v  

ŠPORT INVALIDOV

namizni tenis

SPONZORJI
DONATORJI

 

home

aktualno ZŠIS panoge športniki novosti vsebina
koledarji tekmovanja rezultati sponzorji zgodovina arhiv povezave
Knjiga gostov - klepet s športniki
Olimpijski komite Slovenije Evropski Paraolimpijski komite Mednarodni Paraolimpjski komite Evropski olimpijski komite

sporazum MOK-IPC

 

statut zveze

 

splošni pravilniki

organizacija tekem

 

pravilniki

nadomestila

nagrajevanje

 

tehnični pravilniki

balinanje

golbal

hp - šah

kegljanje

košarka

namizni tenis

odbojka

plavanje

ribolov

streljanje

smučanje

šah

tenis

panoge

alpsko smučanje

atletika

atletika gluhi

balinanje

bowling

golbal

kegljanje

kolesarjenje

košarka na vozičkih

košarka

mali maraton

mali nogomet

maraton

namizni tenis

odbojka

plavanje

sedeča odbojka

streljanje

šah

športni ribolov

tenis na vozičkih

tenis

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Email Forum Gbook

 

XII. Paraolimpijske igre - Atene 2004 Zimske Paraolimpijske igre - Torino 2006 XIII. Paraolimijske igre - Peking 2008 Paraolimpijska reprezentanca - Atene 2004 Foto Galerija - Atene 2004

TEHNIČNI PRAVILNIK

Štev.: Bd/Mi-567/2000

 

Na podlagi 32. člena Splošnega pravilnika za izvedbo tekmovanj v Zvezi za šport invalidov Slovenije (v nadaljnjem besedilu ZŠIS) je Komisija za tekmovalni šport v nadaljnjem besedilu KTŠ na svoji 40.seji dne 28.3.2000 sprejela

 

Tehnični pravilnik za organizacijo in izvajanje tekmovanj
v namiznem tenisu

 

1. SPLOŠNI DEL

1. člen

Z določbami tega pravilnika se ureja in določa organizacija ter izvedba državnega prvenstva v namiznem tenisu .

 

2 člen

Državno prvenstvo v namiznem tenisu se  izvede v skladu s splošnim pravilnikom za izvedbo tekmovanj v ZŠIS, koledarjem tekmovanj, po mednarodnih pravilih za namizni tenis za invalide (International Paralympic Committee Handbook, 4 del, poglavje 14; izdaja oktober 1999)  in določili tega pravilnika.

 

3. člen

Državno prvenstvo v namiznem tenisu  se izvede le v primeru, da je namizni tenis v programu nacionalnih invalidskih organizacij, članic ZŠIS.

 

4. člen

Državno prvenstvo v namiznem tenisu  se izvaja v terminu, ki je določen v koledarju ZŠIS.

 

2. TEKMOVANJE

 

5.      člen

Tekmuje se posamično, ločeno po spolu, ločeno na sedeče in stoječe tekmovalce.

 

6. člen

Na tekmovanju lahko sodelujejo člani nacionalnih invalidskih organizacij in drugi invalidi, ki sodijo po svoji invalidnosti v eno izmed  razpisanih skupin (razredov) državnega prvenstva  v namiznem tenisu ter so sodelovali na predhodnih tekmovanjih svoje nacionalne invalidske organizacije.

 

3. KATEGORIJE

 

7. člen

Državno prvenstvo se izvede v naslednjih kategorijah katerih opis (prevod mednarodnega pravilnika) je v prilogi tega pravilnika in je njegov sestavni del:

           

Tekmovalci, ki igrajo sede:

Kategorija            NT 1   

Kategorija            NT 2   

Kategorija            NT 3

Kategorija            NT 4

Kategorija            NT 5

Kategorija - ženske  NTŽ 1-5    – enotna skupina tekmovalk sede

 

Tekmovalci, ki igrajo stoje:

Kategorija             NT 6

Kategorija             NT 7

Kategorija             NT 8

Kategorija             NT 9

Kategorija             NT 10

Kategorija – ženske             NTŽ  6-10 – enotna skupina tekmovalk stoje

 

Gluhi moški               Kategorija  NTG M

Gluhe ženske                       Kategorija  NTG Ž

 

 

Nacionalna kategorija-moški  NT Nac. M za vse invalide, ki niso zajeti z zgornjim opisom  

Nacionalna kategorija-ženske NT Nac. Ž za vse invalidke, ki niso zajete z zgornjim opisom

           

8. člen

Tekmovanje je ločeno po spolu na člane in  članice, ter po starosti na člansko in mladinsko kategorijo. Za izvedbo mladinske kategorije morata biti v kategoriji vsaj dva tekmovalca, v nasprotnem primeru mora tekmovalec sodelovati v članski kategoriji.

 

9.  člen

V kategoriji se tekmuje po sistemu vsak z vsakim, če so prisotni 4 tekmovalci. V primeru, da je tekmovalcev več, se morajo oblikovati skupine z največ 3 igralci v katerih se bo igralo po sistemu vsak z vsakim. Za nosilce skupin se določi najboljše tekmovalce v kategoriji z državnega prvenstva v preteklem letu. Zmagovalci skupin se pomerijo za prvo mesto, drugo uvrščeni iz skupin pa za naslednja mesta.

 

V nacionalni kategoriji (M in Ž) se dovoli nastop prvim trem tekmovalcem s področnih tekmovanj.

                                                           

10. člen

Vsi dvoboji se igrajo na dva dobljena seta, razen vseh dvobojev za prvo mesto, ki se igrajo na tri dobljene sete.

 

 

4. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

 

11. člen

Tehnični pravilnik za državno prvenstvo v namiznem tenisu stopi v veljavo 1.4.2000.

 

12. člen

V letu 2000 se državno prvenstvo izvede po dosedanjih kategorijah. Upošteva se le določilo o omejitvi udeležbe v nacionalni kategoriji s področnih tekmovanj ZDIS za moške in ženske.

                                                                                                Predsednik KTŠ:

                                                                                                JANEZ FURLAN

 

Priloga tehničnega pravilnika za športno panogo namizni tenis:

-  Opis kategorij

Priloga tehničnega  pravilnika za športno panogo namizni tenis:

KATEGORIZACIJA INVALIDOV ZA NAMIZNI TENIS

(Skrajšani povzetek po mednarodnem sistemu kategoriziranja invalidov v skupine za namizni tenis)

Tekmovalci, ki tekmujejo sede:

Kategorija NT1 (tetraplegija, poškodbe C5/6)

Težke omejitve v funkciji igralne roke, ki prizadenejo prijem, upogibanje zapestja in iztegovanje (ekstenzija) v komolcu. Mišica »triceps- iztegovalka komolca« ni funkcionalna.

Kategorija NT2 (tetraplegija, poškodbe C6/7)

Omejena funkcija pri igralni roki, ki prizadene prijem in funkcijo dlani (zapestne mišice). Mišica »triceps-iztegovalka komolca« je funkcionalna.
Kategorija NT3 (Paraplegija, poškodbe C8 - Th7)

Nemogoče vzdrževanje ravnotežja pri pokončnem sedenju v vozičku brez uporabe naslonjala.

Nezmožnost uporabe trebušnih in hrbtnih mišic pri kontroli zgornjega dela trupa in fiksacije ledvenega  dela hrbtenice.

Kategorija NT4 (Paraplegija, poškodbe Th8 -L1)

Pomanjkljiv občutek za ravnotežje pri pokončnem sedenju. Niso možni namerni gibi v frontalni in sagitalni ravni (naprej in vstran) zaradi manjkajoče funkcionalne  uporabe kolčnih in stegenskih mišic.

Kategorija NT5 (Paraplegija, poškodbe L2 - S2)

Minimalna sposobnost izvajanja gibanja trupa vstran (sagitalna raven), če je medenica zadržana v izbranem položaju z primikalnimi mišicami (adductorji). Mišice trupa so funkcionalne.

Kategorija NTŽ 1-5 (skupna kategorija za ženske od 1-5)

Opisi kategorij kot zgoraj.

Tekmovalci, ki tekmujejo stoje.

Kategorija  NT6 

Kombinacija okvare roke s katero se igra in sp. okončin, težave z ravnotežjem, zmanjšana mišična moč; obojestranska nadkolenska amputacija; cerebralna paraliza (omejene sposobnosti živčno-mišične koordinacije v zg. okončinah, spastičnost v sp. okončinah, motnje dinamičnega ravnotežja..).

Kategorija NT7  

Enostranska nad ali podkomolčna amputacija roke s katero se igra ali obojestranska nad ali podkomolčna amputacija; cerebralna paraliza (spastičnost in delno nekontrolirani gibi zg. okončin..).

Kategorija NT8 

Enostranska nadkolenska amputacija ali obojestranska podkolenska amputacija; večja prizadetost v eni ali obeh nogah, zmanjšana mišična moč in majhna sposobnost dinamičnega ravnotežja; cerebralna paraliza (manjše težave z ravnotežjem, spastičnost sp. ekstremitet, hemiplegija ali delna hemiplegija s spastičnostjo na manj prizadeti strani..).

Kategorija  NT9 

Enostranska podkolenska amputacija, prikrajšava ekstremitete za 7 cm, cerebralna paraliza (lažja hemiplegija, spastičnost v sp. okončinah z dobrim ravnotežjem, minimalna diplegija z rahlo spastičnimi sp. okončinami in dobrim ravnotežjem..).

Kategorija  NT10  

Amputacija proste roke (1/3 ), funkcije roke s katero se igra so normalne, ni dovoljena uporaba proteze; tekmovalci s prikrajšavo roke in normalnimi funkcijami lahko tekmujejo v tem razredu, če je prikrajšana roka enaka dolžini zg. dela roke s katero se igra (od rame do komolca); cerebralna paraliza (monoplegija na roki s katero se ne igra).

Kategorija NTŽ 6-10

Vse ženske iz kategorij 6-10 tekmujejo v enotni kategoriji ne glede na stopnjo prizadetosti.

Kategorija NT- NAC Ž (nacionalna kategorija – ženske)

Za vse invalidke (razen gluhih tekmovalk), ki niso zajete z zgornjim mednarodnim kategorizacijskim sistemom.

Kategorija NT- NAC M (nacionalna kategorija – moški)

Za vse invalide (razen gluhih tekmovalcev), ki niso zajeti z zgornjim mednarodnim kategorizacijskim sistemom

Kategorija NTG Ž

Vse gluhe ženske po standardni opredelitvi CISS o gluhih tekmovalcih.

Kategorija NTG M

Vsi gluhi moški po standardni opredelitvi CISS o gluhih tekmovalcih.

Olimpijski komite Slovenije Neposredni prenosi s Paraolimpijskih iger Paraolimpijske igre - Atene 2004 Paraolimpijske igre - Sydney 2000
Mednarodni Olimpijski komite Mednarodni Paraolimpijski komite

home

aktualno ZŠIS panoge športniki novosti vsebina
koledarji tekmovanja rezultati sponzorji zgodovina arhiv povezave

 

Copyright (c) 2000 - 2004: Edvard Bogataj

Posodobljeno: 11-05-05.