastnik Ravne na Koroškem.

 

                                                        3.

Pravico do udeležbe na zaključnem tekmovanju imajo ekipe, ki so sodelovale v predtekmovanju (Društvo paralitikov Ljubljana, ZUIM Kamnik, IŠD Samorastnik Ravne na Koroškem).

 

                                                        4.

Tekmovanje bo potekalo po pravilih WOVD, Splošnem pravilniku za izvedbo tekmovanj v Zvezi za šport invalidov Slovenije, Tehničnem pravilniku za organizacijo in izvajanje tekmovanj v sedeči odbojki in po določilih  tega razpisa.

                                                        

5.

Tekmovanje bo potekalo po sistemu vsak z vsakim na tri dobljene sete.

 

                                                        6.

O pritožbah odloča komisija v sestavi: vodja tekmovanja, glavni  sodnik, vodje ekip in predstavnik ZŠIS. Odločitev komisije je dokončna.

                                                        7.

Prve tri ekipe prejmejo pokal in diplomo, člani prvo uvrščenih treh ekip pa medalje.

 

                                                        8.

Razglasitev rezultatov bo izvedena neposredno po zaključku tekmovanja.

 

                                                        9.

Prijava mora vsebovati ime in priimek članov ekipe, letnico rojstva in  opis invalidnosti.

 

Prijave lahko pošljete po elektronski pošti (zahtevajte potrditev prejema) na naslov zsis@siol.net, po faxu: 01 563 51 96 ali po pošti na naslov:

Zveza za šport invalidov Slovenije,C. 24. junija 23, 1231 Ljubljana-Črnuče (velja datum poštnega žiga).

 

Rok prijave je najkasneje  do srede, 3. novembra 2004!

 

Nepopolnih in prepoznih prijav organizator ne bo upošteval in ti tek­movalci ne bodo mogli nastopiti.

                                            

Morebitne potrebne dodatne informacije dobite po telefonu neposredno pri predstavniku izvajalca g. Petru Ozmecu  na štev. 041 408 894 ali na ZŠIS po tel. 01 563 52 02.

                                                        10.

ZŠIS krije stroške izvedbe tekmovanja po »Merilih za sofinanciranje športne dejavnosti ZŠIS« ter toplega obroka, sodelujoče ekipe pa ostale stroške udeležbe (potne stroške, bivanje,..).                           

 

S športnimi pozdravi!

Igor Malič
Sekretar

Štev.: Bd/Mi-1007/04

Datum: 3.8.2004

            R  A  Z  P  I  S

            9. DRŽAVNEGA PRVENSTVA INVALIDOV SLOVENIJE

            V  TENISU ZA LETO 2004

 

1.

 

9. državno prvenstvo za posameznike bo

v soboto, 4. septembra 2004

 

na teniških igriščih TENIS CENTRA Ljubljana, Milčinskega 2 (poleg stadiona Železničarskega športnega društva)

           

Sestanek udeležencev bo ob 8.30 uri, začetek tekmovanja pa ob 9.00 uri. Organizator tekmovanja je ZŠIS, izvajalec pa  Tenis center Ljubljana.

 

2.

 

Na državnem prvenstvu bodo lahko nastopil le pravočasno in  pravilno prijavljeni tekmovalci.

 

3.

 

Tekmovanje na državnem prvenstvu invalidov se izvaja po naslednjih kategori­jah invalidnosti:

 

Tekmovalci, ki igrajo sede:

T 1       Tetraplegija, poškodbe C5/7

T 2       Paraplegija, poškodbe od C8-Th7, Th8-L1, L2-S2

Tekmovalci, ki igrajo stoje: 

T 3        Igralci(ke), ki igrajo stoje z amputacijo ali poškodbo nog

T 4        Igralci(ke), ki igrajo stoje s prizadetostjo ali amputacijo roke

T 5       Slabovidni igralci (mednarodna kategorizacija B3)

T NAC Igralci z vsemi ostalimi poškodbami (nacionalna kategorija)

TG       Gluhi

V kategorijah T3, T4, T5, T NAC in TG, bo tekmovanje ločeno v moški in ženski konkurenci.

 

4.

 

Tekmovanje bo potekalo  v skladu s Splošnim pravilnikom za izvedbo tekmovanj v Zvezi za šport invalidov Slovenije, Tehničnim pravilnikom za organizacijo in izvajanje tekmovanj v tenisu, po pravilih ITF, IWTA in določilih tega razpisa.

Tekmovanje bo organizirano kot tekmovanje posameznikov.

Vsi dvoboji se bodo igrali na 1 niz oz. 6 dobljenih iger in dve igri razlike (Pojasnilo: pri rezultatu 6: 6 se igra »tie-break« do  7 točke).

 

V finalu se bo igralo na dva dobljena niza.

 

 

 

5.

 

V kategoriji se tekmuje po sistemu vsak z vsakim, če je prisotnih do 5 tekmovalcev. Za 6 in več tekmovalcev se v posamezni kategoriji sestavijo (izžrebajo) skupine z najmanj tremi igralci. V vsaki skupini je nosilec skupine, ki je izbran na osnovi rezultatov državnega prvenstva iz preteklega leta. Zmagovalci skupin se pomerijo za prvo mesto, drugouvrščeni iz skupin pa za naslednja mesta.

Če bo za posamezno skupino invalidnosti prijavljen le en tekmovalec, bo praviloma priključen k prvi  najprimernejši skupini po invalidnosti.

 

6.

 

Organizator si pridržuje pravico do manjših sprememb pravil, v kolikor bi ocenil, da se s tem izboljšajo tekmovalni pogoji in olajša način tekmovanja.

 

7.

 

Tekmovanje bo potekalo na peščenih igriščih.

 

8.

 

Prijave za tekmovanje morajo obvezno vsebovati naslednje podatke:

 

Priimek in ime, leto rojstva, kategorijo invalidnosti in opis poškodbe (zaradi razvrščanja v kategorije).

Prijave morajo prispeti po pošti na naslov Zveze za šport invalidov Slovenije, 

Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana Črnuče,

po faxu št. 01 563 51 96 ali e-mailu zsis@siol.net

 

najkas­neje do četrtka, 26.8.2004 (velja datum poštnega žiga).

Nepopolnih in prepoznih prijav organizator ne bo mogel upoštevali.

 

9.

 

Tekmovalci oziroma tekmovalke, ki bodo uvrščeni na prva tri mesta po kategorijah, prejmejo medalje in diplome.

 

10.

 

ZŠIS krije stroške izvedbe in obroka, prijavitelji  pa ostale stroške udeležbe (potne stroške, bivanje, druga prehrana,..).

11.

 

Morebitne potrebne informacije dobite na telefon (01) 563 52 02.

 

12.

 

Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj bo izvedena  po zaključku celotnega tekmo­vanja.

 

 

S športnimi  pozdravi !

Igor Malič  
Sekretar
 

Vsi starejši razpisi za leto 2004. ki niso več aktualni, so tukaj.

Olimpijski komite Slovenije Neposredni prenosi s Paraolimpijskih iger Paraolimpijske igre - Atene 2004 Paraolimpijske igre - Sydney 2000
Mednarodni Olimpijski komite Mednarodni Paraolimpijski komite

home

aktualno ZŠIS panoge športniki novosti vsebina
koledarji tekmovanja rezultati sponzorji zgodovina arhiv povezave

 

Copyright (c) 2000 - 2004: Edvard Bogataj

Posodobljeno: 11-05-05.