Kategorija : NT4 in NT5              
  SKUPINA : A Društvo 1 2 3 T M
1 Ravnjak Edi   Slov. Konjice   0/2 1/2 0 3
2 Žnidar Andrej Sonček 2/0   2/0 2 1
3 Škrinjar Davor DP lj.
pokrajine
2/1 0/2   1 2
  Kategorija : NT8                
  SKUPINA : A Društvo 1 2 3 4 T M
1 Križaj Marjan Radovljica   0/2 1/2 0/2 0 4
2 Jakin Jordan Sonček 2/0   2/0 2/0 3 1
3 Habjan Franc Radovljica 2/1 0/2   0/2 1 3
4 Lebar Anton   Velenje 2/0 0/2 2/0   2 2