v  

ŠPORT INVALIDOV

državna prvenstva 2004

SPONZORJI
DONATORJI

 

home

aktualno ZŠIS panoge športniki novosti vsebina
koledarji tekmovanja rezultati sponzorji zgodovina arhiv povezave
FORUM - klepet s športniki
Olimpijski komite Slovenije Evropski Paraolimpijski komite Mednarodni Paraolimpjski komite Evropski olimpijski komite

razpisi

prvenstva
državna
mednarodna
druge prireditve

 

obvestila

 novosti

medalje

 

koledarji

prvenstva
državna
mednarodna
druge prireditve

 

rezultati

prvenstva
državna
mednarodna
druge prireditve

 

športniki

 

trenerji

 

športnik leta

športnik l. 2000

fotoreportaža

športnik l. 2001

fotoreportaža

športnik l. 2002

fotoreportaža

športnik l. 2003

fotoreportaža

 

panoge

alpsko smučanje

atletika

balinanje

bowling

dresurno jahanje

golbal

judo

kegljanje

kolesarjenje

košarka na vozičkih

košarka

mali maraton

mali nogomet

maraton

namizni tenis

odbojka

plavanje

sedeča odbojka

streljanje

šah

športni ribolov

tenis na vozičkih

tenis

 
Email Forum Gbook

 

XII. Paraolimpijske igre - Atene 2004 Zimske Paraolimpijske igre - Torino 2006 XIII. Paraolimijske igre - Peking 2008 Paraolimpijska reprezentanca - Atene 2004 Foto Galerija - Atene 2004

RAZPISI 2003

Evropsko leto invalidov seje izteklo, prihaja pa Paraolimpijsko - če pa bi še radi pobrskali po podatkih iz leta 2003, to najhitreje storite, če kliknete tukaj.

Štev.: Bd/Mi-1007/04

Datum: 3.8.2004

            R  A  Z  P  I  S

            9. DRŽAVNEGA PRVENSTVA INVALIDOV SLOVENIJE

            V  TENISU ZA LETO 2004

 

1.

 

9. državno prvenstvo za posameznike bo

v soboto, 4. septembra 2004

 

na teniških igriščih TENIS CENTRA Ljubljana, Milčinskega 2 (poleg stadiona Železničarskega športnega društva)

           

Sestanek udeležencev bo ob 8.30 uri, začetek tekmovanja pa ob 9.00 uri. Organizator tekmovanja je ZŠIS, izvajalec pa  Tenis center Ljubljana.

 

2.

 

Na državnem prvenstvu bodo lahko nastopil le pravočasno in  pravilno prijavljeni tekmovalci.

 

3.

 

Tekmovanje na državnem prvenstvu invalidov se izvaja po naslednjih kategori­jah invalidnosti:

 

Tekmovalci, ki igrajo sede:

T 1       Tetraplegija, poškodbe C5/7

T 2       Paraplegija, poškodbe od C8-Th7, Th8-L1, L2-S2

Tekmovalci, ki igrajo stoje: 

T 3        Igralci(ke), ki igrajo stoje z amputacijo ali poškodbo nog

T 4        Igralci(ke), ki igrajo stoje s prizadetostjo ali amputacijo roke

T 5       Slabovidni igralci (mednarodna kategorizacija B3)

T NAC Igralci z vsemi ostalimi poškodbami (nacionalna kategorija)

TG       Gluhi

V kategorijah T3, T4, T5, T NAC in TG, bo tekmovanje ločeno v moški in ženski konkurenci.

4.

 

Tekmovanje bo potekalo  v skladu s Splošnim pravilnikom za izvedbo tekmovanj v Zvezi za šport invalidov Slovenije, Tehničnim pravilnikom za organizacijo in izvajanje tekmovanj v tenisu, po pravilih ITF, IWTA in določilih tega razpisa.

Tekmovanje bo organizirano kot tekmovanje posameznikov.

Vsi dvoboji se bodo igrali na 1 niz oz. 6 dobljenih iger in dve igri razlike (Pojasnilo: pri rezultatu 6: 6 se igra »tie-break« do  7 točke).

 

V finalu se bo igralo na dva dobljena niza.

  

5.

 

V kategoriji se tekmuje po sistemu vsak z vsakim, če je prisotnih do 5 tekmovalcev. Za 6 in več tekmovalcev se v posamezni kategoriji sestavijo (izžrebajo) skupine z najmanj tremi igralci. V vsaki skupini je nosilec skupine, ki je izbran na osnovi rezultatov državnega prvenstva iz preteklega leta. Zmagovalci skupin se pomerijo za prvo mesto, drugouvrščeni iz skupin pa za naslednja mesta.

Če bo za posamezno skupino invalidnosti prijavljen le en tekmovalec, bo praviloma priključen k prvi  najprimernejši skupini po invalidnosti.

 

6.

 

Organizator si pridržuje pravico do manjših sprememb pravil, v kolikor bi ocenil, da se s tem izboljšajo tekmovalni pogoji in olajša način tekmovanja.

 

7.

 

Tekmovanje bo potekalo na peščenih igriščih.

 

8.

 

Prijave za tekmovanje morajo obvezno vsebovati naslednje podatke:

 

Priimek in ime, leto rojstva, kategorijo invalidnosti in opis poškodbe (zaradi razvrščanja v kategorije).

Prijave morajo prispeti po pošti na naslov Zveze za šport invalidov Slovenije, 

Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana Črnuče,

po faxu št. 01 563 51 96 ali e-mailu zsis@siol.net

 

najkas­neje do četrtka, 26.8.2004 (velja datum poštnega žiga).

Nepopolnih in prepoznih prijav organizator ne bo mogel upoštevali.

 

9.

 

Tekmovalci oziroma tekmovalke, ki bodo uvrščeni na prva tri mesta po kategorijah, prejmejo medalje in diplome.

 

10.

 

ZŠIS krije stroške izvedbe in obroka, prijavitelji  pa ostale stroške udeležbe (potne stroške, bivanje, druga prehrana,..).

11.

 

Morebitne potrebne informacije dobite na telefon (01) 563 52 02.

 

12.

 

Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj bo izvedena  po zaključku celotnega tekmo­vanja.

 

S športnimi  pozdravi !

Igor Malič  
Sekretar

Štev.: Mi/Bd-766/04

Datum: 2.6.2004

V skladu s koledarjem tekmovanj Zveze za  šport invalidov Slovenije za leto 2004 objavljamo

 

R A Z P I S

DRŽAVNEGA PRVENSTVA INVALIDOV V BALINANJU  ZA LETO 2004

ZA MOŠKE IN ŽENSKE ČETVORKE

 

1.

 

Državno prvenstvo v balinanju - četvorke za leto 2004 bo

 

v soboto, 19. junija 2004

na balinišču  DVI  Ljubljana, Malenškova 1

 

Organizator tekmovanja je ZŠIS, izvajalec tekmovanja pa Društvo vojnih invalidov Ljubljana.

 

2.

 

Sestanek vodij ekip z vodstvom tekmovanja bo ob 8.00 uri na balinišču, otvoritev tekmovanja ob 8.30 uri, začetek tekmovanja pa ob 9.00 uri.

3.

 

Na državnem prvenstvu v balinanju lahko sodeluje 6 zmagovalnih ekip s področnih tekmovanj v moški in 6 v ženski konkurenci, ter po ena najboljša ekipa iz preostalih nacionalnih invalidskih organizacij. Način izbora najboljše ekipe je v pristojnosti vsake nac. invalidske organizacije.

Ekipa organizatorja in državnega prvaka v preteklem letu nimata pravice do avtomatične udeležbe.

 

Seznam ekip, ki so si iz vrst ZDIS priborile možnost nastopa na državnem prvenstvu, je dan v prilogi.

4.

 

Ekipe bodo na osnovi števila prijav in sklepa sestanka vodij ekip pred začetkom tekmovanja, razdeljene v skupine. V vsaki skupini bodo odigrani dvoboji po načelu vsak z vsakim. Zmagovalne ekipe se bodo pomerile v zaključnih dvobojih na izpadanje.

Prvouvrščene ekipe iz preteklega leta bodo določene kot nosilci skupin na državnem prvenstvu v tekočem letu.

Če je ekip 6, se razdelijo (izžrebajo) na dve skupini, znotraj katerih se odigrajo partije po načelu vsak z vsakim. Zmagovalni ekipi se pomerita med seboj za prvo in drugo mesto, drugouvrščeni ekipi pa za tretje oz. četrto mesto.

 

   5.

 

Ekipo sestavljajo 4 tekmovalci-ke in največ dve rezervi.

Določila za ZDIS: 25 % članov ekipe mora imeti invalidnost iz kategorij:

-          težja poškodba noge, krajša noga 5-10 cm,..

-          podkolenska amputacija, trdi kolk, trdo koleno

-          nadkolenska amputacija, druge dvojne poškodbe,..

-          amputacija ali prizadetost roke,..

 

Poleg pravilne in popolne prijave je pogoj za upravičenost nastopa na državnem prvenstvu sestava ekipe v skladu s tem členom razpisa.

 

 

6.

 

Tekmovanje se izvede v skladu s Splošnim pravilnikom za izvedbo tekmovanj v Zvezi za šport invalidov Slovenije, Tehničnim pravilnikom za organizacijo in izvajanje tekmovanj v balinanju-ekipno, Tehničnim pravilnikom Balinarske zveze Slovenije ter določilih tega razpisa.

 

7.

 

Člani treh prvouvrščenih ekip, ki se tekmovanja udeležijo, prejmejo medalje ZŠIS, prvouvrščene ekipe pa še pokale in diplome.

 

Razglasitev rezultatov bo izvedena neposredno po zaključku tekmovanja.

 

8.

 

Prijave za tekmovanje pošljite po pošti, faxu ali po elektronski pošti na

naslov:Zveza za šport invalidov Slovenije

Cesta 24.junija 23

1231 Ljubljana-Črnuče

 

Fax: 01 563 51 96

 

Elektronska pošta: zsis@siol.net

 

najkasneje do vključno ponedeljka 14. junija 2004 (velja poštni žig).

 

V prijavi morajo biti navedena imena tekmovalcev in kapetan ekipe ter opis ali dokazilo njihove invalidnosti.

Upoštevajte, da mora biti 25 % tekmovalcev z invalidnostjo, kot je navedena v točki 5 tega razpisa. V nasprotnem primeru ekipa ne bo mogla nastopiti!

Prepoznih in nepopolnih prijav organizator ne bo upošteval in ti tekmovalci prav tako ne bodo mogli nastopiti.

 

9.

 

Morebitne dodatne informacije lahko dobite pri predstavniku organizatorja  g. Kušar Francu (športni referent DVI Ljubljana) na št. 031 621 727 in na ZŠIS na št. 01 563 52 02.

 

  10.

 

ZŠIS krije stroške izvedbe tekmovanja (po Merilih za sofinanciranje organizacije in izvedbe državnih prvenstev), priznanj in obroka, prijavitelji oziroma udeleženci pa preostale stroške udeležbe.

 

S športnimi pozdravi.

Igor Malič
Sekretar

Priloga:

-          Seznam ekip iz vrst ZDIS, ki imajo pravico do nastopa na DP glede na dosežene uvrstitve na področnih tekmovanjih:

 

Ženske:

DI Nova Gorica

DI Dravograd

DI Radovljica

DI Ravne ne Koroškem

DI Ilirska Bistrica

 

Moški:

DI Ajdovščina-Vipava

DI Radovljica

DI Litija

DI Maribor

DI Cerknica

 

Invalidske organizacije, ki lahko sodelujejo s svojo ekipo na državnem prvenstvu:

 

-ZDSS                                                 -ILCO Slovenije

-ZDGNS                                              -DLS

-ZPS                                                   -DASS

-Sonček                                              -DPS

-Zveza Sožitje

-DDS

-ZMSS

-ZDCIVS

-DŠIS

-ZDVIS

Štev.: Od/Mi-615/04

Datum: 13.05.2004

 

V skladu s koledarjem tekmovanj ZŠIS razpisujemo

XIII. ODPRTO DRŽAVNO  PRVENSTVO  INVALIDOV SLOVENIJE

V NAMIZNEM TENISU ZA LETO 2004

 

1.

Državno prvenstvo bo

 

v soboto, 5.junija 2004 ,

 v telovadnici Gimnazije Jesenice, Tomšičeva 1

 

Začetek tekmovanja bo ob 9.00 uri, potrditev prijave tekmovalcev ob 8.30 uri. Organizator tekmovanja je  ZŠIS, izvajalec pa Medobčinsko društvo invalidov Jesenice, Industrijska 2 a, 4270 Jesenice.

 

2.

 

Državno prvenstvo v namiznem tenisu se izvede v skladu s Splošnim pravilnikom za izvedbo tekmovanj v ZŠIS, Tehničnim pravilnikom za organizacijo in izvajanje tekmovanj v namiznem tenisu, po mednarodnih pravilih za namizni tenis za invalide (International Paralympic Committee Handbook, 4 del, poglavje 14, izdaja januar 2000 www.paralympic.org/sports/table-tenis/rules )

 

3.

 

Na XIII. državnem prvenstvu bodo lahko nastopili le pravočasno in  pravilno prijavljeni člani nacionalnih invalidskih organizacij Slovenije in šol ter zavodov za usposabljanje invalidne mladine ter drugi invalidi.

4.

 

Tekmovanje je posamično, ločeno po spolu na člane in članice ter po starosti na člansko in mladinsko (do 18 let) kategorijo. Za izvedbo tekmovanja v posamezni kategoriji morata biti prijavljena najmanj  dva tekmovalca, v nasprotnem primeru se tekmovalec uvrsti v zanj najbližjo kategorijo (v kategorijo tekmovalcev z lažjo prizadetostjo), mladinci pa v člansko kategorijo.

 

5.

 

Tekmovanje na državnem prvenstvu invalidov se izvaja po mednarodnih kategori­jah invalidnosti za namizni tenis (opis kategorij je priloga Tehničnega pravilnika za organizacijo in izvajanje tekmovanj v namiznem tenisu in je v prilogi tega razpisa) in sicer:

 

Tekmovalci, ki igrajo sede na vozičku:

NT  1

NT  2

NT  3

NT  4

NT  5

NTŽ 1-5 - enotna kategorija tekmovalk sede

 

Tekmovalci, ki tekmujejo stoje:

NT 6

NT 7

NT 8 

NT 9

NT 10

NTŽ 6-10 – enotna kategorija tekmovalk stoje

NT Nac M – nacionalna kategorija moški

NT Nac Ž – nacionalna kategorija ženske

NTG M - gluhi moški

NTG  Ž - gluhe ženske

 

Opomba: Vkolikor bo čas dopuščal, bo izvedeno tudi tekmovanje tipa »OPEN« za vse ne glede     na kategorijo v ženski in moški konkurenci.

                             

6.

 

Prijave za tekmovanje morajo obvezno vsebovati naslednje podatke:

 

Priimek in ime, leto rojstva, kategorijo invalidnosti, opis poškodbe.

 

OPIS POŠKODBE NAJ BO ČIMBOLJ NATANČEN ZARADI PRAVILNEGA UVRŠČANJA V KATEGORIJE IN S TEM OBLIKOVANJA TEKMOVALNIH SKUPIN.

 

Prijave po pošti, faxu ali e-mailu je potrebno poslati na naslov ZŠIS, Cesta 24.junija 23, 1231 Ljubljana –Črnuče, fax 01 563 51 96, e-mail zsis@siol.net

 

najkas­neje (velja datum poštnega žiga)

do vključno torka, 1.junija 2004

 

Nepopolnih in prepoznih prijav organizator ne bo upošteval.

 

7.

 

Tekmovalci oziroma tekmovalke, ki bodo uvrščeni na prva tri mesta po kategorijah, prejmejo medalje in diplome.

8.

 

ZŠIS krije stroške izvedbe tekmovanja in malice, prijavitelji  pa ostale stroške udeležbe (potne stroške, druga prehrana,..).

 

9.

Morebitne potrebne dodatne informacije dobite pri izvajalcu MDI Jesenice – kontaktna oseba ga. Milana Krmelj telefon GSM 041- 452-836.

 

 

                                                          10.

 

Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj bo izvedena neposredno po zaključku tekmo­vanja (v dvorani ali ob malici v restavraciji Kazina).

 

S športnimi pozdravi !

                                                                                                    Igor Malič

                                                                                                      Sekretar

Štev.: Mi/Od-449/04

Ljubljana, 13. april 2004 

 

 

Vsem invalidskim organizacijam

 

 

RAZPIS DRŽAVNEGA PRVENSTVA INVALIDOV

V KEGLJANJU ZA LETO 2004

 

1.

Državno prvenstvo bo v

v soboto, 8. maja 2004

 na 10-steznem kegljišču Golovec v Celju

 

Začetek tekmovanja bo ob 9.00 uri, otvoritev pa ob 8,30 uri.

Organizator  tekmovanja je ZŠIS, izvajalec pa trenerka državne reprezentance slepih in slabovidnih v kegljanju ga Silva Razlag.

  2.

 

Na državnem prvenstvu lahko nastopijo pravočasno prijavljeni tekmovalci, ki so dosegli predpisano normo v skladu s 6. členom Tehničnega pravilnika v kegljanju.

 

                                                              3.

 

Tekmovanje bo izvedeno v skladu z določili pravilnika – posamično v ženski in moški konkurenci v naslednjih kategorijah:

               

a/ SPLOŠNE POŠKODBE

 

Moški:

K1      težja poškodba noge, krajša noga 5-10 cm …

K2          podkolenska amputacija, trdi kolk …

K3          nadkolenska amputacija, druge dvojne poškodbe …

K4          amputacija ali prizadetost roke …

K5          nacionalna kategorija (ostale poškodbe)

 

Ženske:

K1-K4

K5          nacionalna kategorija

 

b/ SLEPI IN SLABOVIDNI

 

Tekmuje se po veljavnih pravilih IBSA za kegljanje na 9 kegljev (na polno).

 

KB1          tekmovalci, ki ne zaznavajo svetlobe ali pa jo, vendar ne prepoznajo oblike dlani v katerikoli smeri in razdalji

KB2          tekmovalci, ki prepoznajo obliko dlani in imajo vidno ostrino 2/60 in/ali vidno polje (kot) manj kot 5 stopinj

KB3          tekmovalci, ki imajo vidno ostrino od 2/60 do 6/60 in/ali vidno polje (kot) več kot 5 in manj kot 20 stopinj

 

c/ TEKMOVALCI, KI KEGLJAJO SEDE

 

KP          paraplegiki

 

d/ GLUHI – vsi 120 lučajev

 

KG      moški

KG      ženske

                            

Zapisnike o doseženih normah je potrebno dostaviti na naslov ZŠIS pred  zaključenim rokom prijav.

 

4.

 

Prijave za tekmovanje morajo obvezno vsebovati naslednje podatke: priimek in ime, leto rojstva, kategorijo invalidnosti in kratek opis poškodbe.

 

Prijave morajo biti dostavljene po pošti na naslov

ZVEZA ZA ŠPORT INVALIDOV SLOVENIJE

Cesta 24. junija 23, 1231 LJUBLJANA ČRNUČE

najkasneje do vključno petka, 30. aprila 2004 (velja datum poštnega žiga),

 po faxu – 01 563 51 96 ali e-mailu zsis@siol.net

 

Na prijavi naj bo tudi telefonska številka/fax in naslov  prijavitelja za dodatna sporočila.

 

Nepopolnih in prepoznih prijav organizator ne bo mogel upoštevati in ti tekmovalci ne bodo mogli nastopiti.

 

5.

 

Razglasitev rezultatov bo izvedena neposredno po zaključku tekmo­vanj v določeni kategoriji invalidov.

 

6.

 

ZŠIS krije stroške izvedbe tekmovanja po “Merilih za sofinanciranje športne dejavnosti ZŠIS” ter toplega obroka, prijavitelji  pa ostale stroške udeležbe (potne stroške, bivanje, prehrana,..).

 

7.

 

Informacije lahko dobite pri ga Silvi Razlag na GSM 041 261 035   ali na ZŠIS,  tel. 01 563 52 02.

 

S športnimi pozdravi !

 

 

                                                                                      Igor Malič

                                                                                      Sekretar

Priloge:

-          Norme za udeležbo na državno prvenstvo

-          po kategorijah

-          Seznam članov ZDIS, ki so se kvalificirali

na državno prvenstvo

          KEGLJANJE- norme za udeležbo na DP, potrjene na 11. seji KTŠ ZŠIS, dne 22.1.2004, sprejete na 6. in 7. seji KTŠ v letu 2003

 

Splošne poškodbe: 120 lučajev

Moški:

Kategorija

Norma

K1

465

K2

425

K3

390

K4

455

K5

510

Ženske:

Kategorija

Norma

K1-K4

390

K5

470

 

Paraplegiki: 120 lučajev

Kategorija

Norma

Moški KP

390

Ženske KP    

340

 

Slepi in slabovidni: 120 lučajev

Moški

Kategorija

Norma

KB1

380

KB2

500

KB3

580

Ženske:

Kategorija

Norma

KB1

335

KB2

360

KB3

         420

 

Gluhi: 120 lučajev

Kategorija

Norma

Moški KG

490

Ženske KG      

460

Štev.: Mi/Od- 450/04

Datum: 13. april 2004

 

 

V skladu s koledarjem tekmovanj Zveze za šport invalidov Slovenije za leto 2004 objavljamo

 

   RAZPIS

ODPRTEGA DRŽAVNEGA PRVENSTVA DISTROFIKOV  V ŠAHU ZA LETO 2004

 

 

 1.

 

 Posamično državno prvenstvo za članice in člane  v šahu bo v:

 

petek, soboto in nedeljo 12., 13. in 14. maja 2004

v Domu DVA TOPOLA , Levstikova 1 v Izoli.

 

Pričetek tekmovanja bo v petek, 12. maja  ob 17.00 uri (žrebanje in 1. kolo).

Organizator turnirja je ZŠIS, izvajalec tekmovanja pa je Društvo distrofikov Slovenije.

 

 

2.

 

Na državnem prvenstvu lahko sodelujejo vse pravočasno prijavljene tekmovalke in tekmovalci člani Društva distrofikov  Slovenije skladno z  določili  »Splošnega pravilnika za izvedbo tekmovanj v Zvezi za šport invalidov Slovenije«, pravilih Mednarodne zveze za šah FIDE in  »Tehničnega pravilnika za izvedbo DP v šahu za distrofike«.

 

3.

 

Igralni čas je 30 minut na igralca. Če bo igralcev manj kot 10 bo DP potekalo po Bergerjevem sistemu vsak z vsakim, v primeru, da pa je udeležencev več kot 10,  se igra po Švicarskem  siste­mu-FIDE varianta na 8 kol.

 

4.

 

Tekmovanje je posamično  in ločeno na moško in žensko konkurenco.

      

 

5.

 

Prijave za tekmovanje morajo obvezno vsebovati naslednje po­datke: ime in priimek, leto rojstva ter točen naslov.

 

Prijave morajo biti dostavljene na Društvo distrofikov, Linhartova 1, Ljubljana, najkasneje do

 

torka, 11. maja 2004

 

 

Nepopolnih in prepoznih prijav organizator ne bo mogel upoštevati in ti tekmovalci ne bodo mogli nastopiti.

 

6.

 

 

ZŠIS krije stroške izvedbe tekmovanja po “Merilih za sofinanciranje športne dejavnosti ZŠIS” ter toplega obroka na zadnji dan tekmovanja, prijavitelji  pa ostale stroške udeležbe (potne stroške, bivanje, prehrana,..).

 

 

7.

 

Morebitne potrebne informacije dobite na telefon (01) 47 20 500 Društvo distrofikov Slovenije ali na (01) 563 52 02 -  ZŠIS .

 

 

8.

 

Razglasitev rezultatov bo izvedena neposredno po zaključku tekmo­vanja.

 

 

 

S športnimi pozdravi !

 

                                                                                                   Igor Malič

                                                                                                            Sekretar

 

 

Št.: Mi/Od-440/04

 

Skladno s koledarjem Zveze za šport invalidov Slovenije objavljamo

 

RAZPIS

POSAMIČNEGA DRŽAVNEGA PRVENSTVA

SLEPIH IN SLABOVIDNIH V ŠAHU ZA LETO 2004

   

1.

 

Razpisujemo državno prvenstvo za posameznike v šahu za slepe in slabovidne šahiste za leto 2004. Izvajalec državnega prvenstva je MDSS Kranj,  organizator pa Zveza za šport invalidov Slovenije..

 

2.

 

Državno prvenstvo bo v

 Domu oddiha ZDSSS  na Okroglem pri Kranju,

Okroglo 8.

 

Prihod udeležencev je možen v petek, 26. aprila od 16. dalje. Ob 19. uri bo otvoritev tekmovanja in izveden žreb.

 

Program tekmovanja:

 

27.  aprila 2004   ob   8,00  uri                      1 kolo

                            ob 15.00 uri                                 2 kolo

 

28. aprila 2004    dopoldan                               3 kolo

29. aprila 2004    dopoldan                               4 kolo

                            popoldan                               5 kolo

30. aprila 2004    dopoldan                               6 kolo

  1. maja  2004    dopoldan                               7 kolo

                            popoldan                               8 kolo

  2. maja 2004     dopoldan                               9 kolo

 

 

Zaključek in razglasitev rezultatov bo ob kosilu 2. maja 2004.

 

3.

 

Turnir se bo igral po Švicarskem sistemu - FIDE varianta na 9 kol.

Igralni čas je 2 uri za 40 potez ter dodatno 30 minut do konca partije.

 

 

4.

 

Skladno s kriteriji za udeležbo na državnih prvenstvih imajo pravico nastopa na prvenstvu le po 3 najboljši tekmovalci iz posameznega društva in vsi tisti, ki imajo slovenski rating nad 1700 točk.

 

 

 

5.

 

Tekmovalci, uvrščeni na prva tri mesta, prejmejo medalje in diplome.

 

6.

 

PRIJAVE morajo obvezno vsebovati ime in priimek igralca z navedbo njegove šahovske kategorije in/ali rating. Poimensko navedite tudi spremljevalce. Prijave pošljite  na naslov  Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Kranj, Cesta Staneta Žagarja 27, 4000 Kranj, v vednost pa Zvezi za šport invalidov Slovenije, Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana Črnuče, po faxu 01 563 51 96 ali elektronski pošti zsis@siol.net

 

do srede, 21. aprila 2004.

 

Kasnejših prijav ne bomo upoštevali in ti tekmovalci ne bodo mogli nastopiti.

 

7.

 

Zveza za šport invalidov Slovenije bo krila stroške izvedbe tekmovanja, medalj in diplom, ter kosila ob proglasitvi rezultatov, ostale stroške pa udeleženci ali njihova društva sama.

 

9.

 

Morebitne potrebne dodatne informacije lahko dobite pri predstavniku izvajalca g. Emilu Muriju  – telefon 041-439 423.

 

Tekmovanje bo vodil mednarodni sodnik Aleš Drinovec.

 

S športnimi pozdravi !

                                                                                               Igor Malič

                                                                                                Sekretar

Št.: Mi/Od-387-04

Ljubljana, 25.3.2004

 

RAZPIS

13.  DRŽAVNEGA PRVENSTVA INVALIDOV SLOVENIJE V STRELJANJU Z ZRAČNIM OROŽJEM ZA LETO 2004

 

 

1.

 

13. državno prvenstvo invalidov v streljanju z zračnim orožjem za leto 2004 bo v

nedeljo, 25. aprila 2004 na strelišču v Ljubljani, Dolenjska cesta 11.

 

Zbor tekmovalcev je ob 9.30 uri, začetek tekmovanja prve skupine pa ob 10.00 uri.

Organizator in izvajalec tekmovanja je ZŠIS.

 

2.

 

Državno prvenstvo se izvaja v posamični konkurenci.

 

3.

 

Tekmuje se z standard zračno pištolo (kategoriji invalidnosti SH1 in NAC) in serijsko zračno puško (kategorije invalidnosti NAC, SH1, SH2, SMS, gluhi).

 

Tekmovanje se izvaja po kategorijah člani, članice, mladinci - do dopolnjenih 18 let, mladinke - do dopolnjenih 18 let.

 

4.

 

V tekmovanju s serijsko zračno puško se strelja na tarče R8.

                                                           

5.

 

Tekmovanje se izvaja v skladu s pravili Mednarodnega strelskega komiteja za invalide (ISCD), mednarodne športne strelske zveze (ISSF), Splošnega pravilnika za izvedbo tekmovanj v ZŠIS, Tehničnega pravilnika za organizacijo in izvajanje tekmovanj v streljanju in  določilih tega razpisa.

 

6.

 

Za udeležbo na državnem prvenstvu morajo vsi tekmovalci izpolniti kvalifikacijske norme. Norme  za leto 2004 so:

 

PUŠKA:       

Kategorija

Člani

Članice

Mladinci

Mladinke

NAC

353 k.

315 k.

brez norme

brez norme

SH1

320 k.

310 k.

brez norme

brez norme

SH2

325 k.

320 k.

brez norme

brez norme

GLUHI

315 k.

305 k.

brez norme

brez norme

SMS

325 k.

320 k.

brez norme

brez norme

PIŠTOLA:

Kategorija

Člani

Članice

Mladinci

Mladinke

NAC

520 k.

320 k.

brez norme

brez norme

SH1

520 k.

320 k.

brez norme

brez norme

 

7.

 

Tekmovalne discipline:

 

- zračna puška - člani, članice, mladinke, mladinci: strelja se 40 strelov za oceno po dva strela v tarčo in neomejeno število poskusnih strelov v dve tarči. Čas streljanja je 75 minut.

- zračna pištola - člani, mladinci: strelja se 60 strelov za oceno po dva strela v tarčo in neomejeno število poskusnih strelov v tri tarče. Čas streljanja je 105 minut.

- zračna pištola - članice, mladinke: strelja se 40 strelov za oceno po dva strela v tarčo in neomejeno število poskusnih strelov v tri tarče. Čas streljanja je 75 minut.

 

8.

 

Tekmovalci morajo imeti svojo opremo, ki mora ustrezati veljavnim pravilom tekmovalčeve kategorije. V kolikor oprema ne bo ustrezna, bo tekmovalec diskvalificiran.

 

9.

 

Tekmovalci, uvrščeni po kategorijah na prva tri mesta v posamezni kategoriji, prejmejo medalje in diplome ZŠIS.

 

10.

 

Prijave pošljite na naslov Zveza za šport invalidov Slovenije, Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana Črnuče, fax 01 563 51 96 ali e-mail zsis@siol.net.

 

Rok prijav je najkasneje do vključno ponedeljka, 19. aprila 2004 .

 

Prepoznih in nepopolnih prijav organizator ne bo sprejemal in tekmovalci ne bodo mogli nastopiti.

 

Prijava mora vsebovati:

-Telefonsko številko in kontaktno osebo društva invalidov

-Ime in priimek tekmovalca

-Rojstni podatki  

-Kategorijo 

-Kratek opis poškodbe

-Podatek o izpolnjeni normi na katerem od tekmovanj, ki potekajo po veljavnih strelskih pravilih (polfinale, finale dopisne lige, tekmovanja SZS, predtekmovanja invalidskih organizacij..)

 

11.

 

Zveza za šport invalidov Slovenije bo krila stroške izvedbe tekmovanja in toplega obroka, udeleženci pa ostale stroške udeležbe na tekmovanju.

 

12.

 

Morebitne potrebne dodatne informacije lahko dobite na ZŠIS, tel. (01) 563 52 02.

 

S športnimi pozdravi !

 

                                                                                               Igor Malič

                                                                                                Sekretar

Priloge:

1. Splošni pravilnik za izvedbo tekmovanj v ZŠIS

2.Tehnični pravilnik za organizacijo in izvajanje tekmovanj v streljanju (sprejet na seji   KTŠ dne 22.1.2004)                                                                                       

2. Kategorije in oprema

3. Strelsko stojalo

Štev.:Mi/Od-368/04

Datum: 19. marec 2004

V skladu s programom ZŠIS  razpisujemo

           

2.  DRŽAVNO  PRVENSTVO  SLEPIH IN SLABOVIDNIH članic

V »SHOWDOWNU« ZA LETO 2004

 

1.

 

Državno prvenstvo bo

 

v soboto, 3. aprila 2004  na sedežu MDSS Ljubljana

Jamova 5, Ljubljana

 

Začetek tekmovanja bo ob 09.30 uri, potrditev prijave tekmovalcev in otvoritev  ob 09.00 uri. Organizator tekmovanja je  ZŠIS, izvajalec pa KPŠRD Karel Jeraj Ljubljana.

 

2.

 

Državno prvenstvo članic v »showdownu« se izvede v skladu s Splošnim pravilnikom za izvedbo tekmovanj v ZŠIS,  mednarodnimi pravili za »showdown« in po določilih tega razpisa.

 

3.

 

Na 2. državnem prvenstvu bodo lahko nastopile le pravočasno in  pravilno prijavljene članice ZDSS Slovenije, šol in  zavodov za slepo in slabovidno mladino ter druge slepe in slabovidne tekmovalke, ki so se uvrstile na zaključno tekmovanje. Na prvenstvu lahko sodelujejo do 4 najboljše tekmovalke iz vsake regije.

 

4.

 

Tekmovanje je posamično. Tekmuje se po sistemu vsaka z vsako, če je tekmovalk do 8. Če je tekmovalk več (9 in več), se oblikujejo skupine. Zmagovalke in drugouvrščene se uvrstijo v zaključne boje do ugotovitve zmagovalke (na izpadanje ali vsaka z vsako).

 

5.

Dvoboji se igrajo  na dva dobljena seta.

 

6.

 

Prijave za tekmovanje morajo obvezno vsebovati naslednje podatke:

 

Priimek in ime ter leto rojstva.

 

Prijave je potrebno poslati na naslov:

 

 

ZVEZA ZA ŠPORT INVALIDOV SLOVENIJE

Cesta 24 . junija 23, 1231 Ljubljana-Črnuče,

najkas­neje (velja datum poštnega žiga)

 

do vključno srede 31. marca 2004

 

Nepopolnih in prepoznih prijav organizator ne bo upošteval.

 

7.

 

Tekmovalke, ki bodo uvrščene na prva tri mesta,  prejmejo medalje in diplome.

 

8.

 

ZŠIS krije stroške izvedbe tekmovanja in malice, prijavitelji  pa ostale stroške udeležbe (potne stroške, druga prehrana,..).

 

9.

 

Morebitne potrebne dodatne informacije dobite pri organizatorju ZŠIS po telefonu 01 563 52 02 ali pri predstavniku izvajalca KPŠRD Karel Jeraj, tel. 01 252 23 60.

 

10.

 

Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj bo izvedena neposredno po zaključku tekmo­vanja.

 

S športnimi pozdravi !

Igor Malič
Sekretar

Priloga:

Seznam uvrščenih v finalno tekmovanje

Štev.:Mi/Od-367/04

Datum: 19. marec 2004

 

V skladu s programom ZŠIS  razpisujemo

           

2.  DRŽAVNO  PRVENSTVO  SLEPIH IN SLABOVIDNIH ČLANOV

V »SHOWDOWNU« ZA LETO 2004

 

1.

 

Državno prvenstvo bo

 

v soboto, 3. aprila 2004  v dvorani Doma slepih

Gospejna ul. 11, Maribor

 

Začetek tekmovanja bo ob 09.30 uri, potrditev prijave tekmovalcev in otvoritev  ob 09.00 uri. Organizator tekmovanja je  ZŠIS, izvajalec pa MDSS Maribor.

 

2.

 

Državno prvenstvo članov v »showdownu« se izvede v skladu s Splošnim pravilnikom za izvedbo tekmovanj v ZŠIS,  mednarodnimi pravili za »showdown« in po določilih tega razpisa.

 

3.

 

Na 2. državnem prvenstvu bodo lahko nastopili le pravočasno in  pravilno prijavljeni člani ZDSS Slovenije, šol in  zavodov za slepo in slabovidno mladino ter drugi slepi in slabovidni tekmovalci, ki so se uvrstili na zaključno tekmovanje. Na prvenstvu lahko sodelujejo do 4 najboljši tekmovalci iz vsake regije.

 

4.

 

Tekmovanje je posamično. Tekmuje se po sistemu vsak z vsakim, če je tekmovalcev do 8. Če je tekmovalcev več (9 in več), se oblikujejo skupine, v katerih se igra po načelu »vsak z vsakim«. Zmagovalci in drugouvrščeni se uvrstijo v zaključne boje do ugotovitve zmagovalca (vsak z vsakim ali pa na izpadanje).

 

5.

Dvoboji se igrajo  na dva dobljena seta.

 

6.

 

Prijave za tekmovanje morajo obvezno vsebovati naslednje podatke:

 

Priimek in ime ter leto rojstva.

 

Prijave je potrebno poslati na naslov:

 

ZVEZA ZA ŠPORT INVALIDOV SLOVENIJE

Cesta 24 . junija 23, 1231 Ljubljana-Črnuče,

najkas­neje (velja datum poštnega žiga)

 

do vključno srede 31. marca 2004

 

Nepopolnih in prepoznih prijav organizator ne bo upošteval.

 

7.

 

Tekmovalci, ki bodo uvrščeni na prva tri mesta,  prejmejo medalje in diplome.

 

8.

 

ZŠIS krije stroške izvedbe tekmovanja in malice, prijavitelji  pa ostale stroške udeležbe (potne stroške, druga prehrana,..).

 

9.

 

Morebitne potrebne dodatne informacije dobite pri organizatorju ZŠIS po telefonu 01 563 52 02 ali pri predstavnici izvajalca ga Lozinšek Darinki, tel. 02 290 93 00 ali pisarni društva 02 228 34 20.

 

10.

 

Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj bo izvedena neposredno po zaključku tekmo­vanja.

 

S športnimi pozdravi !

Igor Malič
Sekretar

Priloga:

Seznam uvrščenih v finalno tekmovanje

SEZNAM ČLANOV IN ČLANIC,

KI IMAJO MOŽNOST NASTOPA NA  DP V

SHOWDOWN-U

V LETU 2004

 

 

REGIJA            ČLANI                                                      ČLANICE

 

Centralna regija

 

Jaklič Emil                                                        Mlakar Barbara

Čižman Gregor                                                 Žganjar Nataša

Kermc Janez                                                    Surla Saša

Vertačnik Valter                                                Furlan Nežka

 

Zahodna regija:

 

Blaževič Dragan                                                Novak Angela

Muri Emil

Potočnik Janez

Virt Beno

 

Vzhodna regija

 

Franci Vaupotič                                                 Valerija Peršuh

Branko Čuš                                                       Gabrijela Lazarevič

Boštjan Vogrinčič                                              Simona Caf

Valter Čučkovič                                                 Silva Mlinarič

 

 

Šolska regija:

 

Sabo Aleksander                                               Jesih Bačnik Tanja

Smrdel Toni                                                      Kos Sanja

Podobnikar Simon                                              Oranič Tanja

            Detiček Tomaž                                                   Kostanjevec Maja

Štev.: Od/Mi-130/04

Datum: 23. februar 2004

 

Vsem invalidskim organizacijam

 

RAZPIS

13. POSAMIČNEGA DRŽAVNEGA PRVENSTVA SLOVENIJE V HITROPOTEZNEM ŠAHU ZA LETO 2004 ZA VSE KATEGORIJE INVALIDOV

 

1.

 

Državno prvenstvo v hitropoteznem šahu za posameznike bo v

 

soboto, 13. marca 2004

 

v Gostišču in vulkanizerstvu KASTELIC, Litija, Brodarska 15

 

(nasproti velike trgovine MERKUR)

 

Organizator tekmovanja je ZŠIS, izvajalec pa Društvo invalidov Litija.

 

Zbor tekmovalcev  in  otvoritev bo ob 9.30 uri, pričetek 1. kola tekmovanja pa takoj po otvoritvi.

 

2.

 

Na državnem prvenstvu lahko sodelujejo vse pravočasno prijavljene tekmovalke in tekmovalci, ki so člani invalidskih organizacij Slovenije, skladno s Tehničnim pravilnikom za organizacijo in izvajanje posamičnega hitropoteznega šahovskega prvenstva vseh invalidov in sicer najboljših 20 tekmovalcev iz ZDIS in najboljši trije tekmovalci iz posamezne nacionalne invalidske organizacije.

 

3.

 

Prvenstvo bo igrano po švicarskem sistemu, dirigirana FIDE varianta in sicer:

a) 9 kol v kolikor bo do 32 prijavljenih

b) 11 kol v kolikor bo več kot 32 prijavljenih igralcev.

Pari bodo sestavljeni s pomočjo računalniškega programa. Pritožba na razpored ni možna.

 

Igralni čas je 10 minut na igralca za celo partijo.

 

4.

 

Državno prvenstvo se izvede po pravilih FIDE za hitropotezni šah in pravilih Šahovske zveze Slovenije, v skladu s Splošnim pravilnikom za izvedbo tekmovanj v ZŠIS, določilih Tehničnega pravilnika za organizacijo in izvajanje posamičnega hitropoteznega šahovskega prvenstva vseh invalidov ter določilih tega razpisa.

 

5.

 

Tekmovanje je posamično v enotni konkurenci.

                                                           6.

 

Organizator  bo priskrbel standardne šahovske garniture. Vsak slepi šahist lahko prinese posebno šahovsko garnituro, na kateri bo lahko igral s svojimi nasprotniki.

 

7.

 

Udeleženci, ki zaradi prizadetosti sami ne morejo premikati figur, lahko pripeljejo pomočnika, ki bo po njihovem nareku (šahovska notacija!) premikal figure in poganjal uro. Pomočnika morate najaviti pred začetkom tekmovanja. Pomočnik opravlja svoje delo do konca partije oz. turnirja.

 

8.

 

Dodatna pravila za slepe in slabovidne šahiste:

-          slepi in slabovidni šahisti lahko igrajo med seboj in proti ostalim na posebej prirejenih šahovskih garniturah, ki jih prinesejo s seboj

-          slep ali slaboviden šahist lahko drži roke stalno na svoji šahovnici

-     pravilo dotaknjene figure velja šele ko slepi šahist izvleče figuro iz utora.

-          nasprotnikova dolžnost je, da slepemu šahistu objavi odigrano potezo (zaželeno s

      šahovsko notacijo). Velja poteza izvršena na šahovnici in ne objavljena. V primeru,

      da nasprotnik večkrat zavede slepega šahista z nepra­vilno objavljeno potezo, mu

      lahko sodnik izreče opomin ali ga pri ponovitvi celo kontumacira (obvezno po tretji

      ponovitvi tega dejanja).

-     sodnik je dolžan občasno opozarjati slepega šahista na porabljen čas.

 

9.

 

Po otvoritvi prvenstva bo sprejem pravilnika in takoj zatem začetek prvega kola. Takoj po odigrani zadnji partiji tekočega kola je priprava parov nas­lednjega kola in nadaljevanje prvenstva. Premor za kosilo bo dogovorjen na samem prvenstvu. Takoj po zadnjem kolu je razglasitev rezultatov in zaključek prvenstva.

 

10.

 

Zmagovalec prvenstva je igralec, ki bo osvojil največ točk. V primeru enakega števila točk, se boljša uvrstitev določi z uporabo naslednjih kriterijev in po sledečem zaporedju:

1.   boljši srednji Bucholz koeficient

2.   boljši Bucholz koeficient

3.   večje število zmag

4.   zmaga v medsebojnem srečanju oz. boljši medsebojni rezultat

5.   večje število zmag s črnimi figurami

6.      žreb.

 

11.

 

Prijave za tekmovanje morajo obvezno vsebovati naslednje podatke: priimek in ime, leto rojstva ter točen naslov  (in ev. telefon) prijavitelja.

Društva (zveze) morajo poslati prijave na naslov

 

ZVEZA ZA ŠPORT INVALIDOV SLOVENIJE

Cesta 24. junija 23, 1231 LJUBLJANA ČRNUČE

 

najkasneje do ponedeljka, 8. marca 2004 (datum poštnega žiga), na fax 01 563 51 96 ali e-mail zsis@siol.net

 

 

Nepopolnih in prepoznih prijav organizator ne bo mogel upoštevati in ti tek­movalci ne bodo mogli nastopiti.

 

12.

 

Morebitne potrebne dodatne informacije dobite po telefonu neposredno pri predstavniku izvajalca g. Nebojši Milinkoviću, GSM 040 792 602 ali  na tel. ZŠIS 01 563 52 02.

 

13.

 

ZŠIS krije stroške izvajanja tekmovanja, priznanj in malice, prijavitelji oz. udeleženci pa ostale stroške udeležbe (prevoz, ...).

 

S športnimi pozdravi !

Igor Malič
Sekretar

Št.: Jf/Mi-14/04

Datum: 14. januar 2004

 

V skladu s koledarjem tekmovanj Zveze za šport invalidov Slove­nije za leto 2004    objavljamo razpis

 

ODPRTEGA DRŽAVNEGA PRVENSTVA INVALIDOV

V VELESLALOMU

 

1.

Državno prvenstvo invalidov v veleslalomu bo

 

v soboto, 7. februarja 2004 na smučišču SORIŠKA PLANINA

 

2.

Start prve vožnje bo ob 10. uri, start druge pa 30 minut po končani prvi vožnji.

Vodje ekip prevzamejo startne številke od 9.00 do 9.30 ure v koči ob spodnji postaji vlečnice.

 

3.

Organizator  prvenstva je ZŠIS, izvajalec pa Smučarski klub DOMEL Železniki.

 

4.

Na državnem prvenstvu lahko nastopijo pravočasno in pravilno prijavljeni člani invalidskih organizacij in drugi invalidi.

5.

Tekmovanje bo izvedeno ločeno po spolu na člane in članice ter po starosti na člansko in mladinsko kategorijo (do dopolnjenega 18. leta), po naslednjih mednarodnih kategorijah:

 

          SLW1                                                          SB1

          SLW2                                                          SB2/3

          SLW3                                                          SG

          SLW4                                                          SNAC

          SLW5/6

          SLW7/8

          SLW9   

          SLW10 

          SLW11 

          SLW12

           

Opisi kategorij so podani v prilogi.

                   

6.

Prijave za tekmovanje morajo obvezno vsebovati naslednje podatke:

 

 -          priimek in ime

 -          leto rojstva

 -          kategorijo (glej prilogo k 5. točki tega razpisa)

 - prizadetost in opis poškodbe (točen opis poškodbe z navedbo zmanjšanja   funkcionalnosti – navedba npr. roka ne zadostuje, ker se iz tega opisa ne da ugotoviti ali tekmovalec vozi z eno palico (LW 6/8) ali sodi v kategorijo ostalih poškodb.

 

Upoštevane bodo samo prijave, ki bodo prispele na naslov ZŠIS, C.24.junija 23,  1231 Ljubljana-Črnuče, po faxu 01 563 51 96 ali elektronski pošti: zsis@siol.net

 

do vključno petka, 30. januarja 2004

 

Nepopolnih in prepoznih prijav ne bomo upoštevali.

 

Pri prijavi obvezno navedite kontaktno osebo in telefonsko številko, na katero bomo lahko po koncu prijavnega roka obvestili tekmovalce o morebitni spremembi   kraja izvedbe državnega prvenstva.

 

Zaključek, kosilo in razglasitev rezultatov bo eno uro po končanem tekmovanju v restavraciji Lušina na Češnjici.

8.

Vsi tekmovalci nastopajo na lastno odgovornost.

 

9.

ZŠIS krije stroške izvedbe tekmovanja po “Merilih za sofinanciranje športne dejavnosti ZŠIS” ter obroka (na osnovi bonov), prijavitelji  pa ostale stroške udeležbe (potne stroške, smučarske karte). Cena smučarske karte je 1.750,00 Sit, tekmovalci pa jih nabavijo ob spodnji postaji vlečnice. V brunarici Turističnega centra Soriška planina je možno dobiti enolončnico (jota ali pasulj z mesom, čaj) po ceni 850,00 Sit ali kosilo juha, meso, priloga, solata) po ceni 1.300,00 Sit.

 

10.

Podrobnejše informacije dobite na ZŠIS po telefonu 01 563 52 02,  na dan tekmovanja pa pri  delegatu ZŠIS.

 

S športnimi pozdravi !

                                                                                          Igor Malič

                                                                                          Sekretar

Opombe:

-     V primeru neugodnih snežnih razmer si ZŠIS pridržuje pravico prestaviti prvenstvo na drugo smučišče, o tem bodo pravočasno obveščeni vsi prijavljeni

-     Dostop na smučišče je možen preko Škofje Loke in Železnikov ali preko Bohinjske Bistrice                                                                                       

Priloga: Opis kategorij

Olimpijski komite Slovenije Neposredni prenosi s Paraolimpijskih iger Paraolimpijske igre - Atene 2004 Paraolimpijske igre - Sydney 2000
Mednarodni Olimpijski komite Mednarodni Paraolimpijski komite

home

aktualno ZŠIS panoge športniki novosti vsebina
koledarji tekmovanja rezultati sponzorji zgodovina arhiv povezave

 

Copyright (c) 2000 - 2004: Edvard Bogataj

Posodobljeno: 11-05-05.