Kategorija : Nac.M                
  SKUPINA : A Društvo 1 2 3 T M
1 Troha Rudi   Idrija   2/0 2/0 2 1
2 Jakopič Roman Jesenice 0/2   2/0 1 2
3 Karlaš Pero   Žalec 0/2 0/2   0 3
  SKUPINA : B Društvo 1 2 3 T M
1 Repanšek Marijan Idrija   2/0 1/2 1 2
2 Hafner Danilo Tržič 0/2   1/2 0 3
3 Bavče Mirko Ravne 2/1 2/1   2 1
  SKUPINA : C Društvo 1 2 3 T M
1 Bohinc Janez Jesenice   2/0 2/0 2 1
2 Vukanič Avgust Idrija 0/2   2/1 1 2
3 Fabjančič Edvard Krško 0/2 1/2   0 3
  SKUPINA : D Društvo 1 2 3 T M
1 Gros Polde   Radovljica   0/2 2/0 1 2
2 Hohnec Milan Velenje 2/0   2/0 2 1
3 Kolman Alojz Jesenice 0/2 0/2   0 3
  SKUPINA : E Društvo 1 2 3 T M
1 Filipovič Peter Jesenice   2/0 2/0 2 1
2 Humerca Jože Radovljica 0/2   2/0 1 2
3 Jager Vladimir Žalec 0/2 0/2   0 3
  SKUPINA : F Društvo 1 2 3 T M
1 Katič Jože   Velenje   0/2 1/2 0 3
2 Novak Janko Velenje 2/0   2/0 2 1
3 Tomažin Jože Krško 2/1 0/2   1 2
  Finalna skupina 1 Društvo 1 2 3 4 5 6 T M
1 Troha Rudi   Idrija   3/1 3/1 0/3 3/1 3/0 4 1
2 Bavče Mirko Ravne 1/3   0/3 1/3 1/3 1/3 0 6
3 Bohinc Janez Jesenice 1/3 3/0   3/2 1/3 2/3 2 4
4 Hohnec Milan Velenje 3/0 3/1 2/3   0/3 1/3 2 5
5 Filipovič Peter Jesenice 1/3 3/1 3/1 3/0   3/0 4 2
6 Novak Janko Velenje 0/3 3/1 3/2 3/1 0/3   3 3
  Finalna skupina 2 Društvo 1 2 3 4 5 6 T M
1 Jakopič Roman Jesenice   2/0 0/2 2/0 2/1 2/0 4 7
2 Repanšek Marijan Idrija 0/2   2/0 2/0 2/0 0/2 3 9
3 Vukanič Avgust Idrija 2/0 0/2   2/0 2/1 0/2 3 10
4 Gros Polde   Radovljica 0/2 0/2 0/2   0/2 2/0 1 12
5 Humerca Jože Radovljica 1/2 0/2 1/2 2/0   0/2 1 11
6 Tomažin Jože Krško 0/2 2/0 2/0 0/2 2/0   3 8