MUSTO - sebago
Si21 - ŠPORT -> TV -> TELSTAR

Vse, kar (ni)ste vedeli o programu Eurosport, pa si tega niste upali vprašati (povedati)

Po skoraj petih letih oddajanja trenutno edinega vseevropskega športnega programa Eurosport v slovenskih kabelskih sistemih zadnje čase kar nenadoma slišimo, da so z njim samo velike težave. Nekateri predstavniki Združenja kabelskih operaterjev (ZKOS) slovensko javnost, predvsem pa izgleda svoje kolege kabelske operaterje, glasno in odločno prepričujejo, da je Eurosport slab in drag program. Potihem celo nudijo programe, ki naj bi zamenjali “grdi in umazani” Eurosport.
več

ALI JE EUROSPORT PREDRAG?

Zveza kabelskih operaterjev Slovenije (ZKOS) je 17. februarja priredila tiskovno konferenco, na katero so bili vabljeni predstavniki vseh večjih medijev v Sloveniji. Osnovni razlog za sklic konference je bila aktualna problematika v zvezi s programom Eurosport, obenem pa so nam predstavniki družb Fox in UPS predstavili dva nova športna programa, FoxSports in Extreme Sports in program zasebne jugoslovanske postaje Pink Plus.
več

WWW

© 1994-2000 Si21 / Kabi d.o.o.