Kategorija : NT9 in NT10              
  SKUPINA : A Društvo 1 2 3 T M
1 Funda Anton   Žalec   2/0 2/0 2 1
2 Pongrac Bogdan DP Slovenije 0/2   0/2 0 3
3 Cilenšek Edi Radovljica 0/2 2/0   1 2
  SKUPINA : B Društvo 1 2 T M
1 Katič Jože   Velenje   0/2 0 2
2 Šinkovec Marjan Velenje 2/0   1 1
  SKUPINA : C Društvo 1 2 3 T M
1 Pongrac Roman DP Slovenije   0/2 0/2 0 3
2 Kodrič Ivan   Slov. Konjice 2/0   2/0 2 1
3 Križaj Marjan Radovljica 2/0 0/2   1 2
  Finalna skupina 1 Društvo 1 2 3 T M
1 Funda Anton   Žalec   1/3 3/0 1 2
2 Šinkovec Marjan Velenje 3/1   3/0 2 1
3 Kodrič Ivan   Slov. Konjice 0/3 0/3   0 3
  Finalna skupina 2 Društvo 1 2 3 T M
1 Cilenšek Edi Radovljica   0/2 2/1 1 5
2 Katič Jože   Velenje 2/0   2/0 2 4
3 Križaj Marjan Radovljica 1/2 0/2   0 6