v  

ŠPORT INVALIDOV

državna prvenstva 2005

SPONZORJI
DONATORJI

 

home

aktualno ZŠIS panoge športniki novosti vsebina
koledarji tekmovanja rezultati sponzorji zgodovina arhiv povezave
FORUM - klepet s športniki
Olimpijski komite Slovenije Evropski Paraolimpijski komite Mednarodni Paraolimpjski komite Evropski olimpijski komite

razpisi

prvenstva
državna
mednarodna
druge prireditve

 

obvestila

 novosti

medalje

 

koledarji

prvenstva
državna
mednarodna
druge prireditve

 

rezultati

prvenstva
državna
mednarodna
druge prireditve

 

športniki

 

trenerji

 

športnik leta

športnik l. 2000

fotoreportaža

športnik l. 2001

fotoreportaža

športnik l. 2002

fotoreportaža

športnik l. 2003

fotoreportaža

 

panoge

alpsko smučanje

atletika

balinanje

bowling

dresurno jahanje

golbal

judo

kegljanje

kolesarjenje

košarka na vozičkih

košarka

mali maraton

mali nogomet

maraton

namizni tenis

odbojka

plavanje

sedeča odbojka

streljanje

šah

športni ribolov

tenis na vozičkih

tenis

 
Email Forum Gbook

 

XII. Paraolimpijske igre - Atene 2004 Zimske Paraolimpijske igre - Torino 2006 XIII. Paraolimijske igre - Peking 2008 Paraolimpijska reprezentanca - Atene 2004 Foto Galerija - Atene 2004

RAZPISI 2005

 

Štev.: Id/Im 615/05

Datum: 25.5.2005

 

V skladu s koledarjem tekmovanj Zveze za  šport invalidov Slovenije za leto 2005 objavljamo 

R A Z P I S

 

DRŽAVNEGA PRVENSTVA INVALIDOV V BALINANJU  ZA LETO 2005

ZA MOŠKE IN ŽENSKE ČETVORKE

 

1.

 

Državno prvenstvo v balinanju - četvorke za leto 2005 bo

 

v soboto, 18. junija 2005

na balinišču  Balinarskega kluba Lesce, Vodnikova 2, Lesce.

 

Organizator tekmovanja je ZŠIS, izvajalec tekmovanja pa Društvo invalidov občin Radovljica Bled.

 

2.

 

Sestanek vodij ekip z vodstvom tekmovanja bo ob 8.00 uri na balinišču, otvoritev tekmovanja ob 8.30 uri, začetek tekmovanja pa ob 9.00 uri.

 

3.

 

Na državnem prvenstvu v balinanju lahko sodeluje 6 zmagovalnih ekip s področnih tekmovanj ZDIS v moški in 6 v ženski konkurenci ter po ena najboljša ekipa iz preostalih nacionalnih invalidskih organizacij. Način izbora najboljše ekipe je v pristojnosti vsake nacionalne invalidske organizacije.

Ekipa organizatorja in državnega prvaka v preteklem letu nimata pravice do avtomatične udeležbe.

 

Seznam ekip, ki so si iz vrst ZDIS priborile možnost nastopa na državnem prvenstvu, je dan v prilogi.

4.

 

Ekipe bodo na osnovi števila prijav in sklepa sestanka vodij ekip pred začetkom tekmovanja, razdeljene v skupine. V vsaki skupini bodo odigrani dvoboji po načelu vsak z vsakim. Zmagovalne ekipe se bodo pomerile v zaključnih dvobojih na izpadanje.

Prvo uvrščene ekipe iz preteklega leta bodo določene kot nosilci skupin na državnem prvenstvu v tekočem letu.

Če je ekip 6, se razdelijo (izžrebajo) na dve skupini, znotraj katerih se odigrajo partije po načelu vsak z vsakim. Zmagovalni ekipi se pomerita med seboj za prvo in drugo mesto, drugo uvrščeni ekipi pa za tretje oz. četrto mesto.

5.

 

Ekipo sestavljajo 4 tekmovalci-ke in največ dve rezervi.

Določila za ZDIS: 25 % članov ekipe mora imeti invalidnost iz kategorij:

-          težja poškodba noge, krajša noga 5-10 cm,..

-          podkolenska amputacija, trdi kolk, trdo koleno

-          nadkolenska amputacija, druge dvojne poškodbe,..

-          amputacija ali prizadetost roke,..

 

Poleg pravilne in popolne prijave je pogoj za upravičenost nastopa na državnem prvenstvu sestava ekipe v skladu s tem členom razpisa.

 

6.

 

Tekmovanje se izvede v skladu s Splošnim pravilnikom za izvedbo tekmovanj v Zvezi za šport invalidov Slovenije, Tehničnim pravilnikom za organizacijo in izvajanje tekmovanj v balinanju-ekipno, Tehničnim pravilnikom Balinarske zveze Slovenije ter določilih tega razpisa.

 

7.

 

Člani treh prvo uvrščenih ekip, ki se tekmovanja udeležijo, prejmejo medalje ZŠIS, prvo uvrščene ekipe pa še pokale in diplome.

 

Razglasitev rezultatov bo izvedena neposredno po zaključku tekmovanja.

 

8.

 

Prijave za tekmovanje pošljite po pošti, faxu ali po elektronski pošti na

naslov:Zveza za šport invalidov Slovenije

Cesta 24.junija 23

1231 Ljubljana-Črnuče

 

Fax:     01 563 51 96

 

Elektronska pošta: zsis@siol.net

 

najkasneje do vključno ponedeljka 13. junija 2005 (velja poštni žig).

 

V prijavi morajo biti navedena imena tekmovalcev in kapetan ekipe ter opis ali dokazilo njihove invalidnosti.

Upoštevajte, da mora biti 25 % tekmovalcev z invalidnostjo, kot je navedena v točki 5 tega razpisa. V nasprotnem primeru ekipa ne bo mogla nastopiti!

Prepoznih in nepopolnih prijav organizator ne bo upošteval in ti tekmovalci prav tako ne bodo mogli nastopiti.

 

9.

 

Morebitne dodatne informacije lahko dobite pri predstavniku organizatorja  Antonu Dežmanu, tel. 031 470 870 ali na ZŠIS na št. 01 563 52 02.

 

10.

 

ZŠIS krije stroške izvedbe tekmovanja (po Merilih za sofinanciranje organizacije in izvedbe državnih prvenstev), priznanj in obroka, prijavitelji oziroma udeleženci pa preostale stroške udeležbe.

S športnimi pozdravi.

                                                                                          Igor Malič

                                                                                           Sekretar


Priloga:

-          Seznam ekip iz vrst ZDIS, ki imajo pravico do nastopa na DP glede na dosežene uvrstitve na področnih tekmovanjih:

 

Na področnem tekmovanju ZDIS v balinanju 4+1, so se na državno prvenstvo uvrstila sledeča društva:

 

ŽENSKE:

DI HRASTNIK

DI SEŽANA

DI MURSKA SOBOTA

DI RADOVLJICA

DI CERKNICA

 

MOŠKI:

DI CELJE

DI NOVA GORICA

DI MARIBOR

DI DOMŽALE

DI ILIRSKA BISTRICA

 

Invalidske organizacije, ki lahko sodelujejo s svojo ekipo na državnem prvenstvu:

-ZDSS                                                 -ILCO Slovenije

-ZDGNS                                             -DLS

-ZPS                                                   -DASS

-Sonček                                               -DPS

-Zveza Sožitje

-DDS

-ZMSS

-ZDCIVS

-DŠIS

-ZDVIS

Dokument: Id/Im 571/05

Datum: 18.5.2005

R  A  Z  P  I  S

             DRŽAVNEGA PRVENSTVA INVALIDOV SLOVENIJE

            V LOVU RIB S PLOVCEM ZA LETO 2005

1.

Državno prvenstvo invalidov bo za stoječe tekmovalce na reki Dravi na tekmovalni trasi (sektor 1) in za sedeče tekmovalce na ribniku Brdinje (sektor 2)

v soboto, 4. junija 2005

2.

Zbor tekmovalcev bo ob 7.00 uri pri Ribiškem domu v Dravogradu. Od 7.00 do 7.30 bo potekal vpis tekmovalcev. Ob 7.30 bo pričetek žrebanja. Od 8.00 do 8.30 bo potekala svečana otvoritev državnega prvenstva. Ob 8.30 je odhod na startna mesta in priprava na tekmovanje do 9.55, ko se začne krmiti. Tekmovanje bo potekalo od 10. ure do 13. ure. Od 13.00 ure dalje bo potekalo tehtanje ulova, pospravljanje opreme in odhod na kosilo v Ribiški dom Dravograd, kjer bo ob 14.00 uri uradna razglasitev.

3,

Organizator DP je ZŠIS, izvajalec tekmovanja pa bo DI Dravograd.

4.

Na letošnjem državnem prvenstvu bodo lahko nastopili le pravočasno in  pravilno prijavljeni tekmovalci:

  • 30 članov ZDIS, ki so si pravico do nastopa izborili  na področnih tekmovanjih Zveze delovnih invalidov Slovenije

  • 30 članov ZPS , ki so si pravico udeležbe izborili na ustreznih tekmovanjih Zveze paraplegikov Slovenije,

  • po 3 člani iz vsake od nacionalnih invalidskih organizacij v Sloveniji, ki jih te določijo po svojih merilih

5.

Tekmovanje je posamično v enotni konkurenci (moški in ženske), ločeno na stoječe (tekmujejo v sektorju 1) in sedeče tekmovalce (tekmujejo v sektorju 2).

6.

Državno prvenstvo invalidov za leto 2005 se istočasno šteje tudi kot prva  izbirna tekma za sestavo reprezentance invalidov Slovenije, ki bo letos nastopila na svetovnem prvenstvu pri nas, ki ga prireja Mednarodna federacija za športni ribolov na sladkih vodah za invalide. (FIPS e.d.). Izbor bo opravil trener RZS Vučajnk skladno z navodili in pogoji F.I.P.S.-a.

7.

Tekmuje se po pravilniku RTK pri Ribiški zvezi Slovenije in določilih Tehničnega pravilnika F.I.P.S.e.d. za organizacijo in izvajanje tekmovanj v ribolovu s plovcem ter Splošnega pravilnika za izvedbo tekmovanj v ZŠIS.

Uvrstitve so sektorske v skladu s Pravilnikom RZS o tekmovanjih v lovu rib s plovcem.

8.

Pogoji za nastop:

Tekmuje se na lastno odgovornost!

Tekmovalci morajo imeti:            

§         Članske izkaznice ali potrdila svoje invalidske zveze ali društva

§         Mrežo za shranjevanje rib iz mehkega materiala dolžine najmanj 2 metra

§         Podmetalko

9.

Tekmovalni pogoji:

§         Krmljenje je dovoljeno z vsemi vabami razen s krvjo

§         Blestivke in voblerji in podobne vabe niso dovoljene

§         Ujete nepoškodovane ribe se po tehtanju vrnejo v vodo!

Informacije o tekmovalni trasi:

§         Na trasi je Drava globoka od 1 m do 4 m.

§         V reki Dravi so ribe: ploščič, podust, klen, mrena, krapi in ostali drobiž.

§         V ribniku Brdinje je voda globoka od 1,5m do 2 m

§         V ribniku so ribe predvsem krapi, kleni, podusti in ostali drobiž.

10.

Tetraplegikom lahko na začetku krmi spremljevalec ali sodnik. Snemanje rib s trnka lahko opravi sodnik samo tetraplegiku, ni pa dovoljena pomoč pri natikanju vabe na trnek in met trnka na nahranjeno mesto.

Druge oblike nujne pomoči posameznim tekmovalcem je potrebno najaviti pred začetkom tekmovanja glavnemu sodniku.

11.

Prijave za tekmovanje pošljite na naslov  ZŠIS, Cesta 24.junija 23, 1231 Ljubljana, po faxu (01 563 51 96) ali po elektronski pošti (zsis@siol.net) najkasneje

do vključno ponedeljka, 30. maja 2005.

Prijave morajo vsebovati ime in priimek ter datum, letnico rojstva tekmovalca in vrsto invalidnosti.

V kolikor boste prijavo poslali po elektronski pošti, zahtevajte potrditev prijave.

V prijavi ekip je potrebno (obvezno!) navesti tudi število spremljevalcev (kjer so ti nujni!)

Nepopolne in prepozne prijave ne bodo upoštevane.

12.

Tekmovalci oziroma tekmovalke, ki bodo uvrščeni na prva tri mesta med sedečimi tekmovalci (sektor 2) in na prva tri mesta med stoječimi tekmovalci (sektor 1) prejmejo medalje in diplome.

13.

ZŠIS krije stroške izvedbe tekmovanja po “Merilih za sofinanciranje športne dejavnosti ZŠIS” ter toplega obroka, prijavitelji  pa ostale stroške udeležbe (potne stroške, druga prehrana,..).

14.

V primeru slabega vremena bodo o nadaljnji usodi prvenstva sklepali vodje ekip skupaj z vodstvom tekmovanja (organizatorji, izvajalci in sodniki) z dogovorom oz. glasovanjem.

15.

Morebitne potrebne informacije dobite pri predstavniku izvajalca g. Francu Preložniku na tel. 02 87 86 101 ali na ZŠIS, tel. 01 563 52 02.  

S športnimi pozdravi !

                                                                                          Igor Malič

                                                                                            Sekretar

Vsi starejši razpisi za leto 2005. ki niso več aktualni, so tukaj.

Olimpijski komite Slovenije Neposredni prenosi s Paraolimpijskih iger Paraolimpijske igre - Atene 2004 Paraolimpijske igre - Sydney 2000
Mednarodni Olimpijski komite Mednarodni Paraolimpijski komite

home

aktualno ZŠIS panoge športniki novosti vsebina
koledarji tekmovanja rezultati sponzorji zgodovina arhiv povezave

 

Copyright (c) 2000 - 2004: Edvard Bogataj

Posodobljeno: 05-06-05.