v  

ŠPORT INVALIDOV

kegljanje

SPONZORJI
DONATORJI

 

home

aktualno ZŠIS panoge športniki novosti vsebina
koledarji tekmovanja rezultati sponzorji zgodovina arhiv povezave
Knjiga gostov - klepet s športniki
Olimpijski komite Slovenije Evropski Paraolimpijski komite Mednarodni Paraolimpjski komite Evropski olimpijski komite

sporazum MOK-IPC

 

statut zveze

 

splošni pravilniki

organizacija tekem

 

pravilniki

nadomestila

nagrajevanje

 

tehnični pravilniki

balinanje

golbal

hp - šah

kegljanje

košarka

namizni tenis

odbojka

plavanje

ribolov

streljanje

smučanje

šah

tenis

panoge

alpsko smučanje

atletika

atletika gluhi

balinanje

bowling

golbal

kegljanje

kolesarjenje

košarka na vozičkih

košarka

mali maraton

mali nogomet

maraton

namizni tenis

odbojka

plavanje

sedeča odbojka

streljanje

šah

športni ribolov

tenis na vozičkih

tenis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Email Forum Gbook

 

XII. Paraolimpijske igre - Atene 2004 Zimske Paraolimpijske igre - Torino 2006 XIII. Paraolimijske igre - Peking 2008 Paraolimpijska reprezentanca - Atene 2004 Foto Galerija - Atene 2004

TEHNIČNI PRAVILNIK

Štev. Jf/Do-108/2004

Na podlagi 32. člena Splošnega pravilnika za izvedbo tekmovanj v Zvezi za šport invalidov Slovenije (v nadaljnjem besedilu ZŠIS) je Komisija za tekmovalni šport (v nadaljnjem besedilu KTŠ) na svoji 11. seji dne 22.1.2004 sprejela

 

Tehnični pravilnik za organizacijo in izvajanje tekmovanj v kegljanju

 

1.      SPLOŠNI DEL

 

1. člen

Z določbami tega pravilnika se ureja in določa organizacija ter izvedba državnih prvenstev v kegljanju.

 

2 člen

Državno prvenstvo se izvede v skladu s splošnim pravilnikom za izvedbo tekmovanj v ZŠIS, pravilih Mednarodne kegljaške federacije FIQ, pravilih Kegljaške zveze Slovenije in določili tega pravilnika.

 

3.člen

Državno prvenstvo v kegljanju se izvaja v terminu, ki je določen v koledarju ZŠIS.

 

2. TEKMOVANJE

 

4. člen

Tekmuje se posamično v disciplini 120 lučajev .

 

5.člen

Tekmovalci v posamezni kategoriji tekmujejo na istem kegljišču na različnih stezah v skupnem časovnem bloku. Razpored nastopov in startnih stez se izžreba.

 

6.člen

Na državnem prvenstvu v kegljanju lahko sodelujejo člani invalidskih organizacij članic ZŠIS in drugi invalidi, ki so na tekmovanjih, ki potekajo skladno s kegljaškimi pravili, dosegli predpisano normo.

 

3.      KATEGORIJE

 

7. člen

Državno prvenstvo se izvede v naslednjih kategorijah :

 

a) SPLOŠNE POŠKODBE

 

Moški:

K 1      (težja poškodba noge,krajša noga 5-10 cm,...)

K 2      ( podkolenska amputacija, trdi kolk,...)

K 3      ( nadkolenska amputacija, druge dvojne poškodbe, ... )

K 4            (amputacija ali prizadetost roke, ...)

K5            Nacionalna kat. (ostale poškodbe, ...)

Ženske:  

K1- K4

K5            Nacionalna kat.

 

b) SLEPI IN SLABOVIDNI

 

KB1    (tekmovalci, ki ne zaznavajo svetlobe ali pa jo, vendar ne prepoznajo oblike

            dlani v katerikoli smeri in razdalji)                                   

KB2            (tekmovalci, ki prepoznajo obliko dlani in imajo vidno ostrino 2/60 in/ali vidno

            polje(kot) manj kot 5 stopinj)                                                          

KB3            (tekmovalci, ki imajo vidno ostrino od 2/60 do 6/60 in /ali vidno polje (kot) več

            kot 5 in manj kot 20 stopinj)

                                                           

c)            TEKMOVALCI, KI KEGLJAJO SEDE

 

KP     PARAPLEGIKI

 

d)        GLUHI

 

KG                                            

 

8.člen

 

Tekmovalci kategorij KB1-KB3 kegljajo na polno postavitev kegljev.

Tekmovalci iz skupine KB1, KB2 in paraplegiki (KP)  imajo pravico do asistenta

(usmerjevalca, podajalca…).

 

9. člen

Tekmovanje je ločeno po spolu na člane in  članice, ter po starosti na člansko in mladinsko kategorijo.

 

10. člen

Norme določi vsako leto KTŠ ob sprejemu koledarja državnih prvenstev.

 

 

5. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

 

11. člen

 

Tehnični pravilnik za športno panogo kegljanje stopi v veljavo 1.3.2004.

S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati pravilnik št. Bd/Mi-354/2002.

Predsednik KTŠ:
FURLAN JANEZ

Priloga: Norme za udeležbo na DP

 

KEGLJANJE- norme za udeležbo na DP, potrjene na 11. seji KTŠ ZŠIS, dne 22.1.2004, sprejete na 6. in 7. seji KTŠ v letu 2003

 

Splošne poškodbe: 120 lučajev

Moški:

Kategorija

Norma

K1

465

K2

425

K3

390

K4

455

K5

510

Ženske:

Kategorija

Norma

K1-K4

390

K5

470

 

Paraplegiki: 120 lučajev

Kategorija

Norma

Moški KP

390

Ženske KP    

340

 

Slepi in slabovidni: 120 lučajev

Moški

Kategorija

Norma

KB1

380

KB2

500

KB3

580

Ženske:

Kategorija

Norma

KB1

335

KB2

360

KB3

         420

 

Gluhi: 120 lučajev

Kategorija

Norma

Moški KG

490

Ženske KG      

460

     

Olimpijski komite Slovenije Neposredni prenosi s Paraolimpijskih iger Paraolimpijske igre - Atene 2004 Paraolimpijske igre - Sydney 2000
Mednarodni Olimpijski komite Mednarodni Paraolimpijski komite

home

aktualno ZŠIS panoge športniki novosti vsebina
koledarji tekmovanja rezultati sponzorji zgodovina arhiv povezave

 

Copyright (c) 2000 - 2004: Edvard Bogataj

Posodobljeno: 11-05-05.