Ob uspešno opravljeni nalogi priprave projekta udeležbe na paraolimpijskih igrah izrekamo iskreno zahvalo vsem, ki so pri tem kakorkoli sodelovali.

V prvi vrsti se zahvaljujemo vsem, ki so nam v času priprav stali ob strani: nacionalne invalidske organizacije in njihova društva, športne organizacije in športni objektih na katerih so trenirali naši tekmovalci, Olimpijski komite Slovenije, uradni opremljevalci reprezentance, Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, Ministrstvo za šolstvo in šport, sponzorji, pokrovitelji ter donatorji, posebno Lauda Air iz Avstrije, Prešernova družba, Adriatic Zavarovalna družba d.d.o., AC Avto Triglav in Zdravilišče Laško. Posebna zahvala gre trenerjem, družinam športnikov, organizacijam kjer so zaposleni športniki in njihovi spremljevalci v Sydneyu. In končno iskrena hvala novinarjem in sredstvom javnega informiranja, ker so tokrat paraolimpijskim igram in športnikom invalidom posvetili toliko pozornosti kot še nikoli doslej.

Zahvalo smo dolžni tudi svetu mesta Campbelltown, slovenskim društvoma Sydney in Triglav ter častnemu generalnemu konzulu Republike Slovenije v Sydneyu, ki bodo omogočili, da naše bivanje v Avstraliji še bolj prijetno.

Vse to smatramo kot priznanje našim programom in trudu invalidov. Zagotovo se bodo naši športniki v Sydneyu potrudili, da bi se z dobrimi rezultati in uvrstitvami na poseben način zahvalili vsem. Najbolj pa bomo veseli, če se bo zaradi našega dela in vaše pozornosti do športnikov invalidov, vsaj nekaj invalidov na novo pričelo ukvarjati s športnimi aktivnostmi, kot posebno prvino kakovosti življenja.

Mag. Branko Mihorko

Vodja reprezentance na XI.paraolimpijskih igrah

Ernest Jazbinšek, dipl.sociolog

Predsednik Zveze za šport invalidov Slovenije