v  

ŠPORT INVALIDOV

državna prvenstva 2005

SPONZORJI
DONATORJI

 

home

aktualno ZŠIS panoge športniki novosti vsebina
koledarji tekmovanja rezultati sponzorji zgodovina arhiv povezave
FORUM - klepet s športniki
Olimpijski komite Slovenije Evropski Paraolimpijski komite Mednarodni Paraolimpjski komite Evropski olimpijski komite

razpisi

prvenstva
državna
mednarodna
druge prireditve

 

obvestila

 novosti

medalje

 

koledarji

prvenstva
državna
mednarodna
druge prireditve

 

rezultati

prvenstva
državna
mednarodna
druge prireditve

 

športniki

 

trenerji

 

športnik leta

športnik l. 2000

fotoreportaža

športnik l. 2001

fotoreportaža

športnik l. 2002

fotoreportaža

športnik l. 2003

fotoreportaža

 

panoge

alpsko smučanje

atletika

balinanje

bowling

dresurno jahanje

golbal

judo

kegljanje

kolesarjenje

košarka na vozičkih

košarka

mali maraton

mali nogomet

maraton

namizni tenis

odbojka

plavanje

sedeča odbojka

streljanje

šah

športni ribolov

tenis na vozičkih

tenis

 
Email Forum Gbook

 

XII. Paraolimpijske igre - Atene 2004 Zimske Paraolimpijske igre - Torino 2006 XIII. Paraolimijske igre - Peking 2008 Paraolimpijska reprezentanca - Atene 2004 Foto Galerija - Atene 2004

RAZPISI 2005

 

Štev.: Mi/Id 486/05

Ljubljana, 3.5.2005

RAZPIS DRŽAVNEGA PRVENSTVA V SEDEČI ODBOJKI ZA LETO 2005

1.

Zaključek (play-off) tekmovanja za državno prvenstvo v sedeči odbojki bo

v nedeljo, 22. maja,

v dvorani Osnovne šole Josipa Vandota v Kranjski gori.

 

Zbor ekip bo ob 9.30 uri (prijava ekip in sestanek s predstavniki ekip ter otvoritev tekmovanja), tekmovanje se bo začelo ob 10.00 uri.

2.

Organizator tekmovanja je ZŠIS, izvajalec pa Društvo paralitikov Slovenije.

3.

Pravico do udeležbe na zaključnem tekmovanju imajo ekipe, ki so sodelovale v predtekmovanju (Društvo paralitikov Ljubljana, DI Nova Gorica, IŠD Samorastnik Ravne na Koroškem).

4.

Tekmovanje bo potekalo po pravilih WOVD, Splošnem pravilniku za izvedbo tekmovanj v Zvezi za šport invalidov Slovenije, Tehničnem pravilniku za organizacijo in izvajanje tekmovanj v sedeči odbojki in po določilih tega razpisa.

5.

Tekmovanje bo potekalo po sistemu vsak z vsakim na tri dobljene sete.

6.

O pritožbah odloča komisija v sestavi: vodja tekmovanja, glavni  sodnik, vodje ekip in predstavnik ZŠIS. Odločitev komisije je dokončna.

7.

Prve tri ekipe prejmejo pokal in diplomo, člani prvo uvrščenih treh ekip pa medalje.

8.

Razglasitev rezultatov bo izvedena neposredno po zaključku tekmovanja.

9.

Prijava mora vsebovati ime in priimek članov ekipe, letnice rojstva in  opis invalidnosti.

Prijave lahko pošljete po elektronski pošti (zahtevajte potrditev prejema) na naslov zsis@siol.net, po faxu: 01 563 51 96 ali po pošti na naslov:

Zveza za šport invalidov Slovenije,C. 24. junija 23, 1231 Ljubljana-Črnuče (velja datum poštnega žiga).

Rok prijave je najkasneje do srede, 18. maja 2005!

Nepopolnih in prepoznih prijav organizator ne bo upošteval in ti tekmovalci ne bodo mogli nastopiti.

Morebitne potrebne dodatne informacije dobite po telefonu neposredno pri predstavniku izvajalca g. Iztoku Motohu na štev. 041 510 759 ali na ZŠIS po tel. 01 563 52 02.

10.

ZŠIS krije stroške izvedbe tekmovanja po »Merilih za sofinanciranje športne dejavnosti ZŠIS« ter toplega obroka, sodelujoče ekipe pa ostale stroške udeležbe (potne stroške, bivanje,...).

S športnimi pozdravi!

Igor Malič 
Sekretar

Štev.: Im/Id 424/05

Datum: 3.5.2005

V skladu s koledarjem tekmovanj ZŠIS razpisujemo

XIV. ODPRTO DRŽAVNO  PRVENSTVO  INVALIDOV SLOVENIJE

V NAMIZNEM TENISU ZA LETO 2005

 

1.

Državno prvenstvo bo

 

v soboto, 21.maja 2005 ,

 v športni dvorani Krim na Galjevici, Ob dolenjski železnici 50, Ljubljana

 

Začetek tekmovanja bo ob 9.00 uri, potrditev prijave tekmovalcev ob 8.30 uri. Organizator in izvajalec tekmovanja je  ZŠIS.

 

2.

 

Državno prvenstvo v namiznem tenisu se izvede v skladu s Splošnim pravilnikom za izvedbo tekmovanj v ZŠIS, Tehničnim pravilnikom za organizacijo in izvajanje tekmovanj v namiznem tenisu, po mednarodnih pravilih za namizni tenis za invalide:

 

3.

 

Na XIV. državnem prvenstvu bodo lahko nastopili le pravočasno in  pravilno prijavljeni člani nacionalnih invalidskih organizacij Slovenije in šol ter zavodov za usposabljanje invalidne mladine ter drugi invalidi.

4.

 

Tekmovanje je posamično, ločeno po spolu na člane in članice ter po starosti na člansko in mladinsko (do 18 let) kategorijo. Za izvedbo tekmovanja v posamezni kategoriji morata biti prijavljena najmanj  dva tekmovalca, v nasprotnem primeru se tekmovalec uvrsti v zanj najbližjo težjo kategorijo (v kategorijo tekmovalcev z lažjo prizadetostjo), mladinci pa v člansko kategorijo.

 

5.

 

Tekmovanje na državnem prvenstvu invalidov se izvaja po mednarodnih kategori­jah invalidnosti za namizni tenis (opis kategorij je priloga Tehničnega pravilnika za organizacijo in izvajanje tekmovanj v namiznem tenisu in je v prilogi tega razpisa) in sicer:

 

 

 

Tekmovalci, ki igrajo sede na vozičku:

NT  1

NT  2

NT  3

NT  4

NT  5

NTŽ 1-5 - enotna kategorija tekmovalk sede

 

Tekmovalci, ki tekmujejo stoje:

NT 6

NT 7

NT 8 

NT 9

NT 10

NTŽ 6-10 – enotna kategorija tekmovalk stoje

NT Nac M – nacionalna kategorija moški

NT Nac Ž – nacionalna kategorija ženske

NTG M - gluhi moški

NTG  Ž - gluhe ženske

 

Opomba: V kolikor bo čas dopuščal, bo izvedeno tudi tekmovanje tipa »OPEN« za vse, ne glede     na kategorijo v ženski in moški konkurenci.

 

6.

 

Prijave za tekmovanje morajo obvezno vsebovati naslednje podatke:

 

Priimek in ime, leto rojstva, kategorijo invalidnosti, opis poškodbe.

 

OPIS POŠKODBE NAJ BO ČIMBOLJ NATANČEN ZARADI PRAVILNEGA UVRŠČANJA V KATEGORIJE IN S TEM OBLIKOVANJA TEKMOVALNIH SKUPIN.

 

V PRIJAVI OBVEZNO NAVEDITE, ČE SE PRIJAVLJATE TUDI NA TEKMOVANJE TIPA »OPEN«!

 

Prijave po pošti, faxu ali e-mailu je potrebno poslati na naslov ZŠIS, Cesta 24.junija 23, 1231 Ljubljana –Črnuče, fax 01 563 51 96, e-mail zsis@siol.net

 

najkas­neje (velja datum poštnega žiga)

do vključno ponedeljka, 16. maja 2005

 

Nepopolnih in prepoznih prijav organizator ne bo upošteval.

 

7.

 

Tekmovalci oziroma tekmovalke, ki bodo uvrščeni na prva tri mesta po kategorijah, prejmejo medalje in diplome.

 

8.

 

ZŠIS krije stroške izvedbe tekmovanja in malice, prijavitelji  pa ostale stroške udeležbe (potne stroške, druga prehrana,..).

9.

Morebitne potrebne dodatne informacije dobite pri izvajalcu ZŠIS (tel.: 01/563 52 02).

 

                                                                10.

 

Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj bo izvedena neposredno po zaključku tekmo­vanja - v dvorani.

 

S športnimi pozdravi !

                                                                                                      Igor Malič

                                                                                                                  Sekretar                             

 

 

Opomba: Razpis državnega prvenstva v namiznem tenisu bo objavljen na spletni

strani ZŠIS: http://www.zsis-zveza.si


Priloga tehničnega  pravilnika za športno panogo namizni tenis:
KATEGORIZACIJA INVALIDOV ZA NAMIZNI TENIS

(Skrajšani povzetek po mednarodnem sistemu kategoriziranja invalidov v skupine za namizni tenis)

 

Tekmovalci, ki tekmujejo sede:

 

Kategor4ija NT1 (tetraplegija, poškodbe C5/6)

Težke omejitve v funkciji igralne roke, ki prizadenejo prijem, upogibanje zapestja in iztegovanje (ekstenzija) v komolcu. Mišica »triceps- iztegovalka komolca« ni funkcionalna.

 

Kategorija NT2 (tetraplegija, poškodbe C6/7)

Omejena funkcija pri igralni roki, ki prizadene prijem in funkcijo dlani (zapestne mišice). Mišica »triceps-iztegovalka komolca« je funkcionalna.

 

Kategorija NT3 (Paraplegija, poškodbe C8 - Th7)

Nemogoče vzdrževanje ravnotežja pri pokončnem sedenju v vozičku brez uporabe naslonjala.

Nezmožnost uporabe trebušnih in hrbtnih mišic pri kontroli zgornjega dela trupa in fiksacije ledvenega  dela hrbtenice.

 

Kategorija NT4 (Paraplegija, poškodbe Th8 -L1)

Pomanjkljiv občutek za ravnotežje pri pokončnem sedenju. Niso možni namerni gibi v frontalni in sagitalni ravni (naprej in vstran) zaradi manjkajoče funkcionalne  uporabe kolčnih in stegenskih mišic.

 

Kategorija NT5 (Paraplegija, poškodbe L2 - S2)

Minimalna sposobnost izvajanja gibanja trupa vstran (sagitalna raven), če je medenica zadržana v izbranem položaju z primikalnimi mišicami (adductorji). Mišice trupa so funkcionalne.

 

Kategorija NTŽ 1-5 (skupna kategorija za ženske od 1-5)

Opisi kategorij kot zgoraj.

 

 

Tekmovalci, ki tekmujejo stoje:

 

Kategorija  NT6 

Kombinacija okvare roke s katero se igra in sp. okončin, težave z ravnotežjem, zmanjšana mišična moč; obojestranska nadkolenska amputacija; cerebralna paraliza (omejene sposobnosti živčno-mišične koordinacije v zg. okončinah, spastičnost v sp. okončinah, motnje dinamičnega ravnotežja..).

 

Kategorija NT7 

Enostranska nad ali podkomolčna amputacija roke s katero se igra ali obojestranska nad ali podkomolčna amputacija; cerebralna paraliza (spastičnost in delno nekontrolirani gibi zg. okončin..).

 

Kategorija NT8 

Enostranska nadkolenska amputacija ali obojestranska podkolenska amputacija; večja prizadetost v eni ali obeh nogah, zmanjšana mišična moč in majhna sposobnost dinamičnega ravnotežja; cerebralna paraliza (manjše težave z ravnotežjem, spastičnost sp. ekstremitet, hemiplegija ali delna hemiplegija s spastičnostjo na manj prizadeti strani..).

 

Kategorija  NT9 

Enostranska podkolenska amputacija, prikrajšava ekstremitete za 7 cm, cerebralna paraliza (lažja hemiplegija, spastičnost v sp. okončinah z dobrim ravnotežjem, minimalna diplegija z rahlo spastičnimi sp. okončinami in dobrim ravnotežjem..).

 

Kategorija  NT10 

Amputacija proste roke (1/3 ), funkcije roke s katero se igra so normalne, ni dovoljena uporaba proteze; tekmovalci s prikrajšavo roke in normalnimi funkcijami lahko tekmujejo v tem razredu, če je prikrajšana roka enaka dolžini zg. dela roke s katero se igra (od rame do komolca); cerebralna paraliza (monoplegija na roki s katero se ne igra).

 

Kategorija NTŽ 6-10

Vse ženske iz kategorij 6-10 tekmujejo v enotni kategoriji ne glede na stopnjo prizadetosti.

 

Kategorija NT- NAC Ž (nacionalna kategorija – ženske)

Za vse invalidke (razen gluhih tekmovalk), ki niso zajete z zgornjim mednarodnim kategorizacijskim sistemom.

 

Kategorija NT- NAC M (nacionalna kategorija – moški)

Za vse invalide (razen gluhih tekmovalcev), ki niso zajeti z zgornjim mednarodnim kategorizacijskim sistemom

 

Kategorija NTG Ž

Vse gluhe ženske po standardni opredelitvi CISS o gluhih tekmovalcih.

 

Kategorija NTG M

Vsi gluhi moški po standardni opredelitvi CISS o gluhih tekmovalcih.

 

Vsi starejši razpisi za leto 2004. ki niso več aktualni, so tukaj.

Olimpijski komite Slovenije Neposredni prenosi s Paraolimpijskih iger Paraolimpijske igre - Atene 2004 Paraolimpijske igre - Sydney 2000
Mednarodni Olimpijski komite Mednarodni Paraolimpijski komite

home

aktualno ZŠIS panoge športniki novosti vsebina
koledarji tekmovanja rezultati sponzorji zgodovina arhiv povezave

 

Copyright (c) 2000 - 2004: Edvard Bogataj

Posodobljeno: 12-05-05.